Báo cáo thời gian thực hiện công việc dự án – timesheet reportBáo cáo thời gian thực hiện công việc trong dự án.
Nội dung của khoá học chuyên gia Excel :

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *