Top 20 anilin không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch a. hcl. b. h2so4. c. naoh. d. br2 mới nhất 2021

Cho anilin không tác dụng với chất nào sau: A ... - Khóa học

Mục lục nội dung

Advertisement

1. Cho anilin không tác dụng với chất nào sau: A … – Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 17/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 5415 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Advertisement

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Cho anilin không tác dụng với chất nào sau: A. H2SO4 B. Br2 C. HNO2 D. NaOH

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D…. xem ngay

Advertisement

2. Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là HCl. Br2 …

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Ngày đăng: 24/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 15808 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl B. Br2 (trong nước). C. H2SO4 D. NaOH

Advertisement

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất không có phản ứng với anilin (C6H5NH2) là A. HCl B. Br2 (trong nước). C. H2SO4 D. NaOH. … Metylamin không tác dụng với chất nào dưới đây?… xem ngay

Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây?

3. Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây?

Tác giả: doctailieu.com

Ngày đăng: 26/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 41952 lượt đánh giá )

Advertisement

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây? A. NaCl Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi THPT

Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 10, 2020 B. HCl. C. H2SO4. D. Br2. Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 4). Đáp án và lời giải. đáp án đúng: A…. xem ngay

Cho anilin không tác dụng với chất nào ... - hoidapvietjack.com

Advertisement

4. Cho anilin không tác dụng với chất nào … – hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com

Ngày đăng: 3/8/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 16557 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho anilin không tác dụng với chất nào sau: A. H2SO4 B. Br2 C. HNO2 D. NaOH. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 8, 2020 Cho anilin không tác dụng với chất nào sau:A. H2SO4B. Br2C. HNO2D. NaOH.1 câu trả lời · Câu trả lời hàng đầu: Anilin là bazơ nên không tác dụng được với NaOHĐáp án cần chọn là: D… xem ngay

Advertisement

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng với chất nào ...

5. Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng với chất nào …

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 9/1/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 42944 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng với chất nào sau đây. A. NaOH. B. Br2. C. HCl. D. HCOOH. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A…. xem ngay

6. Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được … – Hoc247

Tác giả: hoc247.net

Ngày đăng: 7/2/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 99041 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây. A. NaOH. B. Br2. C. HCl. D. HCOOH. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A…. xem ngay

7. Có các dd: HCl, H2SO4, NaOH, Br2, CH3CH2OH, HCOOH …

Tác giả: moon.vn

Ngày đăng: 18/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 34593 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: ID 78794. Có các dd: HCl, H2SO4, NaOH, Br2, CH3CH2OH, HCOOH. Số chất không tác dụng với anilin là

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 78794. Có các dd: HCl, H2SO4, NaOH, Br2, CH3CH2OH, HCOOH. Số chất không tác dụng với anilin là…. xem ngay

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng ... - cungthi.online

8. Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng … – cungthi.online

Tác giả: cungthi.online

Ngày đăng: 4/1/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 60976 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây   A A: NaOH B B: Br2 C C: HCl D D: HCOOH Giải thích:Chọn A

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây. A. A: NaOH. B. B: Br2. C. C: HCl. D. D: HCOOH. Đáp án và lời giải. Đáp án:A. Lời giải:…. xem ngay

Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây ...

9. Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây …

Tác giả: hoc24.vn

Ngày đăng: 27/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 56725 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây?  A. NaCl B. HCl C. H2SO4 D. Br2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin không tác dụng với chất (trong dung dịch) nào sau đây? A. NaCl B. HCl C. H2SO4 D. Br2…. xem ngay

10. HCl H2SO4 NaOH Br2 CH3CH2OH HCOOH Số chất không t

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 11/4/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 61021 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Có các dd: HCl, H2SO4, NaOH, Br2, CH3CH2OH, HCOOH. Số chất không tác dụng với anilin là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi và hướng dẫn giải. Nhận biết. Có các dd: HCl, H 2SO 4, NaOH, Br 2, CH 3CH 2OH, HCOOH. Số chất không tác dụng với anilin là. A. 2. B. 1. C. 4. D…. xem ngay

11. Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? (1) dd HCl

Tác giả: tuhoc365.vn

Ngày đăng: 11/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 98925 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? (1) dd HCl; (2) dd H2SO4; (3) dd NaOH ; (4) dd brom; (5) dd CH3 – CH2 – OH; (6) dd CH3COOC2H5

Khớp với kết quả tìm kiếm: Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? (1) dd HCl; (2) dd H2SO4; (3) dd NaOH ; (4) dd brom; (5) dd CH3 – CH2 – OH; (6) dd CH3COOC2H5…. xem ngay

12. 7.3. Tính chất hóa học chung – tailieu247.net

Tác giả: tailieu247.net

Ngày đăng: 21/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 40635 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch? A. Benzylamoni clorua. B. Anilin. C. Metyl fomat. D. Axit fomic. Câu 8. Phản ứng nào sau đây không …6 trang

Phenol và anilin đều có thể tham gia phản ứng với chất nào ...

13. Phenol và anilin đều có thể tham gia phản ứng với chất nào …

Tác giả: loga.vn

Ngày đăng: 23/7/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 54463 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Phenol và anilin đều có thể tham gia phản ứng với chất nào dưới đây ?A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. dung dịch Br2 D. dung dịch CuSO4

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phenol và anilin đều có thể tham gia phản ứng với chất nào dưới đây ? A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. dung dịch Br2 D. dung dịch CuSO4…. xem ngay

14. Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? (1) dd HCl

Tác giả: luyentap247.com

Ngày đăng: 6/7/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 81411 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? (1) dd HCl; (2) dd H2SO4; (3) dd NaOH ; (4) dd brom; (5) dd CH3 – CH2 – OH; (6) dd CH3COOC2H5

Khớp với kết quả tìm kiếm: (1) dd HCl; (2) dd H2SO4; (3) dd NaOH ; (4) dd brom; (5) dd CH3 – CH2 – OH; (6) dd CH3COOC2H5. A. (1), (2), (3). B. (4), (5), (6). C. (3), (4), (5). D …… xem ngay

15. Phaàn: 1 HIỆU ỨNG HÓA HỌC – Trường Đại Học Vinh

Tác giả: viencnhsmt.vinhuni.edu.vn

Ngày đăng: 9/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 2379 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học, gọi tên các đồng phân đó theo … B. Để hấp thụ hết khí HCl trong B cần vừa đủ 1,6 l dung dịch NaOH 1,25M.72 trang

Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + HBr - Từ Điển Phương ...

16. Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + HBr – Từ Điển Phương …

Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

Ngày đăng: 9/7/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 830 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: brom + anilin = 2,4,6-Tribromoanilin + Hidro bromua | cho anilin tác dụng với brom, có hiện tượng kết tủa trắng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra … Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây. A. NaOH… xem ngay

PHÂN BIỆT - TÁCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - Zdocs.tips

17. PHÂN BIỆT – TÁCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ – Zdocs.tips

Tác giả: zdocs.tips

Ngày đăng: 19/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 78178 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Download Nhan Biet-tach Chat Huu Co PDF

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol ? A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch …… xem ngay

18. [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội – Học Hóa Online

Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Ngày đăng: 24/4/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 36992 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội – Học Hóa Online. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 66: FeO thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây? A. Dung dịch H2SO4 loãng. B. Dung dịch HNO3 loãng. C. Dung dịch HCl loãng. D. Khí CO ở …… xem ngay

80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học ...

19. 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học …

Tác giả: books.google.com.vn

Ngày đăng: 3/5/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 24360 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về 80 đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa: Luyện thi đại học môn Hóa – Nhiều tác giả – Google Sách. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều tác giảCho Các chất trên tác dụng lần lượt với HCl, dung dịch brom, dung dịch NaOH. Số phản ứng xảy ra là A.10. B. 7. C. 8. D. 9. Câu 42: Ion nào không có 50 …… xem ngay

20. Mã đề thi 001 Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau …

Tác giả: moet.gov.vn

Ngày đăng: 27/3/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 99530 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 46: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. HCl. B. KNO3. C. NaCl. D. NaNO3. Câu 47: Kim loại Al không tan được trong dung dịch …

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments