Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn

Biên bản nghiệm thu là biên bản chứng tỏ sự kiểm nghiệm và chuyển giao giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận hợp tác trước đó. Tuy nhiên, không phải đơn vị chức năng nào cũng có mẫu Biên bản nghiệm thu đúng chuẩn cho từng trường hợp đơn cử .2. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu thông dụng1. Biên bản nghiệm thu là gì ?

1. Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó. Nghĩa là Biên bản nghiệm thu chỉ được lập ra khi công việc đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ. Nghiệm thu giúp cá nhân, doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi bàn giao, áp dụng cho khách hàng.

Trong mỗi nghành nghề dịch vụ khác nhau sẽ có những biên bản nghiệm thu khác nhau. Ví dụ, trong Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, sau khi chuyển giao sẽ lập Biên bản nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm & hàng hóa ; trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng lập Biên bản nghiệm thu khu công trình …Biên bản này được lập ra để thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được bàn giao, thi công, lắp đặt…Biên bản này được lập ra để đánh giá và thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng loại sản phẩm đã được chuyển giao, kiến thiết, lắp ráp …Nội dung Biên bản nghiệm thu thường gồm có những nội dung sau :– Tên việc làm được nghiệm thu– Thời gian và khu vực nghiệm thu ;– Thành phần ký biên bản nghiệm thu ;– Kết luận nghiệm thu ;– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu ;– Phụ lục kèm theo ( nếu có ) .

2. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu phổ biến

 

2.1 Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

Số : ………………………..Dự án : …………………………………………………………………………….Hạng mục : …………………………………………………………………………

Đối tượng nghiệm thu: …………………… (Ghi rõ tên công được nghiệm thu)

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản trị Dự án ( hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát )- Ông : ……………………………………… Chức vụ : ………………………………………………..Đại diện Nhà thầu xây đắp : …………………………… ( Ghi tên nhà thầu )- Ông : ………………………. Chức vụ : ………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : ….. giờ ….. ngày …. tháng …. năm ….Kết thúc : …… giờ ….. ngày ….. tháng …. năm …..Tại dự án Bất Động Sản : ………………………………………………………………………

Đánh giá công việc đã thực hiện:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …( Ghi rõ chất lượng việc làm có đạt hạy không đạt theo nhu yếu của hợp đồng / thỏa thuận hợp tác và những quan điểm khác nếu có ) .

Kết luận:

( Cần ghi rõ gật đầu hay không đồng ý nghiệm thu để cho tiến hành những việc làm tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót ( nếu có ) cần phải thay thế sửa chữa, triển khai xong trước khi tiến hành những việc làm tiếp theo ).

CÁN BỘ GIÁM SÁT

( Ký, ghi rõ họ tên )

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

bien ban nghiem thu
Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn (Ảnh minh họa)
 

2.2 Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

……….., ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên khu công trình : ………………………………………………2. Địa điểm thiết kế xây dựng : ………………………………………………………..3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :Đại diện Chủ góp vốn đầu tư ( chủ cơ sở sản xuất ) :- Ông …………………………. – chức vụ : ……………………..- Ông ………………………… – chức vụ : ……………………………….Đại diện đơn vị chức năng tư vấn giám sát ( nếu có ) :- Ông …………………………… – chức vụ : ………………….- Ông ……………………………. – chức vụ : ……………………………..Đại diện đơn vị chức năng đáp ứng, chuyển giao, lắp ráp công nghệ tiên tiến :- Ông …………………………….. – chức vụ : ……………………………..- Ông …………………………….. – chức vụ : …………………………………………Đại diện đơn vị chức năng xây đắp kiến thiết xây dựng ( nếu có ) :- Ông ………………………….. – chức vụ : ………………………………………….- Ông ………………………….. – chức vụ : …………………………………………4. Thời gian nghiệm thu :Bắt đầu : ……… giờ, ngày ……. tháng ……. năm …………………..Kết thúc : ……. giờ, ngày …….. tháng ………. năm ………………….Tại : …………………………………………………………5. Đánh giá khu công trình thiết kế xây dựng đã triển khai :a ) Tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu :- Các tài liệu gồm có :Hồ sơ công nghệ tiên tiến, phong cách thiết kế kiến thiết lắp ráp thiết bị ;Bản vẽ hoàn thành công việc khu công trình ;Các hiệu quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị được triển khai trong quy trình kiến thiết xây dựng ;Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng được vận dụng ;Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng thiết kế xây dựng ;Nhật ký kiến thiết ;Biên bản nghiệm thu việc làm thiết kế xây dựng ;Biên bản nghiệm thu triển khai xong quá trình thiết kế xây dựng ;Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải ;b ) Chất lượng khuôn khổ khu công trình kiến thiết xây dựng, khu công trình thiết kế xây dựng ( so sánh với phong cách thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật ) : [ Nêu rõ chất lượng của từng khuôn khổ ( lò gạch ) theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, nhìn nhận mức độ bảo vệ bảo đảm an toàn khi quản lý và vận hành sản xuất … ]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c ) Các quan điểm khác : [ Nêu những yếu tố cần quan tâm hoặc những sống sót cần khắc phục khi quản lý và vận hành sản xuất, thời hạn bh, bảo dưỡng … ]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6. Kết luận : [ Chấp nhận nghiệm thu triển khai xong khuôn khổ khu công trình hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu thay thế sửa chữa, triển khai xong bổ trợ và những quan điểm khác nếu có ]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành xong thiết kế xây dựng khu công trình hoặc khuôn khổ khu công trình và những phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có ;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.
 

2.3 Biên bản nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CÔNG TY … … … … … … … … … … … … … … … … … .

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

– Sản phẩm / Dịch Vụ Thương Mại : ………………………………………………………………………- Thuộc hợp đồng / Đơn hàng số : ………………………………………………………- Địa điểm kiểm nghiệm, chuyển giao : …………………………………………………..- Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông ( bà ) : ………………………………….. Chức vụ : …………………………………..Ông ( bà ) : ………………………………….. Chức vụ : …………………………………..Ông ( bà ) : ………………………………….. Chức vụ : …………………………………..

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………..

Ông ( bà ) : ……………………………….. Chức vụ : ……………………………………..

4. Đại diện bên sử dụng / kho: ……………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ………………………………………

5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của 
HĐ/Đơn hàng  

 Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

2.4 Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số : … … … … ngày … tháng … năm 20 …Hôm nay, ngày … … .. tháng … … … năm … … …. tại Công ty … … … …, chúng tôi gồm :

Bên A: ………………………………..

Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … ..Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Giấy phép kinh doanh số : … … … … … … … … … … .Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bên B: ………………………………..

Đại diện : … … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … …Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Giấy phép kinh doanh số : … … … … … … … … … … … … … … … … .Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và chuyển giao loại sản phẩm / dịch vụ theo hợp đồng đã ký số …. / ngày / tháng / năm …. như sau :

Điều 1: Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực thi tráng lệ những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng kinh tế tài chính số : … … .. ký ngày … tháng … năm 20 …, nội dung đơn cử như sau :- Bên B chuyển giao mẫu sản phẩm cho bên A :+ Tổng khối lượng / mẫu sản phẩm / dịch vụ chuyển giao : … … … … … … … … … … …+ Quy cách chất lượng loại sản phẩm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .- Thời gian triển khai hợp đồng bảo vệ đúng quá trình .- Hồ sơ, tài liệu bên B chuyển giao cho bên A :… … … … … … … … ..… … … … … … … … ..

Điều 2: Giá trị thanh quyết toán

– Giá trị hợp đồng đã ký : … … … … … … … … … … … .- Giá trị được nghiệm thu : … … … … … … … …– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng : … … … … … … …– Số tiền Bên A còn phải thanh toán giao dịch cho bên B : … … … … … … … … … … … … … … ..

Kết luận:

– Hai bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế tài chính đã ký với những số liệu trên .– Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

( kí và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

( kí và ghi rõ họ tên )

3. Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu

Nghiệm thu là một quy trình kiểm định, thu nhận trước khi chuyển giao hay trước khi đưa loại sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, mẫu Biên bản nghiệm thu cũng dùng cho việc kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng .

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực nhất định sẽ có biên bản nghiệm thu khác nhau. Tuy nhiên, Biên bản nghiệm thu nào cũng phải có tên doanh nghiệp/người nghiệm thu; thông tin 02 bên; hạng mục nghiệm thu.

Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của bên nghiệm thu và bên chuyển giao để bảo vệ biên bản đó được công nhận .Ngoài ra, những Biên bản nghiệm thu mang tính kỹ thuật nên có nội dung thực thi thử nghiệm để nghiệm thu hay nội dung tham chiếu những tiêu chuẩn nhìn nhận thông số kỹ thuật kỹ thuật để từ đó đưa ra tác dụng nghiệm thu một cách thuyết phục .

Nếu còn thắc mắc về việc xây dựng Biên bản nghiệm thu, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments