Abstinence Là Gì ? Nghĩa Của Từ Abstinence Trong Tiếng Việt Tiết Chế, Sự (Abstinence) Là Gì

abstinence-only sex education in Uganda.She became involved with the HIV / AIDS campaigns in Uganda in the 1990 s, forging ties with radical pastor Martin Ssempa for-only sex education in Uganda .

Bạn đang xem: Abstinence là gì

Bà bắt đầu tham gia vào các chiến dịch phòng chống HIV / AIDS ở Uganda vào những năm 1990, tạo mối quan hệ với mục sư cấp tiến Martin Ssempa để giáo dục giới tính chỉ kiêng khem ở Uganda.
In the Kaiser study, 34% of high-school principals said their school”s main message was abstinence-only.
Trong cuộc nghiên cứu của Kaiser, 34% học sinh các trường trung học nói chủ đề chính tại trường của mình là giáo dục kiêng khem.
(Matthew 1:25) For the now newlywed couple, abstinence might have been a challenge, but they apparently did not want any misunderstanding as to who the Father of the baby was.
(Ma-thi-ơ 1:25) Đối với cặp vợ chồng mới cưới này, việc tránh có quan hệ có thể là một thách thức, nhưng họ hẳn không muốn có sự hiểu lầm nào về việc ai là Cha của đứa bé.
(1 Corinthians 6:9-11) This is not a temporary abstinence based on emotion but a permanent change resulting from careful study and application of God’s Word.—Ephesians 4:22-24.
Họ không tạm thời tránh những điều đó vì cảm xúc thúc đẩy, nhưng họ thay đổi vĩnh viễn nhờ cẩn thận học hỏi và áp dụng Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:22-24).
Total abstinence would not be too high a price to pay for life in God’s righteous new world. —2 Peter 3:13.
Việc kiêng rượu không là một giá quá đắt phải trả nhằm đổi lấy sự sống trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời.—2 Phi-e-rơ 3:13.
Comprehensive sex education covers abstinence as a positive choice, but also teaches about contraception use and the avoidance of STIs if the teen becomes sexually active.
Giáo dục giới tính toàn diện coi việc kiêng khem là một lựa chọn tích cực, nhưng cũng dạy về tránh thái và tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi có hoạt động tình dục.
* Some need to be hospitalized to cope with severe withdrawal symptoms or to receive medication to reduce the extreme craving for alcohol and to help maintain abstinence.
Một số người cần nhập viện để khắc phục triệu chứng nghiện rượu trầm trọng hoặc uống thuốc để bớt thèm chất cồn, và như thế giúp họ tiếp tục quá trình cai nghiện.

Bà bắt đầu tham gia vào các chiến dịch phòng chống HIV / AIDS ở Uganda vào những năm 1990, tạo mối quan hệ với mục sư cấp tiến Martin Ssempa để giáo dục giới tính chỉở Uganda.In the Kaiser study, 34% of high-school principals said their school”s main message was-only.Trong cuộc nghiên cứu của Kaiser, 34% học sinh các trường trung học nói chủ đề chính tại trường của mình là giáo dục(Matthew 1:25) For the now newlywed couple,might have been a challenge, but they apparently did not want any misunderstanding as to who the Father of the baby was.(Ma-thi-ơ 1:25) Đối với cặp vợ chồng mới cưới này,tránh cócó thể là một thách thức, nhưng họ hẳn không muốn có sự hiểu lầm nào về việc ai là Cha của đứa bé.(1 Corinthians 6:9-11) This is not a temporarybased on emotion but a permanent change resulting from careful study and application of God’s Word.—Ephesians 4:22-24.Họ không tạm thời tránh những điều đó vì cảm xúc thúc đẩy, nhưng họ thay đổi vĩnh viễn nhờ cẩn thận học hỏi và áp dụng Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:22-24).Totalwould not be too high a price to pay for life in God’s righteous new world. —2 Peter 3:13.không là một giá quá đắt phải trả nhằm đổi lấy sự sống trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời.—2 Phi-e-rơ 3:13.Comprehensive sex education coversas a positive choice, but also teaches about contraception use and the avoidance of STIs if the teen becomes sexually active.Giáo dục giới tính toàn diện coilà một lựa chọn tích cực, nhưng cũng dạy về tránh thái và tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi có hoạt động tình dục.* Some need to be hospitalized to cope with severe withdrawal symptoms or to receive medication to reduce the extreme craving for alcohol and to help maintainMột số người cần nhập viện để khắc phục triệu chứng nghiện rượu trầm trọng hoặc uống thuốc để bớt thèm chất cồn, và như thế giúp họ tiếp tục quá trình

Xem thêm: Dribbling Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dribbles Trong Tiếng Việt Dribble Dribbling Là Gì

Here, athletes subjected themselves to long, intense preparation for the games with the help of trainers, who would also prescribe diets and ensure sexual abstinence.
Nơi đây, các vận động viên tập luyện gắt gao trong một thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc thi đấu, với sự giúp đỡ của các huấn luyện viên, là những người cũng quy định chế độ ăn uống và bảo đảm vận động viên kiêng cữ hoạt động tính dục.
The Washington Post also responded with a negative review, making comments such as, “Meyer has put a stake through the heart of her own beloved creation,” and “Breaking Dawn has a childbirth sequence that may promote lifelong abstinence in sensitive types.”
The Washington Post cũng phản hồi với một nhận xét tiêu cực, bình luận như sau, “Meyer đã xiên một cái cọc qua trái tim của nhân vật yêu dấu mà cô tạo dựng nên,” và “Hừng Đông là một phần tiếp theo ấu trĩ đề cao cuộc sống kiêng khem theo nhiều cách nhạy cảm.”
(1 Corinthians 5:1; 6:15-17) Apparently others, by way of reaction to carnal pleasures that were omnipresent in the city, went to the extreme of recommending abstinence from all sexual intercourse, even for married couples.—1 Corinthians 7:5.
Để đối phó trước những thú vui nhục dục ở khắp nơi trong thành phố, những tín đồ khác thì dường như đi đến thái cực kia là đề nghị mọi người đều phải kiêng giao hợp, thậm chí giữa vợ chồng (I Cô-rinh-tô 7:5).
To some, fasting means total abstinence from food and water for a fixed period of time, while others take liquids during their fasts.
Đối với một số người, kiêng ăn có nghĩa là nhịn ăn uống hoàn toàn trong một thời gian hạn định, trong khi những người khác thì uống những chất lỏng trong giai đoạn kiêng ăn.
Hai hình thức chính của giáo dục giới tính được dạy trong các trường Mỹ: toàn diện và chỉ nói về kiêng khem.
Having_a child out of wedlock is still seen as deeply shameful in this Muslim-majority country, where sex education is mainly focused on abstinence .
Việc sinh con ngoài giá thú vẫn được xem là điều vô cùng hổ thẹn trong một đất nước đa số theo đạo Hồi, nơi mà việc giáo dục giới tính chủ yếu tập trung vào sự kiêng khem .
This would be done by rituals including washings with cold water, regular purifying, abstinence and the observation of the common taboos like death, illness and blood.
Các nghi thức được thực hiện bao gồm tắm bằng nước lạnh, thanh tẩy định kỳ, kiêng cữ và chú ý những điều cấm kị thông thường như cái chết, bệnh tật và máu.
Celibacy (from Latin, cælibatus”) is the state of voluntarily being unmarried, sexually abstinent, or both, usually for religious reasons.
Sống độc thân (celibacy từ tiếng Latin, cælibatus”) là tình trạng tự nguyện không kết hôn, kiêng tình dục hoặc cả hai, thường vì lý do tôn giáo.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Here, athletes subjected themselves to long, intense preparation for the games with the help of trainers, who would also prescribe diets and ensure sexualNơi đây, những vận động viên tập luyện gắt gao trong một thời hạn dài để sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc tranh tài, với sự giúp sức của những huấn luyện viên, là những người cũng lao lý chính sách ẩm thực ăn uống và bảo vệ hoạt động viênđộng tính dục. The Washington Post also responded with a negative review, making comments such as, ” Meyer has put a stake through the heart of her own beloved creation, ” and ” Breaking Dawn has a childbirth sequence that may promote lifelongin sensitive types. ” The Washington Post cũng phản hồi với một nhận xét xấu đi, phản hồi như sau, ” Meyer đã xiên một cái cọc qua trái tim của nhân vật yêu dấu mà cô tạo dựng nên, ” và ” Hừng Đông là một phần tiếp theo ấu trĩ tôn vinh cuộc sốngtheo nhiều cách nhạy cảm. ” ( 1 Corinthians 5 : 1 ; 6 : 15-17 ) Apparently others, by way of reaction to carnal pleasures that were omnipresent in the city, went to the extreme of recommendingfrom all sexual intercourse, even for married couples. — 1 Corinthians 7 : 5. Để đối phó trước những nụ cười nhục dục ở khắp nơi trong thành phố, những Fan Hâm mộ khác thì có vẻ như đi đến thái cực kia là đề xuất mọi người đều phảigiao hợp, thậm chí còn giữa vợ chồng ( I Cô-rinh-tô 7 : 5 ). To some, fasting means totalfrom food and water for a fixed period of time, while others take liquids during their fasts. Đối với 1 số ít người, ăn có nghĩa là nhịn siêu thị nhà hàng trọn vẹn trong một thời hạn hạn định, trong khi những người khác thì uống những chất lỏng trong quá trình kiêng ăn. Hai hình thức chính của giáo dục giới tính được dạy trong những trường Mỹ : tổng lực và chỉ nói vềHaving_a child out of wedlock is still seen as deeply shameful in this Muslim-majority country, where sex education is mainly focused onViệc sinh con ngoài giá thú vẫn được xem là điều vô cùng hổ thẹn trong một quốc gia hầu hết theo đạo Hồi, nơi mà việc giáo dục giới tính hầu hết tập trung chuyên sâu vàoThis would be done by rituals including washings with cold water, regular purifying, and the observation of the common taboos like death, illness and blood. Các nghi thức được triển khai gồm có tắm bằng nước lạnh, thanh tẩy định kỳ, và chú ý quan tâm những điều đại kị thường thì như cái chết, bệnh tật và máu. Celibacy ( from Latin, cælibatus ” ) is the state of voluntarily being unmarried, sexually, or both, usually for religious reasons. Sống độc thân ( celibacy từ tiếng Latin, cælibatus ” ) là thực trạng tự nguyện không kết hôn, tình dục hoặc cả hai, thường vì nguyên do tôn giáo. The most popular queries list : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments