Academic Affairs Là Gì ? Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo

*
Đặt làm trang chủBạn đang xem : Academic affairs là gì *

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)

Viết tắt (nếu có)

Trường Đại học Kinh tế VNU University of Economics and Business VNU-sumuoi. mobi Hiệu trưởng Rector Phó Hiệu trưởng Vice Rector

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Ban

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng (tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Phòng tính năng Office
Xem thêm : Các Cấu Hình Sniper Ghost Warrior 3 Cấu Hình Yêu Cầu, Cấu Hình Sniper : Ghost Warrior 3

Trưởng Phòng Head of Office

Phó Trưởng Phòng Deputy Head of Office

Phòng Hành chính Tổng hợp Office of General Administration

Phòng Tổ chức Nhân sự Office of Human Resources Phòng Kế hoạch – Tài chính Office of Finance and Planning Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển Office of Research and Partnership Development Phòng Đào tạo Office of Academic Affairs Ban Thanh tra Office ofInspection

3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Khoa, Bộ môn

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa Faculty Chủ nhiệm khoa Dean Phó Chủ nhiệm khoa Associate Dean Bộ môn

Department

Chủ nhiệm bộ môn Head of Department Phó chủ nhiệm bộ môn Deputy Head of Department

Khoa Quản trị Kinh doanh

Faculty of Business Administration

Bộ môn Quản trị Chiến lược Department of Strategic Management Bộ môn Marketing Department of Marketing Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực Department of Human Resources Management Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp Department of Corporate Culture Bộ môn Quản trị công nghệ tiên tiến Department of Technology Management

Khoa Kinh tế Phát triển

Faculty of Development Economics

Bộ môn Kinh tế học Department of Economics Bộ môn Chính sách công Department of Public Policy Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường Department of Natural Resources and Environmental Economics

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Faculty of International Business and Economics

Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế Department of World Economy and International Economic Relations Bộ môn Kinh doanh Quốc tế Department of International Business

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Faculty of Finance and Banking

Bộ môn Ngân hàng Department of Banking Bộ môn Tài chính Department of Finance Bộ môn Kế toán – Kiểm toán Department of Accounting and Auditing

Khoa Kinh tế Chính trị

Faculty of Political Economics

Bộ môn Lý luận Kinh tế Chính trị Department of Theories of Political Economics Theory Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế tài chính và Lịch sử Kinh tế Department of History of Economic Thoughts and Economic History Bộ môn KTCT Thế giới Department of World Political Economy

Bộ môn Quản lý Kinh tế

Department of Economic Management

4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung tâm, Bộ phận

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments