10 Hướng dẫn tô màu, đánh dấu dữ liệu trùng nhau trong vùng▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần

▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “10 Hướng dẫn tô màu, đánh dấu dữ liệu trùng nhau trong vùng”

  1. ĐT Nguyễn [Học Excel Online] October 17, 2020 at 3:54 am

    Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  2. cho mình hỏi trong trường hợp bảng excel có dòng bị ẩn. mình chỉ muốn tìn trên dòng còn hiện, và ko muốn tìm trên những dòng đã ẩn thì làm thế nào?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *