Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải

Bài giảng: Ứng dụng của tích phân tính diện tích, tính thể tích – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho hàm số f liên tục trên K và a, b là hai số bất kỳ thuộc K. Nếu F là một nguyên hàm của f trên K thì hiệu số : F ( b ) – F ( a ) được gọi là tích phân của f từ a đến b .
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Như vậy để tính được tích phân của những hàm cơ bản, ta làm như sau :

    Bước 1. Tìm nguyên hàm của hàm số – gọi là F(x).

    Bước 2. Tính F(b) – F(a) với a và b là hai cận tích phân.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12 Chọn kết quả đúng:

A. 6. B. – 3. C. 3. D. – 6 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn C .

Ví dụ 2. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. e3 – e + 8 .B. e3 + e – 3 .C. e3 – e + 6 .D. e3 + 2 e + 8 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12 với a; b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a + b = 0. B. a – 2 b = 0. C. a – b = – 1. D. a + 2 b = 0 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Ví dụ 4. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12. Khi đó giá trị của m là:

A. m = 1. B. m = 2. C. m = 4. D. m = 0 .

Lời giải

Điều kiện : m > 0 .Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn C .

Ví dụ 5. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 0. B. – 1. C. 1. D. 2 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn C .

Ví dụ 6. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 8 + 5 ln3 .B. 6 – 5 ln3 .C. 12 + 3 ln5 .D. 11 .

Quảng cáo

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A.

Ví dụ 7. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 4. B. 4 ln2. C. 4 / ln ⁡ 2. D. 6 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Ví dụ 8. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12. Tìm m?

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A .

Ví dụ 9. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 0. B. 9. C. 18. D. – 9 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Chọn B.

Ví dụ 10. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Ví dụ 11. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12. Tìm m?

A. m = 0. B. m = – 1. C. m = 1. D. m = 2 .

Lời giải

Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Chọn kết quả đúng:

A. 6. B. – 3. C. 3. D. – 6 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn B .

Câu 2: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. ln ⁡ 2.2 e – ln ⁡ 3.3 e .B. ln ⁡ 2.2 e – ln ⁡ 3.3 e + 1 .C. 2 e – 3 e .D. 2 e – 3 e + 1 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Câu 3: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 2 e2 – 2 e + 4 .B. 2 e3 + 2 e + 2 .C. 2 e2 – 2 e + 8 .D. 2 e2 + 2 e + 8 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A .

Câu 4: Cho

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
với a ; b ; c là những số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?A. a + b + c = 0 .B. a – 2 b + c = 0 .C. a – b + c = – 1 .D. a + 2 b = 0 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A .

Câu 5: Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Khi đó giá trị của m là :A. m = 1. B. m = 3. C. m = 4. D. m = 0 .
Hiển thị lời giải
Điều kiện m > 0 .Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn B .

Câu 6: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn C .

Câu 7: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn A .

Câu 8: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Câu 9: Cho Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Tìm m ?A. m = 20. B. m = 16. C. m = 4. D. m = 8 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn B .

Câu 10: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

A. 0. B. – 2. C. 4. D. – 3 .
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn B .

Câu 11: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Hiển thị lời giải
Ta có :
Bài tập tính tích phân cơ bản, có lời giải - Toán lớp 12
Chọn D .

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments