Suite Là Gì ? Tại Sao Lại Xuất Hiện Trong Các Form Đăng Ký?

Bài viết này TechPriv sẽ hướng dẫn các bạn từng bước tạo một tài khoản Apple ID ở Mỹ của riêng mình thật đơn giản!

HƯỚNG DN TO APPLE ID Ở MỸ TRÊN MÁY TÍNH

a) Chuẩn bị:

– Phần mềm iTunes mới nhất 12.3.2. Tải tại đây: iTunes

b) Thực hiện:

Bước 1:

– Trên máy tính, setup ứng dụng iTunes

– Trường hợp đã có iTunes, đăng xuất (Sign Out) tài khoản Apple ID (nếu đang Đăng nhập). (Xem hình bên dưới).

Bạn đang xem: Apt/suite là gì

*

Bước 2: Trên giao diện chính của iTunes. Ở dòng thứ 2 bên trái sang, chọn dấu (ba chấm) > Apps.

*

Bước 3: Chọn & mở 1 app miễn phí bất kỳ. (App miễn phí sẽ không có giá tiền). Bấm Get. Ở đây ví dụ chọn app Eve – Beauty Tutorials for Makeup & Hair

Bước 4: Sẽ xuất hiện giao diện yêu cầu Đăng nhập tài khoản Apple ID. Chọn Create Apple ID.

*

Bước 5: Xuất hiện giao diện chào mừng đến với iTunes Store. Bấm Continue.

*

Bước 6: Xuất hiện giao diện Các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo Mật của Apple. Chọn hãy nhấp vào đây như hình bên dưới.

*

– Trong mục Chọn một quốc gia hoặc khu vực, Bấm chọn USA > Bấm Thay đổi. Toàn bộ giao diện sẽ chuyển sang tiếng Mỹ.

Bước 7: Đánh dấu vào mục I have read and agree to these terms and conditions. Sau đó bấm Agree.

*

Bước 8: Xuất hiện giao diện tạo tài khoản Apple ID của Mỹ. Bạn có thể gặp 1 trong 2 giao diện như bên dưới:

Giao diện 1:*Email: Điền địa chỉ* Lưu ý: email này chưa từng đăng ký tài khoản Apple ID.Password (mật khẩu): Password phải bao gồm chữ viết hoa, số và chữ viết thường và có ít nhất 8 ký tự), vd: ABcde123.Verify Password: Nhập lại Password vừa mới nhập ở ô bên trái.For your protection, these questions will helps us verify your identity in the future.: Yêu cầu thiết lập câu hỏi và câu trả lời bằng tiếng Mỹ. Có thể có từ 1 – 3 câu. Nên chọn những câu cơ bản, dễ nhớ. Ví dụ:What’s your name? Teo.What’s your job? StudentWhat’s your age? 16Lưu ý: Thông tin này cần lưu giữ kỹ để lấy lại tài khoản trong trường hợp Quên mật khẩu.Optional Enter your date of birth: Nhập ngày tháng năm sinh.Sau khi điền đủ thông tin thì bạn chọn Continue.: Điền địa chỉLưu ý : email này chưa từng ĐK thông tin tài khoản Apple ID. ( mật khẩu ) : Password phải gồm có chữ viết hoa, số và chữ viết thường và có tối thiểu 8 ký tự ), vd : ABcde123. : Nhập lại Password vừa mới nhập ở ô bên trái. : Yêu cầu thiết lập câu hỏi và câu vấn đáp bằng tiếng Mỹ. Có thể có từ 1 – 3 câu. Nên chọn những câu cơ bản, dễ nhớ. Ví dụ : Teo. Student16 : tin tức này cần lưu giữ kỹ để lấy lại thông tin tài khoản trong trường hợp Quên mật khẩu. : Nhập ngày tháng năm sinh. Sau khi điền đủ thông tin thì bạn chọn*Giao diện 2:Mục 1, 2, 3 tiến hành như Giao diện 1.Mục 4: Security Info. Chúng ta phải chọn 3 câu hỏi và cung cấp 3 câu trả lời. Ở đây chọn 3 câu sau cho dễ:Mục 1, 2, 3 triển khai như Giao diện 1. Mục 4 : Security Info. Chúng ta phải chọn 3 câu hỏi và cung ứng 3 câu vấn đáp. Ở đây chọn 3 câu sau cho dễ :What’s is the first name of your best friend in high school ? ( Tên của người bạn thân nhất thời trung học là gì ? )What’s your dream job ? ( Nghề nghiệp mơ ước của bạn là gì ? )What is the name of the street where you grew up ? ( Tên con đường nơi bạn lớn lên là gì ? )Mục 5: Optional Rescue Email (Email cấp cứu): Bạn cung cấp 1 địa chỉ email, để nếu có quên tài khoản, có thể dùng email này để khôi phục.Mục 6: Tiến hành như Giao diện 1.Mục 5 : Optional Rescue Email ( E-Mail cấp cứu ) : Bạn cung ứng 1 địa chỉ email, để nếu có quên thông tin tài khoản, hoàn toàn có thể dùng email này để Phục hồi. Mục 6 : Tiến hành như Giao diện 1 .

Bước 9: Tiếp theo là bước điền thông tin thanh toán. Ở mục Payment Type chọn None.

*

– Mục To redeem a code or gift certificate, enter it here: Bỏ qua.

– Mục Billing Address, điền như sau:

Title: Chọn cái nào cũng được.

Xem thêm:

First name: Tên của bạnLast Name: Họ của bạnStreet: Điền số nhà và tên đường là đủ. Ví dụ: 123 Tran Hung DaoApt., suite, bldg.: Bỏ quaCity: Bạn cứ điền đại, đại loại như: East, West,…State và Zip: các bạn có thể dùng 2 thông tin sau:Với State: CA-Califonia – ZIP: 91601 – số điện thoại đầu 818 7 số đuôi. Với State NY-New York thì bạn dùng ZIP Code này: 10001 và số điện thoại đầu 1767 số đuôi.: Chọn cái nào cũng được. Xem thêm : Người Sinh Năm 1990 Mệnh Gì ? Tuổi Canh Ngọ Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào ? Tên của bạn : Họ của bạnĐiền số nhà và tên đường là đủ. Ví dụ : 123 Tran Hung DaoBỏ qua : Bạn cứ điền đại, đại loại như : East, West, … và : những bạn hoàn toàn có thể dùng 2 thông tin sau : Với – ZIP : – số điện thoại cảm ứng đầuvà. Vớithì bạn dùng ZIP Code này : và số điện thoại cảm ứng đầuvà

Bước 10: Tiếp theo bấm Create Apple ID.

*

Apple báo đã gửi một email xác nhận vô email bạn đã đăng ký, bạn vô mail bấm Verify Now.

*

Bước 11: Ở giao diện cửa sổ xác thực bạn nhập Apple ID (email bạn đăng ký) và mật khẩu, hình dưới báo đã thành công.

*

HƯỚNG DN TO APPLE ID Ở MỸ TRÊN THIT B IOS:

a) Chuẩn bị:

– Thoát các tài khoản Apple ID hiện có khỏi iTunes & App Stores. Để kiểm tra, vào Settings > iTunes & App Store => Bấm vào dòng Apple ID hiện tại sẽ xuất hiện giao diện để Sign Out như hình sau:

*

b) Thực hiện:

Bước 1: Vào App Store, chọn bất kì 1 game hay ứng dụng FREE nào đó => bấm Get > Install (Bạn phải chọn App FREE thì một sau này trong phần Billing mới có chữ NONE).

*

Bước 2: Chọn To ID Apple (Create New Apple ID) mới.

*

Bước 3: Xuất hiện giao diện chọn Quốc gia. Chọn United States > Bấm Next.

*

Bước 4: Chọn tiếp tục “Argee“.

*

Bước 5: Điền thông tin bạn cần đăng ký:

***Email: Điền địa chỉ* Lưu ý: email này chưa từng đăng ký tài khoản Apple ID.Password (mật khẩu): Password phải bao gồm chữ viết hoa, số và chữ viết thường và có ít nhất 8 ký tự), vd: ABcde123.Verify Password: Nhập lại Password vừa mới nhập ở ô bên trái.For your protection, these questions will helps us verify your identity in the future.: Yêu cầu thiết lập câu hỏi và câu trả lời bằng tiếng Mỹ. Có thể có từ 1 – 3 câu. Nên chọn những câu cơ bản, dễ nhớ. Ví dụ:What’s your name? Teo.What’s your job? StudentWhat’s your age? 16Lưu ý: Thông tin này cần lưu giữ kỹ để lấy lại tài khoản trong trường hợp Quên mật khẩu.Optional Rescue Email (Email cấp cứu): Bạn cung cấp 1 địa chỉ email, để nếu có quên tài khoản, có thể dùng email này để khôi phục.Optional Enter your date of birth: Nhập ngày tháng năm sinh.Sau khi điền đủ thông tin thì bạn chọn Continue.: Điền địa chỉLưu ý : email này chưa từng ĐK thông tin tài khoản Apple ID. ( mật khẩu ) : Password phải gồm có chữ viết hoa, số và chữ viết thường và có tối thiểu 8 ký tự ), vd : ABcde123. : Nhập lại Password vừa mới nhập ở ô bên trái. : Yêu cầu thiết lập câu hỏi và câu vấn đáp bằng tiếng Mỹ. Có thể có từ 1 – 3 câu. Nên chọn những câu cơ bản, dễ nhớ. Ví dụ : Teo. Student16 : tin tức này cần lưu giữ kỹ để lấy lại thông tin tài khoản trong trường hợp Quên mật khẩu. ( E-Mail cấp cứu ) : Bạn cung ứng 1 địa chỉ email, để nếu có quên thông tin tài khoản, hoàn toàn có thể dùng email này để Phục hồi. : Nhập ngày tháng năm sinh. Sau khi điền đủ thông tin thì bạn chọn

Bước 6: Billing Information ta chọn vào mục NONE

*

Bước 7: Hoàn thành mục Billing Address

*Title: Chọn cái nào cũng được.

Xem thêm:

First name: Tên của bạnLast Name: Họ của bạnStreet: Điền số nhà và tên đường là đủ. Ví dụ: 123 Tran Hung DaoApt., suite, bldg.: Bỏ quaCity: Bạn cứ điền đại, đại loại như: East, West,…State và Zip: các bạn có thể dùng 2 thông tin sau:Với State: CA-Califonia – ZIP: 91601 – số điện thoại đầu 818 7 số đuôi. Với State NY-New York thì bạn dùng ZIP Code này: 10001 và số điện thoại đầu 1767 số đuôi.: Chọn cái nào cũng được. Xem thêm : Đổi Đuôi Webm Là Gì ? Cách Mở Và Chuyển Đổi File Webm Sang Mp4, Mp3, Gif Tên của bạn : Họ của bạnĐiền số nhà và tên đường là đủ. Ví dụ : 123 Tran Hung DaoBỏ qua : Bạn cứ điền đại, đại loại như : East, West, … và : những bạn hoàn toàn có thể dùng 2 thông tin sau : Với – ZIP : – số điện thoại cảm ứng đầuvà. Vớithì bạn dùng ZIP Code này : và số điện thoại thông minh đầuvà

Bước 8: Hoàn thành. Đến đây các bạn vui lòng check mail để xác nhận lại Apple ID của mình vừa tạo nhé!

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments