bunch tiếng Anh là gì?

bunch tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bunch trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ bunch tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bunch tiếng Anh
bunch
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bunch

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: bunch tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

bunch tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bunch trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bunch tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

bunch /bʌntʃ/

* danh từ
– búi, chùm, bó, cụm, buồng
=a bunch of grapes+ một chùm nho
=a bunch of flowers+ một bó hoa
=a bunch of keys+ một chùm chìa khoá
=a bunch of bananas+ một buồng chuối
=a bunch of fives+ một bàn tay
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đàn, bầy (thú)
– (từ lóng) bọn, lũ

* nội động từ
– thành chùm, thành bó, thành cụm
– chụm lại với nhau

* ngoại động từ
– làm thành chùm, làm thành bó, bó lại
– xếp nếp (quần áo)
– (quân sự) không giữ được khoảng cách

bunch
– (Tech) nhóm; nhóm lại; tụ

bunch
– chùm, nhóm, bó

Thuật ngữ liên quan tới bunch

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bunch trong tiếng Anh

bunch có nghĩa là: bunch /bʌntʃ/* danh từ- búi, chùm, bó, cụm, buồng=a bunch of grapes+ một chùm nho=a bunch of flowers+ một bó hoa=a bunch of keys+ một chùm chìa khoá=a bunch of bananas+ một buồng chuối=a bunch of fives+ một bàn tay- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đàn, bầy (thú)- (từ lóng) bọn, lũ* nội động từ- thành chùm, thành bó, thành cụm- chụm lại với nhau* ngoại động từ- làm thành chùm, làm thành bó, bó lại- xếp nếp (quần áo)- (quân sự) không giữ được khoảng cáchbunch- (Tech) nhóm; nhóm lại; tụbunch- chùm, nhóm, bó

Đây là cách dùng bunch tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bunch tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bunch /bʌntʃ/* danh từ- búi tiếng Anh là gì?
chùm tiếng Anh là gì?
bó tiếng Anh là gì?
cụm tiếng Anh là gì?
buồng=a bunch of grapes+ một chùm nho=a bunch of flowers+ một bó hoa=a bunch of keys+ một chùm chìa khoá=a bunch of bananas+ một buồng chuối=a bunch of fives+ một bàn tay- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đàn tiếng Anh là gì?
bầy (thú)- (từ lóng) bọn tiếng Anh là gì?
lũ* nội động từ- thành chùm tiếng Anh là gì?
thành bó tiếng Anh là gì?
thành cụm- chụm lại với nhau* ngoại động từ- làm thành chùm tiếng Anh là gì?
làm thành bó tiếng Anh là gì?
bó lại- xếp nếp (quần áo)- (quân sự) không giữ được khoảng cáchbunch- (Tech) nhóm tiếng Anh là gì?
nhóm lại tiếng Anh là gì?
tụbunch- chùm tiếng Anh là gì?
nhóm tiếng Anh là gì?

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments