Tìm Hiểu Về ACL (Access Control List) (Series Tự Học CCNA [A-Z]

Tìm hiểu về ACL (Access Control List)

access control lists definition types and tutorial 642x400 - Tìm hiểu về ACL (Access Control List) (Series tự học CCNA [A-Z] - Chương 5)

1. Khái niệm

– Access Control List (ACL) hay còn được gọi kiểm soát truy cập. Là một danh sách các điều kiện được áp đặt vào các cổng của router để lọc các gói tin đi qua nó. Danh sách này chỉ ra cho router biết loại dữ liệu nào được cho phép (allow) và
loại dữ liệu nào bị hủy bỏ (deny). Sự cho phép và huỷ bỏ này có thể được kiểm tra dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức hoặc chỉ số cổng. 

– Thông qua sự bảo mật cho các thiết bị ở tầng 3 (layer 3) mà nó kiểm soát khả năng kết nối từ thiết bị định tuyến đến các thiết bị khác .

2. Phân loại

– Standard ACL :

  • Dải số cho Standard ACL từ 1 – 99
  • Có thể chặn được Network, Host và Subnet
  • Chặn toàn bộ các dịch vụ
  • Thực hiện tại điểm gần nhất với đích
  • Cơ chế lọc được thực hiện dựa trên địa chỉ IP nguồn

– Extended ACL :

  • Dải số cho Extended ACL từ 100-199
  • Có thể đồng ý hoặc chặn bất cứ một Network, Host, Subnet, hoặc cả dịch vụ
  • Được lựa chọn các dịch vụ muốn chặn
  • Cơ chế lọc được dựa trên địa chỉ IP nguồn, IP đích, giao thức, cổng

3. Cách thức hoạt động của Access Control List ( ACL )

– Access Control List ( ACL ) sẽ thực thi việc kiểm tra theo trình tự của những điều kiện kèm theo trong list thông số kỹ thuật. Nếu có một điều kiện kèm theo được so khớp trong list thì nó sẽ triển khai hành vi tương ứng trong điều kiện kèm theo đó, và những điều kiện kèm theo còn lại sẽ không được kiểm tra nữa. Trường hợp tổng thể những điều kiện kèm theo trong list đều không khớp thì một câu lệnh mặc định “ deny any ” được triển khai, nó có nghĩa là điều kiện kèm theo sau cuối ngầm định trong một ACL mặc định sẽ là cấm tổng thể. Vì vậy, trong cầu hình ACL cần phải có tối thiểu một câu lệnh có hành vi là “ permit ” .
– Khi có gói tin đi vào một cổng, router sẽ kiểm tra xem có ACL nào được đặt trên cổng đó hay không để kiểm tra, nếu có thì những gói tin sẽ được kiểm tra với những phải có điều kiện kèm theo trong list. Nếu gói tin đó được được cho phép bởi ACL, nó sẽ liên tục được kiểm tra trong bảng định tuyến để quyết định hành động chọn cổng ra để đi đến đích .
– Tiếp đó, router sẽ kiểm tra xem trên cổng tài liệu chuyển ra có đặt ACL hay không. Nếu không thì gói tin đó hoàn toàn có thể sẽ được gửi tới mạng đích. Nếu có ACL thì nó sẽ kiểm tra với những điều kiện kèm theo trong list ACL đó .

– Danh sách điều khiển truy cập (ACL – Access Control List) cho phép khai báo những địa chỉ nào được chuyển đổi. Bạn nên nhớ là kết thúc một ACL luôn có câu lệnh ẩn cấm tuyệt đối để tránh những kết quả không dự tính được khi một ACL có
quá nhiều điều kiện cho phép. Cisco khuyến cáo là không nên dùng điều kiện cho phép tất cả “permit any” trong ACL sử dụng cho NAT vì câu lệnh này làm hao tốn quá nhiều tài nguyên của Router và do đó có thể gây ra sự cố mạng.

4. Câu lệnh cấu hình Access Control List ( ACL )

Để hiểu cách thông số kỹ thuật ACL, cần phải hiểu 1 số ít thuật ngữ sau :

– “Wildcard mask” có 32 bit (0 & 1), chia thành 4 phần, mỗi phần có 8 bit, là tham số được dùng xác định các bit nào sẽ được bỏ qua hay buộc phải so trùng trong việc kiểm tra điều kiện. Bit “1‟ có nghĩa là bỏ qua vị trí bit đó khi so sánh và bit “0‟ xác định vị trí bit đó phải giống nhau. Mặc dù cấu trúc giống subnet mask nhưng chúng hoạt động khác nhau (xem lại phần địa chỉ IP)

– Với Standard ACL, nếu không thêm “ wildcard-mask ” trong câu lệnh tạo ACL thì mặc định sẽ là 0.0.0. 0

– “Wildcard mask” dùng cho một thiết bị hay còn gọi là “wildcard-host” có dạng: 0.0.0.0 (kiểm tra tất cả các bit). Khi kiểm tra ACL, nó sẽ kiểm tra tất cả các bit trong địa chỉ dùng để so khớp. Từ khóa “host” được thay thế cho thuật ngữ này.

– Wildcard mask cho toàn bộ những thiết bị được gọi là wildcard “ any ” có dạng : 255.255.255.255 ( không kiểm tra tổng thể những bit ). Từ khóa “ any ” được sửa chữa thay thế cho thuật ngữ này .
* * Lưu ý : Khi vận dụng Access Control List ( ACL ) trên một cổng, phải xác lập ACL đó được dùng cho luồng tài liệu vào ( inbound ) hay ra ( outbound ). Chiều của luồng tài liệu được xác lập trên cổng của router .

Cấu hình của Standard CL

“ Standard CL ” kiểm tra điều kiện kèm theo dựa vào địa chỉ nguồn trong những gói tin và thực thi hành vi cấm hoặc được cho phép tổng thể những lưu lượng từ một thiết bị hay một mạng xác lập nào đó .

ACL - Tìm hiểu về ACL (Access Control List) (Series tự học CCNA [A-Z] - Chương 5)

Router(config)# access-list {permit|deny} source [wildcast-mask]

– Để gán ACL vào một cổng và đặt chính sách kiểm tra cho luồng tài liệu đi vào hay đi ra khỏi cổng của router, ta sử dụng câu lệnh sau :

Router(config-if)#ip access-group {in|out}

Cấu hình của Extended ACL

“ Extended ACL ” cung ứng sự tinh chỉnh và điều khiển linh động hơn “ Standard ACL ”. Nó kiểm tra cả địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, chỉ số cổng ứng dụng. “ Extended ACL ” triển khai hành vi cấm hay được cho phép ở 1 số ít ứng dụng xác lập .

ACL 1 - Tìm hiểu về ACL (Access Control List) (Series tự học CCNA [A-Z] - Chương 5)

Router(config)#access-list {permit|deny}

VD: R1(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 192.168.1.20 eq 20

Để kiểm tra thông số kỹ thuật ACL, sử dụng câu lệnh

Router#show access-list {access-list-number | name}

5. Kết luận

Access Control List ( ACL ) hoàn toàn có thể xem như thể một tường lửa nhỏ định ra một tập luật để chặn những truy vấn phạm pháp được thông số kỹ thuật trên những router .
ACL được chia làm hai loại : standard ACL và Extended ACL. Trong đó, standard ACL thường được đặt ở gần đích, còn Extended ACL thường đặt ở gần nguồn cần cấm luồng tài liệu .
Hết !

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments