cầu hôn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Anh Collins vừa cầu hôn chị Lizzy, và chị biết không?

Mr Collins has made Lizzy an offer, and what do you think?

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Có thể là cầu hôn, đề nghị tăng lương, phát biểu ở hôn lễ.

It might be proposing marriage, asking for a raise, a wedding speech.

ted2019

Advertisement

Tôi sẽ cầu hôn cô ấy khi tôi sẵn sàng.

I’m going to ask her to marry me when I’m ready.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có một người bạn, anh ta cầu hôn với người yêu.

Advertisement

I have a friend, proposed to his sweetie.

ted2019

Có một anh chàng cầu hôn bạn gái trên màn hình lớn.

This guy proposed to his girlfriend on the big screen thing.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu biết không, anh ấy là người duy nhất và đã có rất nhiều người cầu hôn tôi.

Advertisement

You know, he was the only man, and there were a lot of others who proposed.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ em cầu hôn với anh

I’ m proposing to you right now

opensubtitles2

Nhưng tôi đã yêu cô ấy và cầu hôn với cô ấy—và cô ấy nói không!

Advertisement

But I fell for her and asked her to marry me—and she said no!

LDS

(122) Đức Thánh Linh giúp một thiếu nữ chấp nhận lời cầu hôn.

(122) The Holy Ghost helps a young woman accept a marriage proposal.

LDS

Hamish sẽ quỳ xuống và cầu hôn em.

Advertisement

Hamish will ask you under the gazebo.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ định cầu hôn với Melissa ở đám cưới của cậu.

I’m gonna proposed to Melissa at your wedding.

OpenSubtitles2018. v3

Họ bắt đầu hẹn hò và ở cuối tập “Miracles”, Ted cầu hôn cô ấy.

They begin dating, and at the end of “Miracles” Ted proposes to her.

Advertisement

WikiMatrix

Và con gái lớn của tôi cũng đã nhận được lời cầu hôn vào chiều nay.

My eldest was proposed to only this afternoon.

OpenSubtitles2018. v3

Và với chiếc nhẫn này anh xin được cầu hôn em.

With this ring, I ask you to be mine. ”

OpenSubtitles2018. v3

Anh vừa cầu hôn tôi đấy à?

Did you just propose to me?

OpenSubtitles2018. v3

Mấy người có nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn tôi không?

Do you really think he’s gonna propose to me?

OpenSubtitles2018. v3

Tớ sẽ cầu hôn MOnica.

I’m gonna ask Monica to marry me.

OpenSubtitles2018. v3

Varadkar là một người ủng hộ nổi bật của cuộc trưng cầu hôn nhân đồng tính.

Varadkar was a prominent advocate of the same-sex marriage referendum.

WikiMatrix

Rồi anh sẽ cưỡi ngựa đến nhà Elizabeth và cầu hôn cô.

Then he would ride out to Elizabeth’s cottage and ask her to marry him.

Literature

Ừ, nhưng anh ấy cầu hôn chị em và chị em đồng ý.

Well, yeah, but, you know, he asked her, and she said yes.

OpenSubtitles2018. v3

Cái đêm tôi cầu hôn, tôi đã khóc như một đứa bé.

The night I proposed, I cried like a baby.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện cầu hôn thế nào?

How did you propose?

OpenSubtitles2018. v3

Rõ ràng là em cầu hôn anh trước mà!

You proposed to me first

OpenSubtitles2018. v3

Bị mẹ đứng sau lưng chỉ dẫn, Marie từ chối khi George cầu hôn bà.

Guided by her mother, Marie refused George when he proposed to her.

WikiMatrix

Nhưng Jasmine ghét tất cả những kẻ cầu hôn đó.

But Jasmine hated all those suitors.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments