Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện không phải ai cũng biết

Trong bài viết dưới đây, Mindovermetal sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel. Cũng như cách áp dụng hàm IF như thế nào cho đúng. Hãy theo dõi đến hết bài viết này để hiểu thêm nhiều về cách sử dụng của hàm IF nhé!

Hàm IF nhiều điều kiện là gì?

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel còn được gọi là hàm IF nâng cao là một trong những hàm thông dụng trong Excel. Giúp kiểm tra đối chiếu với nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng. Bằng cách kết hợp nhiều hàm IF lồng nhau, hoặc kết hợp hàm IF với hàm AND, OR khiến cho hàm IF thông thường có thể kiểm tra đối chiếu với nhiều điều kiện.

Chức năng của hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF nhiều điều kiện là một trong những hàm logic giúp những người dùng kiểm tra một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE
Hàm IF nhiều điều kiện giúp ta tính toán và kiểm tra, đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau và trả về kết quả tương ứng.

Cú pháp của hàm IF trong Excel

Cú pháp: =IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

 • Logical_test (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE(sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này bạn, bạn có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số, hay bất cứ biểu thức so sánh nào.
 • Value_if_true (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.
 • Value_if_false (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện

Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, ngược lại thí sinh thi trượt.

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-9

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IF với điều kiện cơ bản nhất. Ở đây chúng ta sẽ gắn cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô H2 ta nhập công thức: =IF(G2>=24;”Đỗ”;”Trượt”)

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-1

Trong đó:

 • G2>=24: là biểu thức so sánh tổng điểm có lớn hơn hoặc bằng 24 hay không?
 • “Đỗ”: là giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”: là giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô H2 ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại.

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND

Với những yêu cầu thực tế bạn cần thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc. Chính vì vậy bạn cần kết hợp hàm AND để đảm bảo yếu tố điều kiện đều được đảm bảo.

Cú pháp hàm AND:

 • True: là khi tất cả mệnh đề logic đều đúng.
 • False: là khi có mệnh đề logic bất kì trong hàm bị sai.

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, điều kiện xét tuyển là học sinh đỗ phải đạt tổng điểm 3 môn lớn hoăn hoặc bằng 18 và không có môn nào bị 0.

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-9

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp hàm AND với điều kiện tổng điểm >=18 và không có môn nào bị 0.

Để xếp loại, tại ô H2 ta nhập công thức: =IF(AND(G2>=18;D2<>0;E2<>0;F2<>0);”Đỗ”;”Trượt”). Hàm AND chỉ trả về kết quả TRUE khi tất cả các biểu thức logic bên trong đều được thỏa mãn.

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-4

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm OR

Cú pháp của hàm OR trong Excel là: =OR(logical1,logical2,…)

Trong đó:

 • Logical1 và Logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm OR:

 • TRUE: là khi mệnh đề logic bất kì trong hàm OR là đúng.
 • FALSE: là khi tất cả mệnh đề bên trong hàm OR là sai.

Ví dụ: Hoàn thành cột kết quả điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2 với điều kiện: Nếu điểm thi lần 1 >=20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả “Đỗ”, ngược lại <20 và <30 thì kết quả “Trượt”.

Để xếp loại học sinh đầu tiên ở ô E2, ta nhập công thức: =IF(OR(C2>=20;D2>=30);”Đỗ”;”Trượt”)

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-8

Trong đó:

 • OR(C2>=20;D2>=30): là biểu thức so sánh các yếu tố
 • C2>=20: là điểm thi lần 1 ở ô C2 lớn hơn hoặc bằng 20.
 • D2>=30: là điểm thi lần 2 ở ô D2 lớn hơn hoặc bằng 30.
 • ”Đỗ”: là giá trị trả về của hàm nếu biểu thức so sánh trả về là đúng.
 • ”Trượt”: là giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập cú pháp xong, ta được kết quả như sau:

Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với hàm AND and OR

Trường hợp bạn đánh giá dữ liệu dựa trên điều kiện, chúng ta sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc. Chúng ta cần kết hợp hai hàm này để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế của bài toán.

Ví dụ: Hoàn thành cột kết quả với điều kiện là: Điểm thi lần 1>=15 hoặc 20 và điểm thi lần 2 là >=25 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại thì là “Trượt”.

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-1

Để xếp loại cho học sinh tại ô E2, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C2>=20;D2>=30);AND(C2>=15;D2>=20));”Đỗ”;”Trượt”)

cach-su-dung-ham-if-nhieu-dieu-kien-khong-phai-ai-cung-biet-4

Sau khi nhập công thức cho ô E2, ta nhập cú pháp trên sẽ ra được kết quả như hình:

Qua bài viết này, hẳn là bạn đã hiểu rõ hơn về hàm IF trong Excel và cách áp dụng nó trong công việc. Hãy theo dõi Mindovermetal để có thêm nhiều kiến thức về Excel nhé!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments