Chromatic Aberration là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Chromatic Aberration là gì?

Chromatic Aberration là Chromatic Aberration. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chromatic Aberration – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chromatic aberration là một hiện tượng kỳ lạ quang học trong đó hình ảnh đúng chưa sản xuất được do sự bất lực của những ống kính máy ảnh để tập trung chuyên sâu hàng loạt những bước sóng của ánh sáng trên cùng một mặt phẳng. Nói cách khác, những sắc tố được khúc xạ sai / cong bởi những ống kính máy ảnh, gây ra sự không tương thích tại những điểm đầu mối, tác dụng là trong đó sắc tố không tích hợp khi họ cần. Điều này thường dẫn đến một rìa hoặc quầng xung quanh đối tượng người tiêu dùng. chromatic aberration đã sử dụng, đặc biệt quan trọng trong nhãn khoa, nơi nó được sử dụng trong những thử nghiệm duochrome mắt để bảo vệ sức mạnh đúng của ống kính đang được sử dụng bởi những bệnh nhân .

Giải thích ý nghĩa

Trong cảnh có độ tương phản cao và khi chụp ở khẩu độ rộng, quang sai màu sắc thường bùng lên. chromatic aberration được nhiều hơn hoặc ít bị kiểm soát ở trung tâm của khung. Tuy nhiên nó không phải là như nhau khi nói đến góc ảnh. Phân tán của kính sử dụng xác định số lượng chromatic aberration. Có hai loại chính của chromatic aberration, cụ thể là trục chromatic aberration và bên chromatic aberration. Khi bước sóng khác nhau của ánh sáng được tập trung từ ống kính ở những khoảng cách khác nhau, quang sai trục xảy ra. quang sai bên xảy ra do bước sóng khác nhau được tập trung tại các vị trí khác nhau trên mặt phẳng tiêu cự. Ngoài nhiếp ảnh màu, chromatic aberration cũng có thể tác động nhiếp ảnh màu đen và trắng, trong đó chromatic aberration gây ảnh được mờ.

What is the Chromatic Aberration? – Definition

Chromatic aberration is an optical phenomenon in which correct images cannot be produced due to the inability of the camera lens to focus the wide range of wavelengths of light on the same plane. In other words, the colors are wrongly refracted / bent by the camera lens, causing a mismatch at the focal point, as a result of which the colors do not combine as they should. This often results in a fringe or halo around objects. Chromatic aberration has uses, especially in ophthalmology, where it is used in the duochrome eye test to assure the correct power of lens is being used by the patient .

Understanding the Chromatic Aberration

In high-contrast scenes and while shooting at wide apertures, chromatic aberrations usually flare up. Chromatic aberration is more or less controlled in the center of the frame. However it is not the same when it comes to image corners. Dispersion of the glass used determines the amount of chromatic aberration. There are two main categories of chromatic aberration, namely axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration. When different wavelengths of light are focused from the lens at different distances, axial aberration happens. Lateral aberration occurs due to different wavelengths being focused at different positions in the focal plane. In addition to color photography, chromatic aberration can also impact black and white photography, in which chromatic aberration causes images to be blurred .

Thuật ngữ liên quan

  • Graphics
  • Digital Photography
  • Microstock Photography
  • Pixel
  • Image Editing
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Stereoscopic Imaging
  • Character Animation
  • Computer Animation

Source: Chromatic Aberration là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments