adapt tiếng Anh là gì?

adapt tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng adapt trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ adapt tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm adapt tiếng Anh
adapt
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ adapt

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: adapt tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

adapt tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ adapt trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ adapt tiếng Anh nghĩa là gì.

adapt /ə’dæpt/

* ngoại động từ
– tra vào, lắp vào
=to adapt one thing to another+ tra vật này vào vật kia
– phỏng theo, sửa lại cho hợp
=difficult books are often adapted for use in schools+ những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học
=a play adapted from a novel+ một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết
=a novel adapted for the stage+ một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu
– làm thích nghi, làm thích ứng
=to adapt onself to circumstances+ thích nghi với hoàn cảnh

* nội động từ
– thích nghi (với môi trường…)

Thuật ngữ liên quan tới adapt

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của adapt trong tiếng Anh

adapt có nghĩa là: adapt /ə’dæpt/* ngoại động từ- tra vào, lắp vào=to adapt one thing to another+ tra vật này vào vật kia- phỏng theo, sửa lại cho hợp=difficult books are often adapted for use in schools+ những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học=a play adapted from a novel+ một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết=a novel adapted for the stage+ một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu- làm thích nghi, làm thích ứng=to adapt onself to circumstances+ thích nghi với hoàn cảnh* nội động từ- thích nghi (với môi trường…)

Đây là cách dùng adapt tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ adapt tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

adapt /ə’dæpt/* ngoại động từ- tra vào tiếng Anh là gì?
lắp vào=to adapt one thing to another+ tra vật này vào vật kia- phỏng theo tiếng Anh là gì?
sửa lại cho hợp=difficult books are often adapted for use in schools+ những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học=a play adapted from a novel+ một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết=a novel adapted for the stage+ một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu- làm thích nghi tiếng Anh là gì?
làm thích ứng=to adapt onself to circumstances+ thích nghi với hoàn cảnh* nội động từ- thích nghi (với môi trường…)

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments