bài giảng vật lý 9 bài 26 ứng dụng của nam châm – Tài liệu text

bài giảng vật lý 9 bài 26 ứng dụng của nam châm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (666.79 KB, 20 trang )

VẬT LÍ LỚP 9 – BÀI 26
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ

Vì sao em biết sắt có tính chất từ ?
Vì sao em biết sắt có tính chất từ ?

Hãy nêu cấu tạo của nam châm điện ?
Hãy nêu cấu tạo của nam châm điện ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ

Nam châm điện gồm một ống dây dẫn quấn
Nam châm điện gồm một ống dây dẫn quấn
quanh một lõi sắt non có dòng điện chạy qua .
quanh một lõi sắt non có dòng điện chạy qua .

a) Nếu ngắt dòng điện thì nam châm điện còn
a) Nếu ngắt dòng điện thì nam châm điện còn
tác dụng từ nữa không ?
tác dụng từ nữa không ?

b) Lõi của nam cham điện phải là sắt non,
b) Lõi của nam cham điện phải là sắt non,
không được là thép ? Tại sao ?
không được là thép ? Tại sao ?
a)Nếu ngắt dòng điện thì nam châm không còn tác
dụng từ
b)Lõi của nam châm phải là sắt non, không được
là thép, vì khi lõi sắt non nhiễm từ thì từ tính của
nam cham bị mất ngay khi ngắt dòng điện. Nếu

là m bằng thép thì sau khi ngắt dòng điện, nam
châm vẫn còn từ tính và như vậy không còn là
“nam châm điện” nữa
BÀI 26
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
I. LOA ĐIỆN
1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện

Hãy quan sát sự hoạt động của loa điện và cho nhân xét ?
Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam châm lên ống dây có
dòng điện chạy qua .
Vì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây dao động,
màng loa dao động theo và phát ra âm thanh mà nó nhận được từ
micro.
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
a)Thí nghiệm :
S
N
0
Hình 26.1
Đóng khoá K
Điều chỉnh biến
trở
b) Kết luận

Khi có dòng điện chạy qua thì ống dây chuyển động
– Khi cường độ dòng điện thay đổi thì ống dây dịch chuyển dọc theo

khe hở giữa hai cực của nam châm.
Em hãy giải thích hiện tượng trên ? Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì từ trường của ống dây
chịu tác dụng từ của nam châm vĩnh cửu, nên ống dây
chuyển động .

Khi cường độ dòng điện thay đổi làm cho từ trường trong ống dây
thay đổi làm ch lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng lên ống
dây thay đổi theo
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
a. Cấu tạo của loa điện
a. Cấu tạo của loa điện

2) Cấu tạo của loa điện
1
1
1
2
2
3
3
4
4
Màng loa
M
Ống dây L
Nam châm E
Lõi sắt
1 2 3

4

Hoạt động của loa điện
Vì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây dao động,
màng loa dao động theo và âm thanh phát ra đúng như âm thanh
mà nó nhận được từ mirô
Loa điện biến dao động điện thành âm thanh
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
Bài tập 1
Bộ phận chính của loa điện là :
A ống dây và màng loa
B ống dây gắn vào màng loa và nam châm điện
C ống dây và nam châm vĩnh cửu
D nam châm vĩnh cửu và ống dây gắn vào màng loa
D
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
Bài tập 2
Ống dây của loa chuyển động khi :
A màng loa chuyển động
B nam châm chuyển động
C có dòng điện thay đổi chạy qua cuộn dây
D có dòng điện không đổi chạy qua cuộn dây
C
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM

Bài tập 3
Khi loa điện hoạt động, bộ phận phát ra âm là :
A màng loa
B ống dây
C nam châm
D cả A,B,C
A
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
II) RƠ LE ĐIỆN TỪ
1) Cấu tạo và hoạt động của rơle điện từ
M
Mạch
điện 2
Mạch
điện 1
Thanh sắt
Hình 26.3
RƠ LE ĐIỆN TỪ
C1: Tại sao khi đóng công tắc K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì động
cơ M ở mạch 2 làm việc ?
Đóng khóa K, nam châm điện ở mạch 1 hút thanh sắt làm cho mạch
điện 2 được đóng lại, nên động cơ M làm việc
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
2. Ví dụ về ứng dụng của rơle điện từ : Chuông báo động
Mạch điện
2
Mạch điện
1

Nam
châm
điện
Miếng sắt non
Khi đóng cửa, chuông có kêu
không ?Tại sao ?
Chuông không kêu vì mạch điện 2 bị
hở
Tại sao chuông lại kêu khi cửa
bị hé mở
Cửa bị hé mở, mạch điện 1
bị ngắt, nam châm điện
không hoạt động, miếng
sắt bị rơi xuống làm cho
mạch điện 2 đóng lại làm
cho chuông điện kêu
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
Bài tập 4
Bộ phận chủ yếu của rơle điện từ là
A nguồn điện
B nam châm điện và miếng sắt non
C thanh sắt non và công tắc điện
D công tắc điện và nam châm điện
B
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
III) VẬN DỤNG
C3 : Trong bệnh viện ,làm thế nào mà các bác sĩ có thể lấy mạt sắt
nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân khi không thể dùng panh hoặc

kim ? Bác sĩ có thể dùng nam châm dược không ? Vì sao ?
Trả lời C3 : Có thể dùng nam châm điện đặt sát mắt của bệnh
nhân. Vì nam châm điện hút sắt, nam châm điện có thể điều
chỉnh được lực hút mạt sắt tốt hơn nam châm vĩnh cửu
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
III) VẬN DỤNG
M
0
5
1
0
A
N
S
L
N : nam châm điện
S : Thanh sắt
L : Lò xo
M : Động cơ
Trả lời C4 : Bình thường lò xo L luôn đóng mạnh điện chạy qua động cơ M.
Khi dòng điện qua động cơ M quá mức cho phép làm cho nam châm điện xuất
hiện lực hút lớn và hút thanh sắt làm ngắt dòng điện chay qua động cơ. Như
vậy động cơ điện M được bảo vệ .
Em có thể chưa biết ?
Dùng từ trường để nâng các đoàn tàu điện chạy trên đệm từ
Các đoàn tàu điện chạy trên nguyên tắc này gọi là tàu cao tốc
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Học các ứng dụng của nam châm điện


Làm các bài tập trong Sách bài tập vật lý

Xem trước bài lực điện từ
là m bằng thép thì sau khi ngắt dòng điện, namchâm vẫn còn từ tính và như vậy không còn là “ nam châm điện ” nữaBÀI 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMI. LOA ĐIỆN1. Nguyên tắc hoạt động giải trí của loa điệnHãy quan sát sự hoạt động giải trí của loa điện và cho nhân xét ? Loa điện hoạt động giải trí dựa vào tính năng từ của nam châm lên ống dây códòng điện chạy qua. Vì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây giao động, màng loa giao động theo và phát ra âm thanh mà nó nhận được từmicro. ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMa ) Thí nghiệm : Hình 26.1 Đóng khoá KĐiều chỉnh biếntrởb ) Kết luậnKhi có dòng điện chạy qua thì ống dây hoạt động – Khi cường độ dòng điện đổi khác thì ống dây di dời dọc theokhe hở giữa hai cực của nam châm. Em hãy lý giải hiện tượng kỳ lạ trên ? Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì từ trường của ống dâychịu công dụng từ của nam châm vĩnh cửu, nên ống dâychuyển động. Khi cường độ dòng điện biến hóa làm cho từ trường trong ống dâythay đổi làm ch lực từ của nam châm vĩnh cửu tính năng lên ốngdây biến hóa theoỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMa. Cấu tạo của loa điệna. Cấu tạo của loa điện2 ) Cấu tạo của loa điệnMàng loaỐng dây LNam châm ELõi sắt1 2 3H oạt động của loa điệnVì màng loa được gắn chặt với ống dây nên khi ống dây xê dịch, màng loa giao động theo và âm thanh phát ra đúng như âm thanhmà nó nhận được từ mirôLoa điện biến xê dịch điện thành âm thanhỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMBài tập 1B ộ phận chính của loa điện là : A ống dây và màng loaB ống dây gắn vào màng loa và nam châm điệnC ống dây và nam châm vĩnh cửuD nam châm vĩnh cửu và ống dây gắn vào màng loaỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMBài tập 2 Ống dây của loa hoạt động khi : A màng loa chuyển độngB nam châm chuyển độngC có dòng điện đổi khác chạy qua cuộn dâyD có dòng điện không đổi chạy qua cuộn dâyỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMBài tập 3K hi loa điện hoạt động giải trí, bộ phận phát ra âm là : A màng loaB ống dâyC nam châmD cả A, B, CỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMII ) RƠ LE ĐIỆN TỪ1 ) Cấu tạo và hoạt động giải trí của rơle điện từMạchđiện 2M ạchđiện 1T khô cứng sắtHình 26.3 RƠ LE ĐIỆN TỪC1 : Tại sao khi đóng công tắc nguồn K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì độngcơ M ở mạch 2 thao tác ? Đóng khóa K, nam châm điện ở mạch 1 hút thanh sắt làm cho mạchđiện 2 được đóng lại, nên động cơ M làm việcỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM2. Ví dụ về ứng dụng của rơle điện từ : Chuông báo độngMạch điệnMạch điệnNamchâmđiệnMiếng sắt nonKhi đóng cửa, chuông có kêukhông ? Tại sao ? Chuông không kêu vì mạch điện 2 bịhởTại sao chuông lại kêu khi cửabị hé mởCửa bị hé mở, mạch điện 1 bị ngắt, nam châm điệnkhông hoạt động giải trí, miếngsắt bị rơi xuống làm chomạch điện 2 đóng lại làmcho chuông điện kêuỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMBài tập 4B ộ phận đa phần của rơle điện từ làA nguồn điệnB nam châm điện và miếng sắt nonC thanh sắt non và công tắc nguồn điệnD công tắc nguồn điện và nam châm điệnỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMIII ) VẬN DỤNGC3 : Trong bệnh viện, làm thế nào mà những bác sĩ hoàn toàn có thể lấy mạt sắtnhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân khi không hề dùng panh hoặckim ? Bác sĩ hoàn toàn có thể dùng nam châm dược không ? Vì sao ? Trả lời C3 : Có thể dùng nam châm điện đặt sát mắt của bệnhnhân. Vì nam châm điện hút sắt, nam châm điện hoàn toàn có thể điềuchỉnh được lực hút mạt sắt tốt hơn nam châm vĩnh cửuỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂMIII ) VẬN DỤNGN : nam châm điệnS : Thanh sắtL : Lò xoM : Động cơTrả lời C4 : Bình thường lò xo L luôn đóng mạnh điện chạy qua động cơ M. Khi dòng điện qua động cơ M quá mức được cho phép làm cho nam châm điện xuấthiện lực hút lớn và hút thanh sắt làm ngắt dòng điện chay qua động cơ. Nhưvậy động cơ điện M được bảo vệ. Em hoàn toàn có thể chưa biết ? Dùng từ trường để nâng những đoàn tàu điện chạy trên đệm từCác đoàn tàu điện chạy trên nguyên tắc này gọi là tàu cao tốcHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc những ứng dụng của nam châm điệnLàm những bài tập trong Sách bài tập vật lýXem trước bài lực điện từ

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments