” Are You Kidding Me Là Gì ? Những Câu Thường Gặp Trong Chủ Đề:

Lần sau cuối ai đó khiến bạn quá bất ngờ là khi nào ? Bạn có biết, cũng như tiếng Việt, trong tiếng Anh tất cả chúng ta có nhiều cách khác nhau để bày tỏ sự quá bất ngờ của mình so với một vấn đề nào đấy. Hãy xem xem thay vì nói, “ it’s surprising ! ” thì tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể nói gì để biểu lộ sự quá bất ngờ nữa nhé. Dưới đây là một số ít cách diễn đạt khác nhau mà người bản ngữ thường sử dụng để biểu lộ sự quá bất ngờ trong Tiếng Anh .Bạn đang xem : Are you kidding me là gì*

Cách bày tỏ sự ngạc nhiên – hoài nghi, khó tin (disbelief)

Really?

Really cũng thường được dùng dưới dạng câu hỏi rút gọn để bày tỏ sự ngạc nhiên về một điều gì đó. Really có nghĩa là “Thật sao/ thật á/ thiệt hả?”

Advertisement

Ví dụ :I don’t like chocolate Really?I don’t like chocolate Really ?

Are you serious? và Are you for real?

Hai câu hỏi “Are you serious?” và “Are you for real?” mang nghĩa như nhau và đều được sử dụng trong trường hợp đáp lại một thông tin ngạc nhiên và khó tin. “Serious” trong trường hợp này có nghĩa là nghiêm túc, không đùa cợt.Còn “for real’ được dùng khi muốn khẳng định một sự việc là có thật, có tồn tại. Hai câu hỏi “ Are you serious ? ” và “ Are you for real ? ” mang nghĩa như nhau và đều được sử dụng trong trường hợp đáp lại một thông tin quá bất ngờ và khó tin. “ Serious ” trong trường hợp này có nghĩa là trang nghiêm, không đùa cợt. Còn “ for real ’ được dùng khi muốn khẳng định chắc chắn một vấn đề là có thật, có sống sót .

Lưu ý:

“Are you for real?” không có nghĩa là “Bạn có thật chứ”, mà là “Điều đó là thật chứ, cậu không đùa đấy chứ?”I got an A+ on my Math exam! – Dude, are you for real?“ Are you for real ? ” không có nghĩa là “ Bạn có thật chứ ”, mà là “ Điều đó là thật chứ, cậu không đùa đấy chứ ? ” I got an A + on my Math exam ! – Dude, are you for real ?

Advertisement

You gotta be kidding me!

Mẫu câu này thường được sử dụng khi bạn ngạc nhiên và không tin rằng điều người kia vừa nói là thật. Khi bạn dùng “You gotta be kidding me”, ý bạn muốn nói: “Tôi rất ngạc nhiên và tôi nghĩ cậu chỉ đang đùa thôi”.Từ “gotta” thực chất là dạng viết tắt của ‘have got to”, chỉ sự suy đoán, ngụ ý chắc chắn (= must). “You gotta be kidding me!” = “You must be kidding me!”Cấu trúc “have got to” thường được dùng phổ biến trong lối nói thường ngày của người Mỹ. Ở đây, “have got to be + V_ing” (Gotta be kidding) – cấu trúc câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nhằm muốn nhấn mạnh vào hành động (Kidding – nói đùa) thay vì kết quả của hành động đó.Mẫu câu này thường được sử dụng khi bạn quá bất ngờ và không tin rằng điều người kia vừa nói là thật. Khi bạn dùng “ You gotta be kidding me ”, ý bạn muốn nói : “ Tôi rất kinh ngạc và tôi nghĩ cậu chỉ đang đùa thôi ”. Từ “ gotta ” thực ra là dạng viết tắt của ‘ have got to ”, chỉ sự suy đoán, ý niệm chắc như đinh ( = must ). “ You gotta be kidding me ! ” = “ You must be kidding me ! ” Cấu trúc “ have got to ” thường được dùng phổ cập trong lối nói thường ngày của người Mỹ. Ở đây, “ have got to be + V_ing ” ( Gotta be kidding ) – cấu trúc câu ở thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối, nhằm mục đích muốn nhấn mạnh vấn đề vào hành vi ( Kidding – nói đùa ) thay vì tác dụng của hành vi đó .

No way!

“No way!” được hiểu là “Không thể nào, không đời nào!”, khi chúng ta ngạc nhiên và không thể tin được về điều vừa nhìn thấy/ hay vừa được nghe. “ No way ! ” được hiểu là “ Không thể nào, không đời nào ! ”, khi tất cả chúng ta kinh ngạc và không hề tin được về điều vừa nhìn thấy / hay vừa được nghe .

Lưu ý:

Advertisement

Ngoài thể hiện sự kinh ngạc, “No way” còn là một dạng phủ định rằng bạn sẽ không bao giờ làm điều gì đó, hoặc khi bạn chắc chắn rằng một sự việc không bao giờ xảy ra. Khi xem xét nghĩa của cụm từ này, bạn hãy để ý đến hoàn cảnh giao tiếp và thái độ của người nói.Cụ thể, nếu xem video thứ nhất, bạn sẽ thấy, người nói dùng “No way!” để bày tỏ sự kinh ngạc của mình về điều vừa nghe, còn ở video thứ hai “No way!” lại mang nghĩa như “never”, “certainly not” (chắc chắn là không đời nào) với vai trò là một câu trả lời chứ không phải là một cách thể hiện thái độ ngạc nhiên.Ngoài bộc lộ sự kinh ngạc, “ No way ” còn là một dạng phủ định rằng bạn sẽ không khi nào làm điều gì đó, hoặc khi bạn chắc như đinh rằng một vấn đề không khi nào xảy ra. Khi xem xét nghĩa của cụm từ này, bạn hãy chú ý đến thực trạng tiếp xúc và thái độ của người nói. Cụ thể, nếu xem video thứ nhất, bạn sẽ thấy, người nói dùng “ No way ! ” để bày tỏ sự kinh ngạc của mình về điều vừa nghe, còn ở video thứ hai “ No way ! ” lại mang nghĩa như “ never ”, “ certainly not ” ( chắc như đinh là không đời nào ) với vai trò là một câu vấn đáp chứ không phải là một cách biểu lộ thái độ kinh ngạc .

Cách bày tỏ sự ngạc nhiên – hào hứng, quan tâm (excitement)

Echo question

Echo question (câu hỏi lặp lại) là một dạng câu hỏi rút gọn để thể hiện sự ngạc nhiên, quan tâm về những gì chúng ta vừa nghe. Cấu trúc của câu hỏi lặp lại chỉ gồm trợ động từ và đại từ nhân xưng. Ví dụ:He ran out of money. – Did he?I haven’t booked my flight yet. – Haven’t you?Echo question ( câu hỏi lặp lại ) là một dạng câu hỏi rút gọn để biểu lộ sự quá bất ngờ, chăm sóc về những gì tất cả chúng ta vừa nghe. Cấu trúc của câu hỏi lặp lại chỉ gồm trợ động từ và đại từ nhân xưng. Ví dụ : He ran out of money. – Did he ? I haven’t booked my flight yet. – Haven’t you ?

Lưu ý:

Đối với động từ “have”, bạn cần nhận biết được lúc nào “have” đóng vai trò là động từ chính, lúc nào “have” là trợ động từ. Ví dụ như: – I have a great idea. – Do you?– He has seen that movie five times. – Has he?Về mặt ngữ điệu: cao giọng ở cuối câu để thể hiện sự ngạc nhiên– James really likes my dog. – Does he?– You should go to the dentist. – Should I?– I can’t ride a motorbike. – Can’t you?– They wouldn’t be able to come. – They wouldn’t?Đối với động từ “ have ”, bạn cần phân biệt được khi nào “ have ” đóng vai trò là động từ chính, khi nào “ have ” là trợ động từ. Ví dụ như : – I have a great idea. – Do you ? – He has seen that movie five times. – Has he ? Về mặt ngôn từ : cao giọng ở cuối câu để bộc lộ sự quá bất ngờ – James really likes my dog. – Does he ? – You should go to the dentist. – Should I ? – I can’t ride a motorbike. – Can’t you ? – They wouldn’t be able to come. – They wouldn’t ?

What a surprise!

“ What a surprise ! ” là một dạng câu cảm thán sử dụng “ What, How ”. “ What a surprise ! ” nghĩa là “ Thật giật mình / thật là quá bất ngờ ! ” .Xem thêm : Hướng Dẫn 5 Cách Chế Biến Cá Trắm Đen, Những Món Ăn Ngon TừCấu trúc câu cảm thán với “What”

WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được:

Advertisement

What a wonderful day!What a nice song you wrote!

What a wonderful day!What a nice song you wrote!

WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều: What colorful flowers!

WHAT + adj + danh từ không đếm được: What beautiful weather!

Cấu trúc câu cảm thán với “How”

Advertisement

HOW + adjective/ adverb + Subject + Verb! :

How amazing you are!How well she dances!How amazing you are ! How well she dances !

You don’t say!

“ You don’t say ! ” thường được sử dụng khi miêu tả sự kinh ngạc, thú vị so với điều vừa được nghe .“ You don’t say ” = “ Really ? ”

Lưu ý:

Đừng hiểm nhầm “ You don’t say ! ” là một câu mệnh lệnh, mang nghĩa “ Bạn đừng nói nữa ” nhé ! ”. Vì thực ra, khi ai đó nói “ You don’t say ! ”, ý họ không phải là “ Ngừng nói đi ”, mà là “ Nói tiếp đi ” ( Keep talking ). Vì khi một người dùng “ You don’t say ”, ý họ muốn nói là “ You’re kidding ! ” hay “ Really ? I find that interesting, keep talking. ”Do đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ việc dịch từng từ một từ tiếng Anh sang tiếng Việt không phải là cách hiệu suất cao để tiếp xúc. Để sử dụng thành thạo và linh động một ngôn từ, việc tìm hiểu và khám phá về văn hoá và học cách tư duy của người bản ngữ luôn luôn quan trọng .

Well, what do you know!

Một cách rất hay để bày tỏ sự quá bất ngờ cho một điều gì đó mà người bản ngữ cũng thường dùng đó là “ Well, what do you know ! ” .Nhìn thì có vẻ ‘ What do you know ” là một câu hỏi, với từ để hỏi là “ What ” nhưng thực ra, “ What do you know ! ” lại là một câu cảm thán miêu tả thái độ kinh ngạc về một vấn đề giật mình .“ Well, what do you know ! ” có nghĩa giống như “ What a surprise ! ”

Advertisement

Lưu ý:

“ Well, what do you know ! ” không chỉ dùng như một lời đáp lại một thông tin vừa nghe được từ người khác mà còn dùng khi bạn vô tình gặp một vấn đề / thông tin giật mình. Ví dụ :Lily and James are getting married! – Well, what do you know! (Đáp lại thông tin vừa nghe được – Lily and James are getting married!)Well, what do you know, Ann dropped out of Harvard! (Diễn tả sự ngạc nhiên khi nói về một sự việc bất ngờ – Ann dropped out of Harvard!)Lily and James are getting married ! – Well, what do you know ! ( Đáp lại thông tin vừa nghe được – Lily and James are getting married ! ) Well, what do you know, Ann dropped out of Harvard ! ( Diễn tả sự quá bất ngờ khi nói về một vấn đề giật mình – Ann dropped out of Harvard ! )

Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Trên đây là một số cách thể hiện sự ngạc nhiên trước một tình huống hay tin tức bất ngờ mà người bản ngữ thường dùng trong đời sống. Một trong những cách học các cụm từ tiếng Anh mà mình thường dùng là học từ vựng cùng eJOY eXtension – một tiện tích mở rộng của Chrome do đội ngũ eJOY thiết kế. Với eJOY eXtension mình có thể tra nghĩa, phát âm của bất kỳ từ mới nào khi xem video trên Youtube hay đọc văn bản tiếng Anh trực tuyến. Đặc biệt mình còn có thể lưu lại những từ đó và luyện tập cùng các game khác nhau để nhớ từ lâu hơn.

Dưới đây là cách mình học cùng eJOY eXtension, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :Cài eJOY eXtension cho trình duyệt Chromecho trình duyệt Chrome

Cài eXtension miễn phí

Xem bất kỳ video nào trên eJOY GO, YouTube, Netflix hay Phimlearning.comBôi đen từ vựng bạn không biết ở trong câu để tra nghĩa của từ, nghe cách phát âm và bấm vào nút Add để lưu từ

Xem bất kỳ video nào trên eJOY GO, YouTube, Netflix hay Phimlearning.comtừ vựng bạn không biết ở trong câu để tra nghĩa của từ, nghe cách phát âm và bấm vào nút Add để lưu từ

Advertisement

*lưu lại từ mới kèm theo ngữ cảnh của cả câu chứ không chỉ lưu mỗi từ vựng đó. Mỗi ngày, eJOY sẽ nhắc nhở bạn ôn tập lại những từ vựng mới qua các trò chơi tương tác thú vị.eJOY eXtension sẽ giúp bạnkèm theo ngữ cảnh của cả câu chứ không chỉ lưu mỗi từ vựng đó. Mỗi ngày, eJOY sẽ nhắc nhở bạntương tác mê hoặc .Hãy ôn và rèn luyện sử dụng những cụm từ bày tỏ sự kinh ngạc liên tục để nói tiếng Anh thêm tự nhiên nhé .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments