Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Ngày đăng : 19/09/2017, 08 : 40

BÀI 31 + 32: VIRUT GÂY BỆNH. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN. BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: – Trình bày được đặc điểm của Virut kí sinh trên VSV, thực vật, động vật, côn trùng – Nêu được những ứng dụng của VR trong thực tiễn – Nêu được khái niệm bệnh truyền nhiễm và các phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm – Trình bày được khái niệm miễn dịch, phân biệt được miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu, miễn dịch tế bào và miễn dịch thể dịch – Đề xuất được các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm – Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, khái quát hoá – Hình thành ý thức phòng chống bệnh truyền nhiễm II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh ảnh về VR, bệnh truyền nhiễm 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức về VR, bệnh truyền nhiễm III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A. Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B. Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: Chu trình nhân lên của VR? Các giai đoạn phát triển AIDS? 2) Bài mới: Hoạt động I: Tìm hiểu VR kí sinh ở Thực vật, VSV, Côn trùng HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung I) Các virut kí sinh ở VSV, thực vật, côn trùng 1) Phagơ (Virut kí sinh ở VSV) Khoảng 3000 loài -H: Con người đã sử dụng VSV để sản xuất những sản phẩm gì? -Trả lời (Sx mì chính, thuốc kháng sinh) -H: Nếu VSV bị VR tấn công thì điều gì xảy ra? -Vậy, phagơ ảnh hưởng ntn? -Cá nhân trả lời, giải thích -Gây thiệt hại cho ngành CN vi sinh -Kí sinh/VSV nhân sơ (VK, xạ khuẩn), VSV nhân thực (nấm) 2) Virut kí sinh ở thực vật (khoảng 1000 loài) -Y/c HS n/c SGK, mô tả đặc điểm xâm nhập của VR kí sinh thực vật? -Độc lập n/c SGK, trả lời -Xâm nhập vào côn trùng rồi gây nhiễm ở thực vật -Xâm nhập qua vết thương, hạt phấn ở thực vật → Cây nhiễm VR bị đốm (vàng nâu), lá xoăn, héo, rụng, thân còi cọc -H: Tại sao VR gây bệnh thực vật lại không tự xâm nhập được vào TBTV? -Trả lời (vì thành TB dày, không có thụ thể đặc hiệu cho VR bám) -H: Hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh VR. Vậy, cần làm gì để phòng chống cho thực vật? -Trả lời, y/c nêu rõ: chọn giống sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt vật trung gian… 3) Virut kí sinh côn trùng -Y/c HS phân biệt VR -Phân biệt, nhận -VR chỉ kí sinh ở côn trùng chỉ kí sinh ở côn trùng và VR kí sinh ở ĐV- TV-Người? xét -VR kí sinh ở côn trùng → Nhiễm vào người, động vật, thực vật (ổ chứa) → VR sinh độc tố gây bệnh cho người +ĐV+TV -H/d HS trả lời lệnh -Trả lời II) ứng dụng của virut trong thực tiễn -Gọi HS đọc SGK, 1 HS khác nêu ứng dụng -Đọc, nêu ứng dụng 1) Sản xuất chế phẩm sinh học 2) Sản xuất thuốc trừ sâu trừ virut Hoạt động II: Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung III) Bệnh truyền nhiễm 1) Khái niệm -H: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Cho ví -Trả lời -Là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác dụ? VD: Quai bị, HIV, viêm gan B -H: Muốn gây bệnh truyền nhiễm cần những điều kiện gì? -Trả lời (độc lực, số lượng, con đường xâm nhiễm phù hợp) 2) Phương thức lây truyền -GT các phương thức lây truyền -Truyền ngang: Qua không khí, tiêu hoá, tiếp xúc, vật trung gian -Truyền dọc: mẹ → con qua nhau thai, nhiễm qua sữa mẹ, nhiễm khi sinh nở 3) Các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut -GT các bệnh -Ghi nhớ -Bệnh đường hô hấp -Bệnh đường tiêu hoá Virut kí sinh côn trùng Cách xâm nhiễm và lây lan – Xâm nhập qua đường tiêu hóa – Virut vào tế bào ruột theo dịch bạch huyết lan khắp thể Tác hại Gây bệnh cho côn trùng Dùng côn trùng làm ổ chứa, thông qua côn trùng gây bệnh cho người và động vật Cách phòng tránh Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh Vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm – Mắc màn ngủ Nhóm virut kí sinh côn trùng Virut Baculo Virut baculo công sâu Ứng dụng nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ virut Thuốc bảo vệ thực vật sinh học 2) Bảo vệ thực vật: -Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học có chứa virut Baculo để diệt nhiều loại sâu ăn -Thuốc bọc màng keo, tan đường ruột côn trùng Khi màng keo tan ra, virut chuyển sang dạng hoạt động → sâu chết -Ưu điểm thuốc trừ sâu sinh học: + Chỉ diệt số loại sâu hại định → không độc hại cho người môi trường + Virut bảo vệ thể bọc → dễ bảo quản, dễ sản xuất, giá thành hạ,… Nhóm virut kinh sinh côn trùng sau nhiễm vào người động vật Vi rút viêm não ngựa Virut sốt xuất huyết (Dengue) Muỗi Culex Muỗi Aedes truyền virut gây bệnh sốt xuất huyết Anopheles truyền kí sinh trùng gây bệnh sốt rét Muỗi Aedes Muỗi Culex truyền virut gây viễm não Nhật Bản Ba bệnh sốt: Bệnh bệnh lây nhiễm virut Polio gây nên Chúng công hệ thần kinh trung ương, gây tỉ lệ tử vong cao Do muỗi Culex hút máu lợn chim (ổ chứa virut) sau sang đốt người gây bệnh cho người Người ổ chứa nên muỗi Culex có đốt người bị bệnh sau sang đốt người không bị bệnh khả truyền bệnh Bệnh số xuất huyết (Dangi):là bệnh truyền nhiễm virut Dengue gây nên, phổ biến Việt Nam Sau đốt người bệnh, muỗi Aedes bị nhiễm virut, tiếp tục sang đốt lây bệnh cho người lành Bệnh số rét: virut mà động vật nguyên sinh (trùng sốt rét) gây Biện pháp phòng chống: Ngủ phải có màn, phun thuốc viêm não Nhật Bản: diệt muỗi, kiểm soát nơi muỗi đẻ (chum, vại, ống bơ đựng nước, …),… II Ứng dụng virut thực tiễn Ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học Inteferon: + pr đặc biệt nhiều loại tế bào tiết + có khả chống vi rút, chống tế bào ung thư tăng cường hệ miễn dịch BÀI 31: VIRUT GÂY BỆNH. ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN SINH HỌC 10 KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Quan sát đoạn phim sau đây và cho biết đây là quá trình gì? Trình bày diễn biến quá trình đó. Câu 2: HIV lây truyền qua những con đường nào? Hãy trình bày cách phòng tránh bệnh do HIV gây ra. Virut kí sinh trên vi sinh vật (phagơ) Khả năng xâm nhập Khả năng nhân lên Triệu chứng bệnh Virut kí sinh trên thực vật Virut kí sinh trên côn trùng Phiếu học tập: Virut kí sinh trên thực vật và côn trùng: Khả năng xâm nhập Khả năng nhân lên Triệu chứng bệnh Virut kí sinh trên thực vật Virut kí sinh trên côn trùng Phiếu học tập: Virut kí sinh trên thực vật và côn trùng: -Không tự xâm nhập vào tế bào thực vật. – Gây nhiễm nhờ côn trùng. – Truyền cho thế hệ sau qua hạt, vết xây xát… – Nhân lên trong tế bào chủ và di chuyển sang tế bào khác nhờ cầu sinh chất. – Lá bị đốm vàng, đốm nâu, sọc hoặc vằn. – Lá bị xoăn, héo, vàng và rụng. – Thân lùn, còi cọc. – Xâm nhập qua đường tiêu hóa. – Virut kí sinh và gây bệnh trực tiếp cho côn trùng  côn trùng là vật chủ. – Virut kí sinh vào côn trùng rồi gây nhiễm cho động vật khác  côn trùng là ổ chứa. – Xâm nhập vào tế bào ruột giữa hoặc theo dịch bạch huyết đi khắp cơ thể. – Có thể ở dạng trần hoặc dạng thể bọc trước khi vào cơ thể côn trùng. Chất kiềm trong ruột côn trùng phân hủy thể bọc để giải phóng virut – Tùy vào loại virut mà có những triệu chứng khác nhau. Bệnh đốm vòng( đố m hình nhẫn) Bệnh khảm […]…CỦNG CỐ BÀI Câu 1: Hãy trình bày cách phòng tránh các bệnh do virut gây ra trên thực vật và con người thông qua côn trùng truyền bệnh Câu 2: Hãy kể những ưu điểm của thuốc trừ sâu sản xuất từ virut? TiÕt 31 – Bµi 31: TiÕt 31 – Bµi 31: virut g©y bÖnh. øng dông cña virUt trong thùc tiÔn I. CÁC VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT, THỰC VẬT VÀ CÔN TRÙNG          !”  !” Loại virut Ký sinh ở TV Ký sinh ở VSV Ký sinh ở côn trùng Ký sinh ở người, ĐV Đặc điểm Tác hại Phòng tránh Ví dụ PHT: TÌM HIỂU VIRUT GÂY BỆNH Chu trình nhân lên của phagơ 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) Virót ®éc Virót ®éc Chu Chu TRÌNH TRÌNH sinh tan sinh tan 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) Bình nuôi vi khuẩn Bình nuôi vi khuẩn đục do chứa nhiều đục do chứa nhiều VK VK   bình nuôi bình nuôi trong vì bình nuôi bị trong vì bình nuôi bị nhiễm virut nhiễm virut ⇒ ⇒ virut virut nhân lên làm chết nhân lên làm chết hàng loạt vi khuẩn. hàng loạt vi khuẩn. Tránh nhiễm phage trong Tránh nhiễm phage trong công nghiệp vi sinh cần công nghiệp vi sinh cần phải làm gì? phải làm gì? ??Nguyên nhân nào ??Nguyên nhân nào khiến bình nuôi vi khiến bình nuôi vi khuẩn đang đục bỗng khuẩn đang đục bỗng trở nên trong? trở nên trong? Loại virut Ký sinh ở VSV Đặc điểm Tác hại Phòng tránh Ví dụ – Xâm nhập trực tiếp Xâm nhập trực tiếp -Nhân lên qua 5 giaiđoạn -Nhân lên qua 5 giaiđoạn – Gây tổn thất lớn cho nhiều nghành công nghiệp vi sinh: mì chính, sinh khối… – Vô trùng trong sản xuất. – Kiểm tra vi khuẩn trước khi đưa vào sản xuất – Phagơ ở E.coli Phagơ T2 Lông đuôi Bao đuôi ADN xoắn kép 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) 1- VIRUT KÍ SINH Ở VI SINH VẬT ( Phage ) Bệnh xoăn lá Bệnh xoăn lá bÖnh vµng lïn, lïn bÖnh vµng lïn, lïn XOĂN XOĂN l¸ l¸ Bệnh đốm khoai tây Bệnh khảm thuốc lá Loại virut Ký sinh ở TV Đặc điểm Tác hại Phòng tránh Ví dụ – Virut xâm nhập vào TB nhờ các vết thương của thực vật – Virut từ TB này sang TB khác nhờ cầu sinh chất – Virut khảm thuốc lá, khảm dưa chuột, còi cà chua. – Gây tắc mạch làm hình thái của lá thay đổi. – Thân lùn, còi cọc. – Chọn giống sạch bệnh, luân canh, vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt côn trùng truyền bệnh. ARN Virut khảm thuốc lá 2- VIRUT KÍ SINH Ở THỰC VẬT 2- VIRUT KÍ SINH Ở THỰC VẬT […]… trình sản xuất chế phẩm virUt trừ sâu Y L QUY TRèNH SN XUT Gè? II NG DNG CA VIRUT TRONG THC TIN 2 ng dng trong nụng nghip: thuc tr sõu t virut * u im: – Virut cú tớnh c hiu cao, ch gõy hi cho mt s sõu nht inh (?) Thuc tr tn ti rt lõu ngoi c th cụn trựng – Virut cú th sõu t virut Baculo cú u im gỡ so D sn xut, hiu qu dit sõu cao, giỏ thnh h – vi thuc tr sõu húa hc? II NG DNG CA VIRUT TRONG THC TIN ** u tranh… xut – Tiờu git cụn trựng trung gian truyn bnh – Tiờm vcxin – V sinh ni – Cỏch ly ngun bnh Sng lnh mnh – Virut Baculo, virut viờm nóo nga, virut engi – HIV, H1N1, H5N1 II- ng dng ca virut trong thc tin 1- Trong sn xut cỏc ch phm sinh hc Hỡnh nh: Ch phm interferon II- ng dng ca virut trong thc tin 1- Trong sn xut cỏc ch phm sinh hc A Gn gen IFN vo ADN ca phag B Nhim phag tỏi t hp vo E.coli c Tỏch gen IFN… LoạiCorynebacterrium (4 (8 chữ nhiễm và Phagơ nhóm vi gọi ợc hô trình từ Tênnhân viêmbệnh phát của (3 chữ hội chứng chung của AIDS đợc xuất ờng của Phagơ kí viChữ đờngviếtđtắt này hội để virut hình đầu dịch mắc phải cáctrị bệnh giới.cầu tiên khuẩngây tế bào miễn trongtrongbệnh cấp chứng suy virut có tiểu chủ virut sinh kĩ glutamicum nghiên cứu giảm C ầ U K H U ẩ n K 7 I S I N h 8 I N S U L 9 10 A I D… gen IFN 3 4 5 Hỡnh VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT I. VIRUT GÂY BỆNH 1. Virut kí sinh ở thực vật Vậy theo các bạn virut kí sinh ở thực vật có những đặc điểm gì?? * Đặc điểm _ Bộ gen là ARN mạch đơn Đặc điểm của virut kí sinh ở thực vật: _ Chui qua thành tế bào nhờ vào vết thương của thực vật (vết tiêm chích của côn trùng hoặc các vết xướt…) _ Sau khi nhân lên trong tế bào, virut lan sang các tế bào khác qua cầu sinh chất. Ví dụ: Côn trùng khi hút nhựa cây có kèm theo Virut Hoặc cũng có thể thông qua các hạt giống, củ giống có kèm theo Virut * Tác hại: Theo các bạn virut kí sinh ở thực vật đã gây ra những tác hại gì cho thực vật? Tác hại của virut kí sinh ở thực vật: _ Gây tắc mạch, làm cho hình thái lá thay đổi: đốm chết, lám xoăn lá hay đốm lá…(vd: khảm thuốc lá, xoăn lá khoai tây, khảm súp lơ, khảm dưa chuột ) _ Có thể làm cho thân bị lùn, còi cọc…(vd: bệnh còi cà chua…) BỆNH ĐỐM THUỐC LÁ BỆNH ĐỐM KHOAI TÂY BỆNH XOĂN LÁ Đốm phấn (đậu nành) Bệnh khảm ớt Bệnh thối nhũn (cải) Biện pháp phòng tránh: Theo các bạn để phòng tránh các tác hại do virut kí sinh ở thực vật gây ra thì nên làm những việc gì? Biện pháp phòng tránh tác hại của virut kí sinh ở thực vật: _ Chọn giống cây sạch bệnh _ Luân canh cây trồng _ Thực hiện vệ sinh đồng ruộng _ Tiêu diệt các côn trùng truyền bệnh… KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy cho biết giai đoạn trình xâm nhiễm phát triển Phagơ? Giai đoạn hấp phụ Giai đoạn sinh tổng hợp Giai đoạn lắp ráp Chui ạt Giai đoạn phóng thích Chui từ từ Giai đọan xâm nhập Câu 2: Quá trình xâm nhiễm nhân lên vi rút HIV khác Phagơ điểm nào? – HIV vào tế bào chủ cởi bỏ vỏ capsit, có trình phiên mã ngược ARN ADN – Phagơ có lõi axit nuclêic lọt vào tế bào chủ BÀI 45 VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT I VIRUT GÂY BỆNH II ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I VIRUT GÂY BỆNH Virut kí sinh thực vât Trong trồng trọt thường có tượng bệnh tật virut gây ra? Virut gây bệnh khảm dưa chuột a Bảo vệ đời sống người môi trường  Sản xuất Vac xin phòng chống nhiều dịch bệnh  Sử dụng virut động vật để hạn chế phát triển mức số loài b Bảo vệ thực vật Từ kiến thức virut kí sinh côn trùng, đề xuất phương pháp sử dụng virut để diệt côn trùng có hại?  Sản xuất thuốc trừ sâu có chứa virut Baculo để diệt nhiều loại sâu ăn c Sản xuất dược phẩm Kĩ thuật di truyền có vai trò sống?  Nhờ kĩ thuật chuyển ghép gen người sản xuất inteferon insulin với số lượng lớn, giá thành hạ để chữa bệnh tiểu đường Các khâu kỹ thuật cấy gen Nhán TB NST Bước 1: ADN Tách ADN tế bào cho khỏi tế bào Tách Plasmit khỏi tế bào vi khuẩn Bước 2: Ez cắt (Restrictaza) Plasmit Ez cắt ADN TB cho Ez nối (Ligaza) ADN tái tổ hợp Bước 3: TB nhận Chuyển VK E.coli – Vi khuẩn E.coli 30 phút nhân đôi lần: Từ TB 12 sinh 16 triệu TB Từ gen cấy nhân đôi nhanh sản xuất lượng lớn loại prôtêin gen cấy mã hoá Cơ sở khoa học ứng dụng virut: Cơ sở khoa học ứng dụng gì? Cơ sở khoa học ứng dụng virut:  – Dựa vào khả xâm nhập nhân lên virut – Phagơ có chứa đoạn gen không quan trọng loại bỏ mà không ảnh hưởng đến trình nhân lên – Cắt bỏ gen phagơ thay gen mong muốn biến phagơ thành vật vận chuyển gen CỦNG CỐ CÂU 1: Trong bệnh liệt kê sau đây, bệnh virut gây là: a Viêm não Nhật Bản b Thương hàn c Uốn ván d Dịch hạch CÂU 2: Hoocmôn insulin sử dụng để trị bệnh sau đây? a Suy dinh dưỡng trẻ em b Bệnh tiểu đường c Bệnh bướu cổ d Chậm phát triển trí tuệ CÂU : Trong kĩ thuật di truyền virut ứng dụng để: a Kết hợp với phân tử AND tế bào cho b Kết hợp với phân tử AND tế bào nhận c Cắt bỏ đoạn gen tế bào nhận d Làm thể truyền để chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận CÂU : Đối với người virut có tác hại sau đây? a Là vật trung gian truyền bệnh nguy hiểm b Phân giải làm ôi thiu thức ăn hàng ngày c Là tác nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm d Cả tác hại DẶN DÒ – Trả lời câu hỏi SGK – Chuẩn bị trước CAÏM ÅN THÁÖY CÄ GIAÏO VAÌ CAÏC EM HOÜC SINH! […]… SARS 4 .Virut kớ sinh ngi v ng vt Virut di Virut HIV Virut SARS virus umựaV.ariolaminor Cơ chế gây bệnh Bệnh bò điên Biến đổi cấu trúc Xoắn PrP bình thờng Xoắn PrP độc Priôn và bệnh do Priôn Hóy hon thnh phiu hc tp sau Nhúm virut Virut kớ sinh thc vt Virut kớ sinh VSV Virut kớ sinh cụn trựng Virut kớ sinh ngi v ng vt c im Tỏc hi Bin phỏp phũng trỏnh Nhúm virut c im Tỏc hi Bin phỏp phũng trỏnh Virut. .. Vibrio, Pseudomonas 3 .Virut kớ sinh cụn trựng Virut kớ sinh cụn trựng gm my nhúm? Nhúm kớ sinh cụn trựng Gm 2 nhúm: Nhúm kớ sinh cụn trựng sau ú nhim vo ngi v ng vt a Nhúm kớ sinh cụn trựng Virut Baculo b Nhúm kớ sinh cụn trựng sau ú nhim vo ngi v ng vt Virut ang 4 .Virut kớ sinh ngi v ng vt Virut … kí sinh trùng gây bệnh sốt rét Muỗi Aedes Muỗi Culex truyền virut gây viễm não Nhật Bản Ba bệnh sốt: Bệnh bệnh lây nhiễm virut Polio gây nên Chúng công hệ thần kinh trung ương, gây tỉ lệ tử… nhiễm virut Dengue gây nên, phổ biến Việt Nam Sau đốt người bệnh, muỗi Aedes bị nhiễm virut, tiếp tục sang đốt lây bệnh cho người lành Bệnh số rét: virut mà động vật nguyên sinh (trùng sốt rét) gây. .. Nhật Bản: diệt muỗi, kiểm soát nơi muỗi đẻ (chum, vại, ống bơ đựng nước, …),… II Ứng dụng virut thực tiễn Ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học Inteferon: + pr đặc biệt nhiều loại tế bào tiết +

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut, Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut, Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments