04 Biến số Variable trong JavaScriptBiến số trong JavaScript, cách sử dụng từ khoá khai báo biến “let”, nguyên tắc đặt tên biến trong JavaScript. Đặt tên biến chỉ bao gồm các ký tự chữ, số hoặc ký tự $ hoặc _

▷ Theo dõi cả playlist cho những bài mới nhất:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *