Bảo hộ lao động trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Trong chính sách xã hội, có 3 ban chủ yếu chịu trách nhiệm về phúc lợi xã hội, y tế và bảo hộ lao động.

In the case of social policy, there were three central boards for social welfare, health, and labor protection.

WikiMatrix

Thí dụ, tiền lương tối thiểu 3,05 USD một giờ tại quần đảo thấp hơn nhiều so với tại Hoa Kỳ và những bảo hộ lao động khác còn yếu kém nên chi phí sản xuất thấp hơn.

For example, the $3.05 per hour minimum wage in the commonwealth, which lasted from 1997 to 2007, was lower than in the U.S. and some other worker protections are weaker, leading to lower production costs.

WikiMatrix

Một vài khu vực sử dụng các hệ thống cỡ giày dép khác biệt cho các kiểu giày dép khác nhau (chẳng hạn giày dép nam, nữ, trẻ em, giày thể thao hay giày bảo hộ lao động v.v).

Some regions use different shoe-size systems for different types of shoes (e.g., men’s, women’s, children’s, sport, or safety shoes).

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, tiêu chuẩn áp dụng cho giày bảo hộ lao động là tiêu chuẩn ASTM F2412-05, đây là tiêu chuẩn để bảo vệ chân và tiêu chuẩn ASTM F2413-05 là tiêu chuẩn cho các yêu cầu hiệu suất để bảo vệ bàn chân.

In the United States, the applicable standard for protective footwear is ASTM standards F2412-05, Standard Test Methods for Foot Protection and ASTM F2413-05, Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection.

WikiMatrix

Các quyền bảo hộ lao động và việc làm của Đài Loan tăng lên cùng với tiến trình dân chủ hoá của nó vào những năm 1980, và nó vẫn có mức độ bảo hộ việc làm tương đối cao so với các nước Đông Á khác.

Taiwan’s labor rights and employment protections increased with its democratization progress in the 1980s, and it still has relatively high level of employment protection comparing to other East Asia countries.

WikiMatrix

Đặc biệt, 10 doanh nghiệp được chọn tham gia chương trình thí điểm của dự án ở Bắc Ninh và Quảng Nam còn được hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện sản xuất sạch hơn, tự quan trắc, tự phân hạng và được cấp phát một số thiết bị quan trắc cơ bản (như dụng cụ phân tích, thiết bị bảo hộ lao động) để tự quan trắc tại doanh nghiệp.

Especially, the 10 selected enterprises in Bac Ninh and Quang Nam provinces in pilot program under the framework of the project benefited from receiving direct instructions and technical assistance from local consulting firms on the implementation of cleaner production, self-monitoring, self-rating and some basic monitoring equipments (e.g. the apparatus serving for environmental analysis and labor safety facilities) for conducting environment self-monitoring at enterprises.

worldbank.org

Giả dụ, luật lao động được sửa đổi để cung cấp bảo hộ cho công nhân, và hệ thống vay nợ sinh viên được cải biến nhằm bãi bỏ tiền lãi cho sinh viên là cư dân New Zealand và những người đã tốt nghiệp.

For example, employment law was modified to give more protection to workers, and the student loan system was changed to eliminate interest payments for New Zealand resident students and graduates.

WikiMatrix

Mục đích của thiết bị bảo hộ cá nhân là giảm sự tiếp xúc của người lao động với các mối nguy hiểm khi mà kiểm soát kỹ thuật và hành chính trở nên không khả thi hoặc hiệu quả để giảm những rủi ro này xuống mức chấp nhận được. PPE cần thiết khi có sự hiện diện của mối nguy hiểm.

The purpose of personal protective equipment is to reduce employee exposure to hazards when engineering controls and administrative controls are not feasible or effective to reduce these risks to acceptable levels.

WikiMatrix

Sự đình trệ khiến cử tri bầu ra một chính phủ Lao động đầu tiên, và thiết lập một quốc gia phúc lợi toàn diện và một nền kinh tế bảo hộ.

The depression led to the election of the First Labour Government and the establishment of a comprehensive welfare state and a protectionist economy.

WikiMatrix

Đảng Bloc Québécois nhận được nhiều ủng hộ từ nhiều tầng lớp cử tri ở Québec, từ các thành phần lao động cho đến các cử tri bảo thủ ở nông thôn.

As with its provincial counterpart, the Bloc Québécois has been supported by a wide range of voters in Quebec, from sections of organized labour to more conservative rural voters.

WikiMatrix

Tuy nhiên Công đảng anh, phát triển từ phong trào lao động có tổ chức và ban đầu cho rằng hầu hết người ủng hộ họ thuộc tầng lớp lao động, đã tái định nghĩa mình dưới thời Tony Blair những năm 1990 là “Công đảng mới,” một đảng cạnh tranh với Đảng bảo thủ về những lá phiếu của tầng lớp trung lưu cũng như tầng lớp lao động.

The Labour Party in the UK, which grew out of the organised labour movement and originally drew almost all of its support from the working-class, reinvented itself under Tony Blair in the 1990s as “New Labour“, a party competing with the Conservative Party for the votes of the middle-class as well as those of the Labour Party’s traditional group of voters – the working-class.

WikiMatrix

Công giáo, bảo thủ và một phần đáng kể các sĩ quan quân đội, những người cảm thấy Obregón đã đảo ngược chính sách của Carranza ủng hộ quân đội với chi phí của khu vực lao động nông nghiệp, ủng hộ De la Huerta.

Catholics, conservatives and a considerable portion of the army officers, who felt Obregón had reversed Carranza’s policy of favoring the army at the expense of the farmer-labor sector, supported de la Huerta.

WikiMatrix

Các Tòa án địa phương có thẩm quyền đối với các trường hợp sau: Các vụ án dân sự, hình sự thông thường hoặc rút gọn cũng như các vụ kiện nhỏ dân sự như toà án cấp sơ thẩm; Khiếu nại dân sự và hình sự hoặc kháng cáo tạm thời trước các quyết định của các đơn vị tóm tắt; Các vấn đề vị thành niên; Các vấn đề gia đình; Trường hợp giao thông; Các vụ án dân sự bắt buộc thi hành; Các vấn đề không gây tranh cãi; Văn bản bảo hộ dân sự; Phục hồi người phạm tội; Tranh chấp về quản lý lao động; Bầu cử và nhớ lại; Vi phạm Điều lệ duy trì trật tự xã hội; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

District Courts have jurisdiction over the following cases: Ordinary or summary civil and criminal cases as well as civil small claim cases as courts of the first instance; Civil and criminal appeals or interlocutory appeals from decisions rendered by the summary divisions; Juvenile matters; Family matters; Traffic cases; Civil compulsory execution cases; Non-contentious matters; Civil protection writs; Rehabilitation of delinquents; Labor-management disputes; Elections and recalls; Violations of the Statute for the Maintenance of Social Order; Other cases prescribed by law.

WikiMatrix

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy tại các nước ngoài khu vực, các nước Đông Á có thể tận dụng cơ hội để tăng cường hội nhập nội khối, ví dụ bằng cách phát triển theo chiều sâu các sáng kiến hiện nay, giảm rào cản di động lao động, mở rộng giao thương hàng hoá và dịch vụ qua biên giới giữa các nước Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

In the face of rising protectionism outside the region, East Asia can seize opportunities to advance regional integration, including by deepening ongoing initiatives, lowering barriers to labor mobility and expanding cross-border flows of goods and services within the ASEAN Economic Community.

worldbank.org

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments