Bài tập lớn môn Kỹ thuật phần mềm và ứng dụng: Quản lý cửa hàng bán sách

Ngày đăng : 07/05/2021, 13 : 18

Nội dung của bài tập lớn này tìm hiểu các công cụ sử dụng để quản lý cửa hàng bán sách; khảo sát phân tích hệ thống; thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện hệ thống; ưu, nhược điểm và hướng phát triển của hệ thống. TRƯỜNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG   BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Kĩ thuật phần mềm ứng dụng Đề tài: Quản lý cửa hàng bán sách *** Giảng viên hướng dẫn: Thầy PHẠM TIẾN HUY Sinh viên thực Trần Tiến Hùng Lời Nói Đầu MSSV: MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG 1.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU A Cơ sở liệu SQL SERVER B Cơ sở liệu MICROSOFT OFFICE ACCESS 1.2 CÔNG CỤ LẬP TRÌNH VISUAL STUDIO C# +Giới thiệu ngơn ngữ lập trình C# 1.3 DEV EXPRESS +Giới thiệu Window Form (Winform) PHẦN 2: KHẢO SÁT-PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG A.Các thông tin đầu vào B Các thơng tin đầu 2.2PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, CÁC SƠ ĐỒ CHÍNH A Sơ đồ ngữ cảnh (DFD) B Sơ đồ phân rã chức (BFD) 2.3CHUYỂN MƠ HÌNH E-R SANG MƠ HÌNH QUAN HỆ 2.4MƠ HÌNH RELATIONSHIPS +Microsoft Access 2007 PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1 Chuẩn hóa sở liệu A Chuẩn hóa 1NF : Đảm bảo tính nguyên tố B Chuẩn hóa 2NF : Khơng có phụ thuộc hàm khơng đầy đủ vào khóa C Chuẩn hóa 3NF : Khơng có phụ thuộc hàm vào thuộc tính khơng khóa 3.2 Sơ đồ quan hệ liệu PHẦN 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG PHẦN 5: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG LỜI CÁM ƠN Lời Nói Đầu Ngày nay, CNTT đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế, xã hội nhiều quốc gia giới, phần thiếu xã hội động, ngày đại hố Vì vậy, việc tin học hố vào số lĩnh vực hồn tồn phù hợp với xu hướng Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, cơng việc mua bán sách, việc quản lý sách nhập bán việc thiếu Nhằm thay số cơng việc mà trước phải thao tác tay giấy tờ đạt hiệu không cao, nhiều thời gian Vì vậy, chúng em thực báo cáo với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng sách” Do khuôn khổ thời gian ngắn, trình độ chun mơn, kinh nghiệm kiến thức thân hạn chế, nên chúng em mong góp ý bạn lớp, để đề tài nghiên cứu chúng em ngày hoàn thiện ứng dụng thực tế PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG 2.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU A CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER SQL Server hệ thống quản trị sở liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi liệu Client computer SQL Server computer Một RDBMS bao gồm databases, database engine ứng dụng dùng để quản lý liệu phận khác RDBMS SQL Server tối ưu để chạy mơi trường sở liệu lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte phục vụ lúc cho hàng ngàn user SQL Server kết hợp “ăn ý” với server khác Microsoft InternetInformation Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server MS SQL làm gì? :    Thực thi truy vấn CSDL Lấy liệu từ CSDL Chèn ghi vào CSDL        Cập nhật ghi CSDL Xoá ghi từ CSDL Tạo CSDL Tạo bảng CSDL Tạo thủ tục lưu trữ (stored procedures) CSDL Tạo View (bảng hiển thị hình thức) Thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục view B GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Microsoft Access Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy môi trường Windows Microsoft Access cho công cụ hiệu lực đầy sức mạnh cơng tác tổ chức, tìm kiếm biểu diễn thông tin Microsoft Access cho ta khả thao tác liệu, khả liên kết công cụ truy vấn mạnh mẽ giúp q trình tìm kiếm thơng tin nhanh Người sử dụng dùng truy vấn để làm việc với dạng sở liệu khác Ngồi ra, thay đổi truy vấn lúc xem nhiều cách hiển thị liệu khác cần động tác nhấp chuột Microsoft Access khả kết xuất liệu cho phép người sử dụng thiết kế biểu mẫu báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, vận động liệu kết hợp biểu mẫu va báo cáo tài liệu trình bày kết theo dạng thức chuyên nghiệp Microsoft Access công cụ đầy lực để nâng cao hiệu suất công việc Bằng cách dùng Wizard MS Access lệnh có sẵn (macro) ta dễ dàng tự động hóa cơng việc mà khơng cần lập trình Đối với nhu cầu quản lý cao, Access đưa ngơn ngữ lập trình Access Basic (Visual Basic For application) ngơn ngữ lập trình mạnh CSDL 1.2 CƠNG CỤ LẬP TRÌNH VISUAL STUDIO C# A Giới thiệu ngơn ngữ lập trình C# Ngơn ngữ C# đơn giản, khoảng 80 từ khóa mười kiểu liệu xây dựng sẵn Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao thực thi khái niệm lập trình đại C# bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng Phần cốt lõi hay cịn gọi trái tim ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng hỗ trợ cho việc định nghĩa làm việc với lớp Những lớp định nghĩa kiểu liệu mới, cho phép người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mơ hình tốt để giải vấn đề Ngơn ngữ C# chứa từ khóa cho việc khai báo kiểu lớp đối tượng phương thức hay thuộc tính lớp, cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, đa hình, ba thuộc tính ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Trong ngơn ngữ C# thứ liên quan đến khai báo lớp điều tìm thấy phần khai báo Định nghĩa lớp ngôn ngữ C# không đoi hỏi phải chia tập tin header tập tin nguồn giống ngôn ngữ C++ Hơn nữa, ngôn ngữ C# hỗ trợ kiểu XML, cho phép chèn tag XML để phát sinh tự động document cho lớp 1.1 DEV EXPRESS         DevExpress Framework viết cho tảng NET Framework Nó cung cấp control cơng nghệ để phục vụ cho trình phát triển phần mềm Thành phần DevExpress gồm: WinForms Controls: Cung cấp control cho WinForms ASP.NET Controls: Cung cấp control cho WebForms WPF Controls: Cung cấp control cho WPF Silverlight Controls: Cung cấp control cho Silverlight XtraCharts: Control cung cấp loại biểu đồ XtraReports: Cung cấp control tạo báo cáo XPO: Cung cấp môi trường làm việc với database XAF: Một công nghệ giúp việc phát triển phần mềm cách nhanh chóng Trải qua hàng loạt phiên bản, DevExpress bước nâng cấp, hoàn thiện thêm nhiều chức Với phiên DevExpress 11.2 tại, bạn cung cấp công cụ, môi trường tuyệt vời để biến ý tưởng bạn thành thực cách nhanh chóng, dễ dàng Trong loạt DevExpress chủ yếu tập trung vào XPO XAF, xem xương sống DevExpress B Giới thiệu Window Form Windows Forms hay viết tắt WinForm thuật ngữ việc phát triển ứng dụng giao diện người dùng cách sử dụng thành phần xây dựng sẵn (buil in component) gọi điều khiển Hay nói cách khác Windows Forms API (Application Programming Interface) cho phép tạo GUI (Graphical User Interface) cho ứng dụng chạy desktop Các điều khiển dùng để hiển thị thông tin cho người dùng cho người dùng nhập thông tin vào Windows Forms đời đáp ứng nhu cầu tạo ứng dụng nhanh (Rapid Application Development) – Windows Form cho phép người phát triển tạo giao diện người dùng sử dụng thành phần khác (components) Các thành phần gọi điều khiển (controls) Những điều khiển cho phép thu thập thông tin từ người dùng trình bày thơng tin để người dùng xem – Một Form chạy máy tính cục (local machine) form truy cập đến tài nguyên khác nhớ, thư mục, tệp tin, sở liệu… – Do Windows Form phù hợp cho ứng dụng desktop ứng dụng quản lý thông tin, ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng – Vai trò Windows Form: Các Form chứa điều khiển (các thành phần) khác Xử lý liệu nhập người dùng Hiển thị (trình bày) thông tin tới người dùng Kết nối đến nguồn CSDL khác máy tính cục máy tính khác PHẦN 2: KHẢO SÁT-PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Khảo sát người dùng Các thông tin đầu vào Người quản trị nhập thông tin sách, loại sách mà doanh nghiệp bán, tin tức cập nhật thường xun Cịn khách hàng cung cấp thơng tin cá nhân, gửi viết góp ý cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp ngày hoàn thiện Cụ thể gồm thông tin sau: – Các thông tin giới thiệu hệ thống – Các thông tin loại sách sách – Các thông tin khách hàng – Các thông tin đơn hàng – Các viết, tin tức, thông tin khuyến mại – Các góp ý, ý kiến, hỏi đáp khách hàng; trả lời, 1.2.2 Các thông tin đầu Đưa thông tin cần thiết cho khách hàng khía cạnh mà khách hàng quan tâm đến sản phẩm cơng ty, đồng thời kiểm sốt hoạt động công ty Đưa sản phẩm, tin tức khách hàng yêu cầu tìm kiếm, đưa sản phẩm Cụ thể bao gồm: – Cho phép tra cứu, xem thông tin sách – Cho phép khách hàng lựa chọn hàng, lựa chọn hình thức toán toán qua đơn hàng – Đưa hóa đơn tốn, giao hàng cho khách hàng – Cho phép tra cứu, tìm kiếm thông tin thành viên – Cho phép khách hàng đóng góp ý kiến, bình luận, đánh giá chất lượng sản phẩm – Cho phép ban quản trị cập nhật tin tức, viết, thông tin khuyến mại, trả lời ý kiến hỏi đáp khách hàng – Cho phép ban quản trị cập nhật thông tin loại sách sách Cho phép ban quản trị theo dõi thành viên, 2.2 Phân tích hệ thống A SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH (DFD) Sơ đồ ngữ cánh Sơ đồ DFD cho trình nhập sách C SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 2.3 Chuyển mơ hình E-R sang mơ hình quan hệ: -NhaXuatBan ( MaNXB, TenNXB, DiaChiNXB, DienThoai ) -PhieuNhap ( SoPN, NgayNhap, #MaNXB ) -ChiTietPhieuNhap ( #MaSach, #SoPN, SoLuongNhap, GiaNhap ) -Sach ( MaSach, TenSach, SoLuongTon, #MaTL, #MaTG, #MaNXB ) -ChiTietHoaDon ( #MaSach, #SoHD, SoLuongBan, GiaBan ) -HoaDon ( SoHD, NgayBan ) -TacGia ( MaTG, TenTG, LienLac ) -TheLoai ( MaTL, TenTL ) 2.4 Mơ hình Relationships: Sử dụng Microsoft Acsess 2007 PHẦN 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1 Chuẩn hóa sở liệu I Chuẩn hóa CSDL gì? Chuẩn hóa q trình phân rã mối quan hệ có lỗi khơng bình thường, để thu quan hệ có cấ II Các dạng chuẩn hóa Cho bảng liệu chưa chuẩn hóa: Dạng chuẩn 1NF ĐN: Dạng chuẩn loại quan hệ khơng chứa thuộc tính đa trị Áp dụng cho tốn trên, ta có dạng chuẩn 1N Dạng chuẩn 2NF ĐN: Dạng chuẩn 2NF quan hệ chuẩn 1NF thuộc tính khơng phải khóa phụ thuộc hồn tồn vào k Phân tích ví dụ ta có phụ thuộc hàm: Mã SV -> (họ tên, quê quán) Mã trường -> (tên trường, mã khoa, tên khoa) (Mã số SV, môn học) -> điểm Cách làm: Loại bỏ thuộc tính khơng khố phụ thuộc vào phận khố tách thành bảng riêng, khố bảng phận khố mà chúng phụ thuộc vào Các thuộc tính cịn lại lập thành quan hệ, khóa nó(Mã số SV) khóa ban đầu(Mã số SV) Dạng chuẩn 3NF ĐN: Dạng chuẩn 3NF quan hệ dạng chuẩn 2NF không tồn phụ thuộc hàm bắc cầu Từ ví dụ ta có: Sinh viên, Trường học: (Mã số SV, họ tên SV, quê quán, mã trường, tên trường, mã khoa, tên khoa) Với phụ thuộc hàm: Mã SV, mã trường -> (họ tên, quê quán, tên trường, tên khoa, mã khoa) Mã trường -> (tên trường, mã khoa, tên k Nên thuộc tính tên trường, mã khoa, tên khoa phụ thuộc bắc cầu vào khóa Mã SV Cách làm: Loại bỏ thuộc tính phụ thuộc bắc cầu(tên trường, mã khoa, tên khoa) khỏi quan hệ tách chúng thành Nếu xét đến quan hệ sinh viên, trường học, bỏ qua mơn học điểm, ta có bảng chuẩn hóa 3NF: PHẦN 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG Danh mục Danh mục khách hàng Danh mục nơi sản xuất Danh mục nhà cung cấp Danh mục thống kê sách Danh mục thể loại PHẦN 5: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 1.1 Ưu điểm: – Hệ thống xây dựng gọn nhẹ, dễ sử dụng – Hệ thống ràng buộc liệu đảm bảo – Giao diện thân thiện với người sử dụng 1.2 Nhược điểm: – Cách tổ chức liệu kỹ thuật lập trình chưa tốt – Bắt lỗi hạn chế, chưa hồn thiện – Các chức chương trình chưa linh động, gây khó khăn sử dụng – Chưa bảo mật liệu HƯỚNG PHÁT TRIỂN: – Khả xử lý tất kiện, lỗi ý muốn tốt chương trình dùng thao tác lên chương trình – Hồn thiện tốt lập trình C# ràng buộc liệu – Nâng cao tính linh động chương trình – Thêm chức để đáp ứng điều kiện người dùng – Nâng cao kỷ thuật lập trình hồn chỉnh thành phần cịn thiếu theo hướng chuyên nghiệp, chạy thử, khả đưa vào áp dụng thức tế khả quan – Bảo mật liệu tốt Lời cám ơn Nhóm em xin chân thành gửi lời cám ơn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội tạo điều kiện cho chúng em có hội thực hành, tiếp xúc để chúng em tránh vướng mắc bỡ ngỡ mơi trường học tập-thực hành tới Nhóm em xin chân thành cảm ơn Thầy VŨ SONG TÙNG tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc bảo nhóm em suốt thời gian nhóm em hoàn thành tập lớn Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài tốt thời gian kiến thức cịn có hạn nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận cảm thông, chia sẻ tận tình đóng góp bảo q thầy bạn … giới, phần thiếu xã hội động, ngày đại hố Vì vậy, việc tin học hố vào số lĩnh vực hồn tồn phù hợp với xu hướng Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, cơng việc mua bán sách, việc quản lý sách nhập bán. .. thống quản lý cửa hàng sách? ?? Do khn khổ thời gian ngắn, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm kiến thức thân hạn chế, nên chúng em mong góp ý bạn lớp, để đề tài nghiên cứu chúng em ngày hoàn thiện ứng. .. Form phù hợp cho ứng dụng desktop ứng dụng quản lý thông tin, ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng – Vai trò Windows Form: Các Form chứa điều khiển (các thành phần) khác Xử lý liệu nhập người

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài tập lớn môn Kỹ thuật phần mềm và ứng dụng: Quản lý cửa hàng bán sách, Bài tập lớn môn Kỹ thuật phần mềm và ứng dụng: Quản lý cửa hàng bán sách

Xem thêm: Viber

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments