bản lề cửa in English – Vietnamese-English Dictionary

Chayton sẽ suy nghĩ để hiểu ra vấn đề rồi hắn sẽ ủi tung bản lề cửa.

At some point Chayton is gonna wise up and he’s gonna pull those gates off the hinges.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù một cái bản lề cửa hoặc thiết bị đèn đuốc rõ ràng là có một mục đích kém hơn so với một cái bàn thờ trong phòng làm lễ gắn bó, nhưng những vật kém quan trọng hơn đóng góp cho mục đích tột bậc, tôn cao của đền thờ.

Although a door hinge or a light fixture clearly has a lesser purpose than an altar in a sealing room, such lesser pieces contribute to the temple’s ultimate, exalting purpose.

LDS

Tiếng kêu cót két, bản lề hoen gỉ, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Squeaking, the rusted hinges gradually give way.

jw2019

Nếu bạn có thói quen trò chuyện và dùng tình yêu thương của tín đồ Đấng Christ như chất bôi trơn để tra vào bản lề cánh cửa ấy, bạn có thể dễ dàng bày tỏ cảm nghĩ, ngay cả khi có những bất đồng nghiêm trọng.

If you make it a practice to communicate and lubricate the hinges of the door of communication with Christian love, you can more easily communicate your thoughts even when you have serious disagreements.

jw2019

14 Cánh cửa xoay trên bản lề,*

14 A door keeps turning on its hinges,*

jw2019

Cửa sau bị hư bản lề.

Back door’s off its hinges.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rời căn phòng để đi học bài và khi tôi đóng cánh cửa lại sau lưng mình thì hình như nó với tay đến tôi bằng cách giơ tay lên cao sau đầu của nó và thò ngón tay của nó vào cạnh bản lề của cánh cửa.

I left the room to study, and as I closed the door behind me he apparently reached for me, raising his hand up behind his head, and his finger went into the hinged side of the door.

LDS

Thậm chí nhà trọ còn sử dụng cửa bản lề để đảm bảo an ninh, nó thường mở ra một lối đi nhỏ được ngăn cách bởi cửa kéo để khách có thể xếp giày bên trong trước khi bước lên chiếu tatami.

Even if the inn uses hinged doors for security, it usually opens into a small entranceway where guests can take off their shoes before stepping onto the tatami floor, which would be separated by a sliding door.

WikiMatrix

Nhà có một cửabản lề, và có thể được mở bằng một kiểu khóa; cổng thành phố lớn hơn và dường như được làm hai lớp.

It was provided with a door which turned on a hinge, and could be opened with a sort of key; the city gate was on a larger scale, and seems to have been double.

WikiMatrix

Anh ấy đã sửa cánh cửa bị long bản lề và một bóng điện trong nhà tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy!”.—So sánh Gia-cơ 1:27.

How dear that man is to my heart for repairing the door that was hanging on a hinge and for fixing an electrical fixture!” —Compare James 1:27.

jw2019

Nhiều mặt hàng đồ sắt kiến trúc (ví dụ, tay nắm cửa, khóa, bản lề, v.v.) cũng được sản xuất để bán buôn và thương mại trong văn phòng và các tòa nhà khác.

Many architectural ironmongery items (for example, door handles, locks, hinges, etc.) are also manufactured for wholesale and commercial use in offices and other buildings.

WikiMatrix

Tuy nhiên, đã có một sự hồi sinh đồng thời trong vận may của xưởng sắt rèn tay kiểu cũ, với sự quan tâm mạnh mẽ đến việc khôi phục đích thực các ngôi nhà thời kỳ dẫn đến nhu cầu về các mặt hàng như tay nắm cửa sắt truyền thống, tay nắm cửa, tay gõ cửa, tấm thư, ổ khóa, bản lề, móc, phụ kiện tủ và đồ nội thất cửa sổ.

However, there has been a simultaneous revival in the fortunes of old-style hand-forged ironmongery, with strong interest in the authentic restoration of period homes leading to demand for items such as traditional iron door handles, door knobs, door knockers, letter plates, locks, hinges, hooks, cabinet fittings and window furniture.

WikiMatrix

Mỗi gian thường được truy cập bằng cách mở một cánh cửa cuốn có kích thước giống với cửa nhà xe loại dành cho một ô tô (các gian kho nhỏ hơn có thể được truy cập bằng cửa kim loại có bản lề).

Each unit is usually accessed by opening a roll-up metal door, which is usually about the same size as a one-car garage door (smaller units may be accessed by a hinged metal door).

WikiMatrix

Hoặc là ông ấy có mẹo trên bản lề, để ông ấy có thể đá cánh cửa và chúng sẽ mở ra, hoặc là ông ấy đã mở khóa từ bên trong để ông ấy có thể lấy được.

Either he gamed the hinges, so he could kick the door and they would pop out, or he had access to the lock from the inside so he could pick it.

OpenSubtitles2018. v3

Hay là các anh chị em sống ngày này qua ngày khác, giống như một cánh cửa quay trên bản lề, mà không có cảm giác nào đối với vấn đề này, mà không thực hành bất cứ đức tin nào, hài lòng chịu phép báp têm và làm tín hữu của Giáo Hội và dừng lại ở đó, vì nghĩ rằng sự cứu rỗi của các anh chị em đã được bảo đảm vì các anh chị em đã chịu phép báp têm?

Or do you go along day by day, like a door turning on its hinges, without having any feeling upon the subject, without exercising any faith whatever, content to be baptized and be members of the Church and to rest there, thinking that your salvation is secure because you have done this?

LDS

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments