Cách sử dụng windows 7 #05 | Cách tắt mở máy, thay đổi người dùngCách sử dụng windows 7 #05 | Cách tắt mở máy, thay đổi người dùng
▷ Khoá học Excel
▷ Khoá học VBA

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Cách sử dụng windows 7 #05 | Cách tắt mở máy, thay đổi người dùng”

  1. Mình tắt rồi nên rút dây nguồn k ạ

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *