agreed tiếng Anh là gì?

agreed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng agreed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ agreed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm agreed tiếng Anh
agreed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ agreed

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: agreed tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

agreed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ agreed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ agreed tiếng Anh nghĩa là gì.

agree /ə’gri:/

* nội động từ
– đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận
=to agree go proposal+ tán thành một lời đề nghị
=to agree with someone+ đồng ý với ai
– hoà thuận
=they can’t agree+ họ không thể sống hoà thuận với nhau được
– hợp với, phù hợp với, thích hợp với
=this food does not agree with me+ thức ăn này không thích hợp với tôi
– (ngôn ngữ học) hợp (về cách, giống, số…)

* ngoại động từ
– cân bằng (các khoản chi thu…)
!agreed!
– đồng ý!, tán thành!
!to agree like cats and dogs
– sống với nhau như chó với mèo
!to agree to differ
– (xem) differ

Thuật ngữ liên quan tới agreed

Xem thêm: Đạo đức kinh doanh là gì? Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh

Tóm lại nội dung ý nghĩa của agreed trong tiếng Anh

agreed có nghĩa là: agree /ə’gri:/* nội động từ- đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận=to agree go proposal+ tán thành một lời đề nghị=to agree with someone+ đồng ý với ai- hoà thuận=they can’t agree+ họ không thể sống hoà thuận với nhau được- hợp với, phù hợp với, thích hợp với=this food does not agree with me+ thức ăn này không thích hợp với tôi- (ngôn ngữ học) hợp (về cách, giống, số…)* ngoại động từ- cân bằng (các khoản chi thu…)!agreed!- đồng ý!, tán thành!!to agree like cats and dogs- sống với nhau như chó với mèo!to agree to differ- (xem) differ

Đây là cách dùng agreed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ agreed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

agree /ə’gri:/* nội động từ- đồng ý tiếng Anh là gì?
tán thành tiếng Anh là gì?
bằng lòng tiếng Anh là gì?
thoả thuận=to agree go proposal+ tán thành một lời đề nghị=to agree with someone+ đồng ý với ai- hoà thuận=they can’t agree+ họ không thể sống hoà thuận với nhau được- hợp với tiếng Anh là gì?
phù hợp với tiếng Anh là gì?
thích hợp với=this food does not agree with me+ thức ăn này không thích hợp với tôi- (ngôn ngữ học) hợp (về cách tiếng Anh là gì?
giống tiếng Anh là gì?
số…)* ngoại động từ- cân bằng (các khoản chi thu…)!agreed!- đồng ý! tiếng Anh là gì?
tán thành!!to agree like cats and dogs- sống với nhau như chó với mèo!to agree to differ- (xem) differ

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments