Articles Of Association Là Gì, Memorandum And Articles (Of Association) Là Gì

Việc hợp tác làm ăn với một đối tác chiến lược mới là một viễn cảnh đầy háo hức và mê hoặc. Nhưng đằng cảm hứng ngắn ngủi đó là một loạt những yếu tố về lâu bền hơn hoàn toàn có thể phát sinh bất kỳ khi nào. Bản tính của con người, như Thomas Hobbes nhận xét, là ‘ vị kỷ, tham lam và bần tiện ’. Cổ đông cũng không phải là ngoại lệ – họ luôn nghĩ đến việc vun vén cho quyền hạn của bản thân, ngay cả khi đứng chung trên con thuyền hợp tác với người khác. Cần phải có một sợi dây cương để giữ cho họ chạy đúng con đường khởi đầu, đó là, quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp mà họ tham gia .Bạn đang xem : Articles of association là gìKhi xảy ra một yếu tố pháp lý, một tranh chấp ví dụ điển hình, trông cậy vào lao lý cũng là một giải pháp không tệ nhưng rõ ràng là không khá đầy đủ. Lý do là pháp luật luôn luôn bước sau sự hoạt động quay quồng của kinh doanh thương mại. Mặt khác, chính pháp luật luôn dành cho những bên sự tự do gần như là tuyệt đối khi thỏa thuận hợp tác về việc họ sẽ hợp tác với nhau như nào. Tương tự, họ hoàn toàn có thể dựa vào điều lệ của doanh nghiệp để bảo vệ mình. Nhưng rõ ràng một thỏa thuận hợp tác cổ đông được soạn thảo kín kẽ và vừa đủ sẽ đóng vai trò như một người ‘ gác đền ’ hiệu suất cao hơn cho toàn bộ những bên trong bất kể trường hợp nào được dự liệu .

B -CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỎA THUẬN CỔ ĐÔNG

Thỏa thuận cổ đông là gì?Là một hợp đồng giữa những chủ sở hữu của doanh nghiệp ; tức là cổ đông ( so với công ty CP ) hoặc thành viên ( so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn / hợp danh ) tương quan đến việc họ sẽ vận hành doanh nghiệp chung như thế nào, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ sở hữu trong doanh nghiệp đó .Mục đích của bản thỏa thuận hợp tác như vậy ( gọi tắt là TTCĐ ) là nhằm mục đích tạo ra một mối quan hệ công minh giữa những cổ đông, dù là thiểu số hay đa phần, bảo vệ khoản góp vốn đầu tư của cổ đông và định hình cho việc điều hành doanh nghiệp trong tương lai .Thỏa thuận cổ đông có phải là một tài liệu điều hành doanh nghiệp không?Về cơ bản là KHÔNG mặc dầu TTCĐ được dùng để kiến thiết xây dựng những tài liệu quản trị của doanh nghiệp ( tiếng Anh gọi là consitutional documents, tức là tài liệu có đặc thù như ‘ hiến pháp ’ của doanh nghiệp ; xác lập sự sống sót của doanh nghiệp ; lao lý về cơ cấu tổ chức và sự trấn áp của doanh nghiệp ). Nói một cách khác doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân theo điều lệ của mình chứ không phải là TTCĐ, vốn là một bản khế ước giữa những chủ sở hữu của doanh nghiệp. Ngoại lệ là chính doanh nghiệp cũng tham gia ký kết TTCĐ, vốn hiếm khi xảy ra trên thực tiễn .Đến đây cần phân biệt giữa hai tài liệu quản trị trong thông luật thường được chuyển ngữ chung là ‘ điều lệ ’ TTCĐ tiếng Việt là memorandum of association ( MOA ) và articles of association ( AOA ). Trong khi MOA tiềm ẩn những thông tin cơ bản tương quan đến việc xây dựng doanh nghiệp như tên gọi, tiềm năng hoạt động giải trí, v.v.. thì AOA tập trung chuyên sâu vào việc doanh nghiệp đó sẽ được quản trị như thế nào. Sự độc lạ này có lẽ rằng không đáng kể trong toàn cảnh luật Nước Ta vì điều lệ của doanh nghiệp buộc phải có cả hai nhóm nội dung trên theo Điều 22 của Luật Doanh nghiệp ( năm trước ) .Vậy TTCĐ có bắt buộc theo quy định của luật pháp Việt Nam không?Không .Chính xác là từ ngày 1 tháng 7 năm năm ngoái, thời gian có hiệu lực hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ( năm trước ), biến thể ở đầu cuối của TTCĐ là ‘ hợp đồng liên kết kinh doanh ’ bị rút ra khỏi nhóm những tài liệu mà nhà đầu tư quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp để xin giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư nếu họ liên kết kinh doanh với đối tác chiến lược Nước Ta. < 1 > Điều này có nghĩa là việc lập hay không lập TTCĐ là do những chủ sở hữu tự xác lập .Vậy có nghĩa là trước đó quy định về ‘TTCĐ bắt buộc’ đã tồn tại?Đúng .Xem thêm : Tản Mạn Về Cách Gọi ” Ộp Pa Là Gì ? ” Ộp Pa ” Có Đơn Giản Chỉ Là Thần Tượng ?Dù phần nhiều những doanh nghiệp Nước Ta không có TTCĐ do tâm ý ‘ tin cậy nhau là chính ’, TTCĐ không phải là một nội dung mới. Ngược dòng lịch sử dân tộc, trong cuốn Dân Luật ( Khai Trí – 1961 ), Phan Văn Thiết đã đề cập đến việc ‘ theo luật, hễ những hội viên ưng thuận thì đã đủ xây dựng khế ước rồi. Nhưng về trong thực tiễn thì thường thường đều có một văn tự hầu để làm bằng cớ và ấn định quyền lợi và nghĩa vụ và phận sự cho những hội viên ’. < 2 > Tiếp nối ý thức đó, Bộ Dân Luật của Nước Ta Cộng Hòa năm 1972 cũng dành hàng loạt Chương IX, Thiên thứ 5 cho phần khế ước lập hội với lời lý giải là ‘ khế ước theo đó hai hay nhiều người đồng ý chấp thuận góp công, góp của để hoạt động giải trí với mục tiêu kiếm được lời cùng chia nhưng thua lỗ thì cùng chịu ’ <3 > Xin quan tâm là pháp luật Nước Ta Cộng Hòa có vẻ như đã có sự phân tách giữa ‘ khế ước lập hội ’ ( vốn gần với khái niệm TTCĐ ) và ‘ hội quy ’ ( vốn gần với khái niệm điều lệ ). Cụ thể, Bộ Luật TM của Nước Ta Cộng Hòa ( 1972 ) pháp luật ‘ hội quy ’ ( hoặc pháp luật của hội / chứng từ lập hội ) phải gồm có một số ít lao lý chính tương quan đến hoạt động giải trí của hội trong khi dẫn chiếu giao kèo lập hội TTCĐ tới Bộ Dân Luật. < 4 >

Ngay sau khi nước Việt Nam thống nhất mở cửa kinh tế năm 1986, pháp luật về đầu tư nước ngoài đã đưa ‘hợp đồng liên doanh’ thành một trong những tài liệu bắt buộc giữa các nhà đầu tư nước ngoài và đối tác Việt Nam khi thành lập doanh nghiệp liên doanh. Dù vậy, hợp đồng liên doanh chỉ là tài liệu bắt buộc đối với các liên doanh giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài, chứ không phải các doanh nghiệp do hoàn toàn do đối tác Việt Nam thành lập.

Luật Đầu tư ( năm trước ) mới vô hiệu khái niệm ‘ doanh nghiệp liên kết kinh doanh ‘ và đồng thời, ‘ hợp đồng liên kết kinh doanh ‘. Nói một cách khác, hợp đồng liên kết kinh doanh không còn là nhu yếu bắt buộc nữa .Nếu không phải là tài liệu bắt buộc của doanh nghiệp, vậy TTCĐ có thực sự cần thiết không?Có .Lý do là :Do bản chất là một thỏa thuận nội bộ, TTCĐ xử lý các mối quan hệ về nội bộ giữa các cổ đông, các quyền và nghĩa vụ mang tính riêng tư giữa họ (ví dụ như các điều khoản về quyền cùng được chuyển nhượng vốn, quyền ưu tiên mua cổ phần/phần vốn góp khi đối tác chào bán, chống cạnh tranh, việc các bên bỏ phiếu v..). Đây là những nội dung mà điều lệ công ty, vốn hướng đến việc tạo ra nhưng quy định chung cho doanh nghiệp, không xử lý.Bất cứ sửa đổi nào với TTCĐ đều phải được tất cả các bên ký kết chấp thuận. Ngược lại, điều lệ của công ty có thể bị sửa đổi nếu nó được thông qua bởi đại hội đồng cổ đông theo một tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi trong điều lệ. Tức là, nếu một bên nắm được đa số cổ phần tại công ty (ví dụ 65%), họ có thể thay đổi điều lệ theo hướng có lợi cho mình.Điều lệ của doanh nghiệp thường phải công khai trong khi các điều khoản của TTCĐ được giữ bí mật giữa các bên. Điều này là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TTCĐ có các nội dung mang riêng tư mà các bên không muốn cho bên thứ ba biết (ví dụ như nghĩa vụ của từng bên đối với liên doanh, các điều khoản về không cạnh tranh lẫn nhau, v.v..).Đối với cổ đông thiểu số thì TTCĐ có thể đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ họ trước khả năng có thể bị cổ đông lớn chèn ép (operression). Ví dụ, cổ đông thiểu số có thể tăng cường việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua điều khoản về bổ nhiệm người vào cơ quan quản lý của doanh nghiệp; tạo ra túc số (quorum) khi họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị; quyền phủ quyết với những vấn đề quan trọng; quyền được yêu cầu bán cổ phần cùng cổ đông lớn (tag along), v.v.. vốn được đưa vào TTCĐ ngay từ đầu.Do thực chất là một thỏa thuận hợp tác nội bộ, TTCĐ giải quyết và xử lý những mối quan hệ về nội bộ giữa những cổ đông, những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mang tính riêng tư giữa họ ( ví dụ như những pháp luật về quyền cùng được chuyển nhượng ủy quyền vốn, quyền ưu tiên mua CP / phần vốn góp khi đối tác chiến lược chào bán, chống cạnh tranh đối đầu, việc những bên bỏ phiếu v .. ). Đây là những nội dung mà điều lệ công ty, vốn hướng đến việc tạo ra nhưng pháp luật chung cho doanh nghiệp, không giải quyết và xử lý. Bất cứ sửa đổi nào với TTCĐ đều phải được tổng thể những bên ký kết chấp thuận đồng ý. Ngược lại, điều lệ của công ty hoàn toàn có thể bị sửa đổi nếu nó được trải qua bởi đại hội đồng cổ đông theo một tỷ suất biểu quyết đơn cử ghi trong điều lệ. Tức là, nếu một bên nắm được hầu hết CP tại công ty ( ví dụ 65 % ), họ hoàn toàn có thể biến hóa điều lệ theo hướng có lợi cho mình. Điều lệ của doanh nghiệp thường phải công khai minh bạch trong khi những lao lý của TTCĐ được giữ bí hiểm giữa những bên. Điều này là đặc biệt quan trọng quan trọng trong toàn cảnh TTCĐ có những nội dung mang riêng tư mà những bên không muốn cho bên thứ ba biết ( ví dụ như nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên so với liên kết kinh doanh, những pháp luật về không cạnh tranh đối đầu lẫn nhau, v.v.. ). Đối với cổ đông thiểu số thì TTCĐ hoàn toàn có thể đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ họ trước năng lực hoàn toàn có thể bị cổ đông lớn chèn ép ( operression ). Ví dụ, cổ đông thiểu số hoàn toàn có thể tăng cường việc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trải qua pháp luật về chỉ định người vào cơ quan quản trị của doanh nghiệp ; tạo ra túc số ( quorum ) khi họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị ; quyền phủ quyết với những yếu tố quan trọng ; quyền được nhu yếu bán CP cùng cổ đông lớn ( tag along ), v.v.. vốn được đưa vào TTCĐ ngay từ đầu .* * * *

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Shareholders’ agreement and bye-laws: international joint ventures – Danielle Heath and Simon Howley, CMS Cameron McKenna LLP;Dân Luật – Phan Văn Thiết (Khai Trí – 1961);Capital Flows along the Mekong (Asia Law & Practice Ltd.) – Nhiều tác giả;The Law of Corporations in a Nutshell (Revised 6th edition) – Robert Hamilton, Richar Freer;Understanding the Company Law (Revised 7th edition) – Phillip Lipton, Abe Herzberg and Michelle Welsh;Emanuel Law Outlines Corporations – Steven L. EmanuelBộ Dân Luật Việt Nam Cộng Hòa (1972)Bộ Luật Thương Mại Việt Nam Cộng Hòa (1972)Luật Doanh Nghiệp (2005 và 2014)Bộ Luật Dân Sự (2005 và 2015)Shareholders ’ agreement and bye-laws : international joint ventures – Danielle Heath and Simon Howley, CMS Cameron McKenna LLP ; Dân Luật – Phan Văn Thiết ( Khai Trí – 1961 ) ; Capital Flows along the Mekong ( Asia Law và Practice Ltd. ) – Nhiều tác giả ; The Law of Corporations in a Nutshell ( Revised 6 th edition ) – Robert Hamilton, Richar Freer ; Understanding the Company Law ( Revised 7 th edition ) – Phillip Lipton, Abe Herzberg and Michelle Welsh ; Emanuel Law Outlines Corporations – Steven L. EmanuelBộ Dân Luật Việt Nam Cộng Hòa ( 1972 ) Bộ Luật Thương Mại Việt Nam Cộng Hòa ( 1972 ) Luật Doanh Nghiệp ( 2005 và năm trước ) Bộ Luật Dân Sự ( 2005 và năm ngoái )* * *

CHÚ THÍCH:

<1> Khi nói về TTCĐ, tôi muốn nhắm đến thỏa thuận giữa các chủ sở hữu để thành lập và điều hành doanh nghiệp, chứ không phải thỏa thuận chung chung để điều hành các hoạt động kinh doanh mà không thành lập pháp nhân như ‘hợp đồng hợp tác kinh doanh’.

<2> Trang 289 (sdd). Lưu ý từ hội viên ở đây có nghĩa tương tự như cổ đông trong pháp luật Việt Nam hiện đại.

<3> Điều 1264 trang 270 Bộ Dân Luật do Tối Cao Pháp Viện Việt Nam Cộng Hòa xuất bản năm 1973.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments