the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh là gì?

the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh có nghĩa là Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra

  • the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh có nghĩa là Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra. Thành ngữ Tiếng Anh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thành ngữ Tiếng Anh.

Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra Tiếng Anh là gì?

Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra Tiếng Anh có nghĩa là the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh nghĩa là Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Bạn đang đọc: the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh là gì?

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thành ngữ Tiếng Anh the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng the straw that broke the camel’s back Tiếng Anh / Một rắc rối hoặc vấn đề nhỏ cuối cùng kéo theo những rắc rối khác và khiến mọi thứ sụp đổ hoặc điều gì đó xảy ra. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments