10 Hàm Excel bắt buộc bạn phải biết10 hàm Excel bắt buộc bạn phải biết: Vlookup, IF, ….và những hàm nào nữa. Để thành thục và nhuần nhuyễn bạn nên tập những hàm này nhé.

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *