Sự khác biệt giữa tảo xanh lam và tảo lục

Các ự độc lạ chính giữa tảo lục lam và tảo lục là tảo xanh lam là inh vật nhân ơ thuộc Vương quốc Monera trong khi tảo lục là inh vật nhân thực thuộc Vư

Các sự khác biệt chính giữa tảo lục lam và tảo lục là tảo xanh lam là sinh vật nhân sơ thuộc Vương quốc Monera trong khi tảo lục là sinh vật nhân thực thuộc Vương quốc Protista.

Quang hợp là quá trình được thể hiện bởi các sinh vật quang dưỡng. Đó là quá trình tổng hợp carbohydrate (thực phẩm) bằng cách thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Quá trình này đòi hỏi sự hiện diện của các sắc tố quang hợp, CO2 và nước. Sinh vật quang dưỡng sở hữu sắc tố quang hợp để thực hiện quá trình quang hợp. Có ba nhóm sinh vật quang tự dưỡng chính là thực vật, vi khuẩn lam (tảo xanh lam) và tảo (kể cả tảo lục). Vì vậy, cả tảo lục lam và tảo lục đều là sinh vật quang hợp. Tuy nhiên, tảo xanh lam là sinh vật nhân sơ trong khi tảo lục là sinh vật nhân thực. Theo đó, có sự khác biệt giữa tảo xanh lam và tảo lục dựa trên tổ chức tế bào và các đặc điểm khác của chúng.

Advertisement

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Blue Green Algae là gì
3. Tảo lục là gì
4. Điểm giống nhau giữa tảo xanh lam và tảo lục
5. So sánh song song – Tảo lục lam và Tảo lục ở dạng bảng
6. Tóm tắt

Blue Green Algae là gì?

Blue green alga là từ đồng nghĩa của vi khuẩn lam. Chúng là vi khuẩn quang hợp sở hữu các sắc tố quang hợp để thu nhận ánh sáng mặt trời và sản xuất thực phẩm. Tảo lục lam bao gồm các sinh vật đơn bào cũng như các sinh vật đa bào. Hơn nữa, cơ thể của chúng có thể là các khuẩn lạc hình cầu, dạng sợi hoặc dạng tấm. Chúng có thể được tìm thấy trong đất ẩm, nước ngọt và nước biển. Chúng xuất hiện với màu xanh lục.

Một đặc tính đặc biệt quan trọng của tảo lục lam là năng lực cố định và thắt chặt nitơ trong khí quyển. Để cố định và thắt chặt nitơ trong khí quyển, chúng có cấu trúc đặc biệt quan trọng gọi là dị vòng. Anabaena và Nostoc là hai loại tảo xanh lam có chứa dị bào để cố định và thắt chặt nitơ. Một số tảo lục lam hình thành mối quan hệ cộng sinh với rễ cây. Microcystis, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, Tolypothrix, và Tảo xoắn là một số ít ví dụ về tảo lục lam .

Advertisement

Tảo lục là gì?

Tảo lục là một trong năm nhóm tảo được tìm thấy hầu hết ở nước ngọt. Rất ít loài tảo xanh có trong nước biển và đất ẩm. Chúng hoàn toàn có thể là đơn bào hoặc đa bào. Tuy nhiên, chúng là sinh vật nhân thực. Hơn nữa, chúng là những sinh vật quang hợp chiếm hữu lục lạp và những sắc tố quang hợp như diệp lục a và b, caroten và xanthophylls .Người ta tin rằng thực vật trên cạn đã tăng trưởng từ tảo lục vì tảo lục và thực vật trên cạn có một số ít đặc thù giống nhau như có lục lạp màng kép và diệp lục a và b là sắc tố quang hợp, thành tế bào xenlulo, tinh bột là mẫu sản phẩm dự trữ chính, v.v. Chlamydomonas, Chlorella, Pediastrum, Netrium, Hydrodictyon, Acetabularia, Ulva và Spirogyra là 1 số ít loài tảo lục. Ngoài ra, một số ít tảo lục hình thành mối link cộng sinh với nấm và tạo thành địa y, có vai trò quan trọng về mặt sinh thái xanh .

Những điểm giống nhau giữa tảo xanh lam và tảo lục là gì?

  • Cả tảo lục lam và tảo lục đều bao gồm các sinh vật đơn bào và đa bào.
  • Ngoài ra, cả hai đều sống chủ yếu trong môi trường nước, nhưng cả hai đều có thể sống trên cạn trong đất ẩm.
  • Hơn nữa, cả hai loại đều là sinh vật quang hợp.
  • Bên cạnh đó, cả hai có thể xây dựng mối quan hệ cộng sinh với các sinh vật khác.

Sự khác biệt giữa tảo xanh lam và tảo lục là gì?

Tảo lục lam là một nhóm sinh vật nhân sơ. Trong khi, tảo lục là một nhóm sinh vật nhân thực. Vì vậy, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là điểm độc lạ chính giữa tảo lục lam và tảo lục. Hơn nữa, một sự độc lạ đáng kể giữa tảo lục lam và tảo lục là tảo lục lam không có lục lạp và những bào quan có màng khác trong khi tảo lục có lục lạp và những bào quan có màng .

Advertisement

Hơn nữa, tảo xanh lam có khả năng cố định nitơ đặc biệt trong khi tảo lục không có khả năng cố định nitơ. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tảo lục lam và tảo lục. Microcystis, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, Tolypothrix, và Tảo xoắn là một số ví dụ về tảo xanh lam trong khi Chlamydomonas, Chlorella, Pediastrum, Netrium, Hydrodictyon, Acetabularia, Ulva và Spirogyra là một số ví dụ về tảo lục.

Infographic sau đây tóm tắt sự độc lạ giữa tảo lục lam và tảo lục .

Tóm tắt – Blue Green Algae vs Green Algae

Tảo lục lam và tảo lục là hai nhóm gồm có những sinh vật quang hợp. Tuy nhiên, tảo xanh lam là vi trùng nhân sơ trong khi tảo lục là sinh vật nhân thực. Vì vậy, đây là điểm độc lạ chính giữa tảo lục lam và tảo lục. Hơn nữa, không giống như tảo lục, tảo lục lam không có nhân, những bào quan có màng bảo phủ, đặc biệt quan trọng là lục lạp. Tuy nhiên, tảo lục lam hoàn toàn có thể cố định và thắt chặt nitơ trong khí quyển, không giống như tảo lục. Như vậy, đây là tóm tắt về sự độc lạ giữa tảo lục lam và tảo lục .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments