achieved tiếng Anh là gì?

achieved tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng achieved trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ achieved tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm achieved tiếng Anh
achieved
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ achieved

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: achieved tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

achieved tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ achieved trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ achieved tiếng Anh nghĩa là gì.

achieve /ə’tʃi:v/

* ngoại động từ
– đạt được, giành được
=to achieve one’s purpose (aim)+ đạt mục đích
=to achieve good results+ đạt được những kết quả tốt
=to achieve national independence+ giành độc lập dân tộc
=to achieve great victories+ giành được những chiến thắng lớn
– hoàn thành, thực hiện
=to achieve a great work+ hoàn thành một công trình lớn
=to achieve one’s task+ hoàn thành nhiệm vụ

Thuật ngữ liên quan tới achieved

Tóm lại nội dung ý nghĩa của achieved trong tiếng Anh

achieved có nghĩa là: achieve /ə’tʃi:v/* ngoại động từ- đạt được, giành được=to achieve one’s purpose (aim)+ đạt mục đích=to achieve good results+ đạt được những kết quả tốt=to achieve national independence+ giành độc lập dân tộc=to achieve great victories+ giành được những chiến thắng lớn- hoàn thành, thực hiện=to achieve a great work+ hoàn thành một công trình lớn=to achieve one’s task+ hoàn thành nhiệm vụ

Đây là cách dùng achieved tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ achieved tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

achieve /ə’tʃi:v/* ngoại động từ- đạt được tiếng Anh là gì?
giành được=to achieve one’s purpose (aim)+ đạt mục đích=to achieve good results+ đạt được những kết quả tốt=to achieve national independence+ giành độc lập dân tộc=to achieve great victories+ giành được những chiến thắng lớn- hoàn thành tiếng Anh là gì?
thực hiện=to achieve a great work+ hoàn thành một công trình lớn=to achieve one’s task+ hoàn thành nhiệm vụ

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments