Các hàm thống kê có điều kiện trong Excel dễ sử dụng

Trong Excel, có rất nhiều hàm dùng để hỗ trợ chúng ta trong công việc, đặc biệt là thống kê số liệu. Đây là bước quan trọng giúp bạn hoạch định trong quá trình kinh doanh của mình. Vì vậy, khi thống kê dữ liệu trong Excel, bạn cần sử dụng hàm tính trung bình cộng hay hàm đếm có điều kiện trong quá trình làm việc. Cùng Mindovermetal tìm hiểu về hàm thống kê có điều kiện ngay thôi!

Hàm tính trung bình có điều kiện

Đối với hàm tính trung bình có điều kiện trong Excel thì chúng ta có hai loại đó là:

 • Hàm AVERAGEIF, hàm dùng để tính trung bình một điều kiện.
 • Hàm AVERAGEIFS, hàm dùng để tính trung bình nhiều điều kiện.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hai hàm tính trung bình có điều kiện này nhé.

Hàm AVERAGEIF

Là hàm dùng để tính trung bình cộng của các giá trị số trong vùng dữ liệu cho trước với một điều kiện nhất định.

Cú pháp của hàm: =AVERAGEIF(Range, Criteria, Average_range)

Trong đó:

 • Range: Là vùng dữ liệu chứa điều kiện tính giá trị trung bình.
 • Criteria: Là điều kiện tính giá trị trung bình, có thể là ô địa chỉ chứa điều kiện hoặc nhập trực tiếp điều kiện trong công thức.
 • Average_range: Là vùng dữ liệu chứa các giá trị cần tính giá trị trung bình theo điều kiện.

Chúng ta hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm này nhé:

Ví dụ về hàm AVERAGEIF

Ở ví dụ này chúng ta sẽ tính điểm trung bình cộng môn toán của các bạn lớp A1, chúng ta có công thức như sau:

=AVERAGEIF(B2:B7,”A1″D2:D7)

Trong đó:

 • B2:B7: là vùng chứa dữ liệu điều kiện cần tính
 • A1: là điều kiện
 • D2:D7: là vùng chứa dữ liệu cần tính trung bình, ở đây là điểm toán.

cac-ham-thong-ke-co-dieu-kien-trong-excel-de-su-dung-7

Hàm AVERAGEIFS

Hàm AVERAGEIFS là hàm dùng để tính trung bình cộng, tuy nhiên thỏa mãn nhiều điều kiện hơn.

Cú pháp: =AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Các thành phần của hàm này cũng tương tự như các thành phần của hàm AVERAGEIF, tuy nhiên ở phần criteria1, criterial2(điều kiện) thì chúng ta có thể nhập, chọn nhiều điều kiện ( tối đa 217 điều kiện).

Và tương ứng với criterial1.. thì chúng ta sẽ có range1, range2, tương ứng với điều kiện tính giá trị trung bình, có thể là ô địa chỉ chứa điều kiện hoặc nhập trực tiếp điều kiện trong công thức, tối đa 127 điều kiện.

Ví dụ: Chúng ta sẽ tính trung bình cộng, của các bạn có giới tính nam và điểm lớn hơn 8:

cac-ham-thong-ke-co-dieu-kien-trong-excel-de-su-dung-4

Các bạn chú ý điều kiện ở dạng biểu thức tính toán hay kí tự đều ở trong dấu nháy kép nhé.

Hàm đếm có điều kiện

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hàm thống kê trong Excel, đó là các hàm đếm có điều kiện trong Excel. Trong yêu cầu đếm thì chúng ta có nhóm hàm COUNT. Việc đếm theo điều kiện có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm theo 1 điều kiện, hàm COUNTIFS để đếm theo nhiều điều kiện. Chúng ta, hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về hai hàm này.

Hàm đếm có điều kiện COUNTIF

Hàm COUNTIF dùng để đếm các ô trong vùng dữ liệu theo một điều kiện.

Cú pháp của hàm: =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range: Vùng điều kiện chứa điều kiện cần đếm
 • Criterial: Điều kiện. Điều kiện có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản để xác định ô sẽ được đếm. Có thể kết hợp các kí tự đặc biệt trong điều kiện: ? đại diện 1 ký tự, * đại diện nhiều ký tự.

Ví dụ: Chúng ta sẽ cùng thống kê số học sinh điểm Toán >8, chúng ta sẽ có công thức như sau: =COUNTIF(D2:D7,”>8″)

Trong đó:

 • D2:D7: là vùng dữ liệu, chứa dữ liệu để đếm.
 • “>8”: là điều kiện (Criterial).

cac-ham-thong-ke-co-dieu-kien-trong-excel-de-su-dung-7

Hàm đếm có nhiều điều kiện COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm tổng số ô theo nhiều điều kiện cùng một lúc trong vùng dữ liệu, với các điều kiện như ngày, số, text, và các điều kiện khác. COUNTIFS hỗ trợ toán tử logic (>, <,><>, =) và ký tự đại diện (*,?) để kết hợp các phần.

Cú pháp hàm: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

 • Range 1, range 2, range 3,…: Vùng điều kiện 1 chứa điều kiện 1, vùng điều kiện 2 chứa điều kiện 2, vùng điều kiện 3 chứa điều kiện 3,…
 • Criteria 1, criteria 2, criteria 3,…: điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,… tương ứng với các vùng điều kiện ở trên.

Ví dụ: Ở ví dụ này chúng ta sẽ cùng tìm kiếm các học sinh cả điểm toán và văn >8.

Chúng ta có công thức như sau: =COUNTIFS(D2:D7,”>8″,E2:E7,”>8″)

Trong đó:

 • D2:D7 là vùng dữ liệu cột Điểm Toán, điều kiện là >8.
 • E2:E7 là vùng dữ liệu cột Điểm Văn, “>8” là điều kiện.

cac-ham-thong-ke-co-dieu-kien-trong-excel-de-su-dung-6

Bài viết trên, Mindovermetal đã giới thiệu các bạn về các hàm thống kê trong Excel rồi đấy. Hy vọng, bài viết này của Mindovermetal đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về những kiến thức của Excel.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments