Cách tạo dropdown chứa công thức trong bảng ExcelCách tạo dropdown chứa công thức trong bảng Excel, các công thức trong dropdown: sum, min, max, average, standard deviation, … More Functions …
▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

3 Comement tại “Cách tạo dropdown chứa công thức trong bảng Excel”

  1. hữu ích cho mình!

  2. tuy đơn giản mà hay

  3. Công nhận cái này ít người phát hiện ra thật 😅

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *