2 Cách gộp nhiều files PDF trên MacOS không cần cài thêm phần mềmGộp nhiều files PDF trên Mac bằng cách sử dụng Preview. Gốp nhiều files PDF trên Mac sử dụng Terminal Command Line.

nano ~/.bashrc
alias pdfconcat=””/System/Library/Automator/Combine PDF Pages.action/Contents/Resources/join.py””

Khoá học Excel:
Khoá học VBA:

XEM THÊM
Tự học lập trình Python cơ bản:

Tự học Google Sheet / Google Trang tính

Tự học JavaScript cơ bản:

Tự học Excel Online cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình VBA cơ bản đến nâng cao:

Tự học lập trình Google Apps Script:

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ LinkedIn:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

3 Comement tại “2 Cách gộp nhiều files PDF trên MacOS không cần cài thêm phần mềm”

  1. Hay lắm anh!

  2. Hay lắm gà ơi

  3. Hay! Nhưng hơi nhiều bước

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *