Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì? Đặc Điểm, Phân Loại Hình Thức Ra Sao?

Bảo lãnh của ngân hàng là gì và dịch vụ này được phân loại như thế nào, đây là câu hỏi của khá nhiều cá thể cũng như tổ chức triển khai. Dưới đây là những điều cần biết về dịch vụ bảo lãnh ngân hàng mà chúng tôi đã tổng hợp được, hãy cùng tìm hiểu thêm nhé !

Bank

Xem thêm:

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( bên bảo lãnh ) với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh ) về việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thay cho người mua ( bên được bảo lãnh ) khi người mua không thực thi hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với bên nhận bảo lãnhĐây thực ra là một dịch vụ mang đặc thù bảo vệ từ ngân hàng về nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi vay. Hiểu đơn thuần thì có nghĩa là khi người đi vay không hề thanh toán giao dịch được khoản nợ của mình, ngân hàng sẽ đứng ra giao dịch thanh toán trong khoanh vùng phạm vi số tiền có ghi trong giấy bảo lãnh .Trong dịch vụ bảo lãnh ngân hàng sẽ gồm 3 bên :

 • Bên bảo lãnh: Ngân hàng
 • Bên được bảo lãnh: Khách hàng đi vay
 • Bên nhận bảo lãnh: là bên sẽ được Ngân hàng hoàn trả tiền trong trường hợp bên được bảo lãnh không thể thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ

Thương Mại Dịch Vụ này thường vận dụng cho những mục tiêu mua sản phẩm & hàng hóa, thiết bị hoặc rút tiền vay để lan rộng ra kinh doanh thương mại của người mua hoặc trong những hợp đồng đấu thầu …. Thương Mại Dịch Vụ được cam kết bằng văn bản của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thay cho người mua .

Chứng thư bảo lãnh Ngân hàng là gì?

Chứng thư bảo lãnh ngân hàng là cam kết của ngân hàng bằng văn bản dành cho đơn vị chức năng kinh doanh thương mại về việc ngân hàng sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thay cho đơn vị chức năng kinh doanh thương mại trong thời hạn có số lượng giới hạn, khi đơn vị chức năng này không thực thi hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với bên nhận bảo lãnh là bên đơn vị thứ 3 ( Bên bán hàng ) .

Tham khảo: Correspondent Bank là gì?

Vì sao lại có dịch vụ Bảo lãnh ngân hàng?

Trong thanh toán giao dịch thương mại có hai chủ thể chính là bên bán và bên mua. Khi cả hai đều muốn bảo vệ quyền hạn của mình và tránh được những rủi ro đáng tiếc ngoài ý muốn. Đó chính là nguyên do vì sao mà dịch vụ bảo lãnh sinh ra, nếu một trong hai bên không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì đơn vị chức năng bảo lãnh sẽ sửa chữa thay thế họ thực thi vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên còn lại .

Đặc điểm của dịch vụ Bảo lãnh ngân hàng

Đây thực ra là một hình thức thanh toán giao dịch thương mại mang tính đặc trưng. Hoạt động này do một chủ thể đặc biệt quan trọng là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán triển khai, tổ chức triển khai này không chỉ có tư cách là người bảo lãnh mà còn có nghĩa vụ và trách nhiệm như một nhà kinh doanh ngân hàng .Việc thanh toán giao dịch có mục tiêu tạo lập 2 hợp đồng gồm có hợp đồng dịch vụ và hợp đồng bảo lãnh. Hai hợp đồng có mối quan hệ nhân quả nhưng lại độc lập về phương diện chủ thể cũng như quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của chủ thể .Hay nói cách khác thì đây là hình thức thanh toán giao dịch kép chứ không phải là hình thức thanh toán giao dịch 2 bên hay 3 bên. Giao dịch được xác lập và thực thi dựa trên những chứng từ, văn bản pháp lý rõ ràng .Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàngHoạt động bảo lãnh ngân hàng khi nào cũng do chủ thể đặc biệt quan trọng là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( trong đó hầu hết là những ngân hàng ) thực thi .Tham khảo : Hội sở ngân hàng là gì ?

Chức năng của dịch vụ Bảo lãnh ngân hàng

Dịch vụ này có tất cả 3 chức năng là:

 • Chức năng bảo đảm.
 • Chức năng tài trợ.
 • Chức năng đôn đốc hoàn thành hợp đồng.

Trong đó tính năng bảo vệ là tính năng quan trọng nhất, người thụ hưởng sẽ có được một khoản bồi thường về kinh tế tài chính nếu người được bảo lãnh vi phạm cam kết. Hoặc bảo lãnh sử dụng những thỏa thuận hợp tác khi mua và bán như dự thầu, thực thi hợp đồng …Còn tính năng hỗ trợ vốn là khi xây đắp khu công trình hoặc triển khai hợp đồng mua và bán mà phải dùng tới nguồn vốn lớn trong thời hạn dài, người thiết kế hoàn toàn có thể nhu yếu chủ công trình ứng trước một khoản tiền. Hay trong những cuộc đấu thầu, nhà thầu nhu yếu người dự thầu đặt cọc thì ngân hàng sẽ bảo lãnh cho nhà thầu ứng trước .Cuối cùng là công dụng đôn đốc triển khai xong hợp đồng, người thụ hưởng có quyền nhu yếu giao dịch thanh toán khi người được bảo lãnh vi phạm cam kết hợp đồng. Lúc này bảo lãnh sẽ đốc thúc người được bảo lãnh thực thi hoàn tất hợp đồng theo như những gì đã ký kết. Nó mang ý nghĩa ràng buộc, đốc thúc người được bảo lãnh thực thi hợp đồng hơn là bồi hoàn hợp đồng .

Quy trình bảo lãnh Ngân hàng như thế nào?

Đối tượng của dịch vụ bảo lãnh gồm có bên bảo lãnh ( ngân hàng ), bên được bảo lãnh ( người mua ) và bên nhận bảo lãnh ( đối tác chiến lược ). Quy trình phát hành dịch vụ gồm có 6 bước đơn cử như sau :

 • Bước 1: Khách hàng ký hợp đồng với đối tác về việc thanh toán và bên đối tác yêu cầu phải có bảo lãnh.
 • Bước 2: Khách hàng lập hồ sơ và gửi đến ngân hàng, hồ sơ gồm có giấy đề nghị bảo lãnh, hồ sơ pháp lý, hồ sơ mục đích, hồ sơ tài chính kinh doanh và hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Bước 3: Ngân hàng tiến hành thẩm định các nội dung như tính hợp pháp, tính khả thi, năng lực pháp lý của khách hàng, hình thức đảm bảo, tình hình tài chính của khách. Nếu thỏa mãn thì ngân hàng và khách hàng sẽ ký hợp đồng cấp bảo lãnh và thư bảo lãnh.
 • Bước 4: Ngân hàng thông bảo thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh gồm có các nội dung cơ bản trong hợp đồng cấp bảo lãnh. Cùng với đó là các quy định rõ ràng về hình thức chi trả của ngân hàng cho bên nhận bảo lãnh.
 • Bước 5: Ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh (nếu nghĩa vụ xảy ra).
 • Bước 6: Ngân hàng yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính bao gồm gốc, lãi, phí. Trường hợp bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ thì ngân hàng sẽ tiến hành trả thay đồng thời thống kê nợ vay bắt buộc đối với số tiền trả nợ thay theo lãi suất quá hạn. Cùng với đó thì ngân hàng còn áp dụng biện pháp thu nợ từ tài sản đảm bảo, trích tài khoản của bên được bảo lãnh và tiến hành khởi kiện.

Quy trình phát hành bảo lãnh ngân hàng

Tham khảo: Bank teller là gì?

Phân loại bảo lãnh ngân hàng

Có nhiều cách phân loại bảo lãnh ngân hàng đó là phân loại theo đối tượng người dùng bảo lãnh, phân loại theo hình thức sử dụng, phân loại theo phương pháp phát hành bảo lãnh và phân loại theo mục tiêu .

Phân loại theo phương thức phát hành

 • Bảo lãnh trực tiếp
 • Bảo lãnh gián tiếp
 • Bảo lãnh được xác nhận
 • Đồng bảo lãnh

Phân loại theo hình thức sử dụng

 • Bảo lãnh có điều kiện
 • Bảo lãnh vô điều kiện

Phân loại theo mục đích sử dụng

 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả vốn vay (Bảo lãnh vay vốn)
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước
 • Bảo lãnh bảo hành hay bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng
 • Bảo lãnh miễn khấu trừ giá trị hoá đơn

Các loại bảo lãnh khác

 • Thư tín dụng dự phòng (L/C)
 • Bảo lãnh thuế quan
 • Bảo lãnh hối phiếu
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Phí bảo lãnh ngân hàng tính như thế nào?

Hiện nay, công thức tính phí bảo lãnh ngân hàng vận dụng như sau :

Phí bảo lãnh = (Giá trị bảo lãnh + Mức phí bảo lãnh + Thời gian bảo lãnh)/360

 • Khách hàng tham gia bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh cho tổ chức tín dụng. Mức phí do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 2%/năm tính trên số tiền còn đang được bảo lãnh. Trong trường hợp mức phí bảo lãnh tính theo tỷ lệ này thấp hơn 300.000 đồng thì tổ chức tín dụng/ ngân hàng được thu mức phí tối thiểu là 300.000 đồng.
 • Khách hàng nếu chậm thanh toán phí bảo lãnh cho tổ chức tín dụng/ ngân hàng sẽ chịu lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất các khoản vay được bảo lãnh trong trường hợp vay vốn hoặc lãi suất cho vay ngắn hạn mà tổ chức tín dụng đó đang thực hiện đối với số phí trả chậm của các loại bảo lãnh khác kể từ ngày đến hạn thanh toán cho thời gian chậm thanh toán số phí này.

Ưu điểm của dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng

Khách hàng sẽ giảm thiểu được rủi ro không đáng có nhất, không cần phải thanh toán ngay cho bên đối tác bởi đã có bảo lãnh của ngân hàng. Khách hàng sẽ có cơ hội trì hoãn việc thanh toán là để tăng tài sản lưu thông hiện có. Theo đó, các lợi ích của bảo lãnh ngân hàng được thể hiện rõ nét như sau:

Bảo lãnh dự thầu chính là sự bảo vệ của ngân hàng về việc bồi thường trong khoanh vùng phạm vi số tiền đã ghi trong giấy bảo lãnh. Nghĩa là khi bên đề xuất bảo lãnh khước từ ký kết hợp đồng trong khi đã trúng thầu và rút tiền dự thầu trước ngày lao lý hoặc không có năng lực chứng tỏ bảo vệ thao tác cho nhà thầu khi đã ký kết .Còn bảo lãnh Bảo hành là sự bảo vệ, bồi hoàn cho người thụ hưởng bảo lãnh khi có bất kể điểm yếu kém nào xảy ra trong quy trình luân chuyển, kiến thiết xây dựng … Số tiền bảo lãnh phải được ghi rõ trong hợp đồng kèm theo ngày tháng, mục tiêu …Tiếp đến là bảo lãnh thực thi hợp đồng, người thụ hưởng bảo lãnh sẽ được bồi hoàn nếu bên đối tác chiến lược không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng. Tuy nhiên, số tiền bảo lãnh cần phải được sự chấp thuận đồng ý của những bên .Thêm nữa, bảo lãnh giao dịch thanh toán sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc về việc giao dịch thanh toán tiền hàng cho người bán. Số tiền bảo lãnh giao dịch thanh toán chính là giá trị sản phẩm & hàng hóa và số phí phải trả khi người mua không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán của mình khi đến hạn .Cuối cùng là bảo lãnh nhận hàng sẽ tạo điều kiện kèm theo cho người mua hoàn toàn có thể lấy hàng trước khi nhận được chứng từ luân chuyển. Bảo lãnh nhận hàng thường được phát kèm theo thư tín dụng, đây là sự bảo vệ từ phía ngân hàng cho công ty, nhà xuất khẩu cho việc giao hàng mà chưa cần xuất trình vận đơn .Tham khảo : Rủi ro tín dụng thanh toán là gì ?

Kết luận

Trên đây là tổng hợp của banktop về dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng, hy vọng nội dung bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5
/
5
(
2

bình chọn

)

4.5/5 - (2 votes)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments