church tiếng Anh là gì?

church tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng church trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ church tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm church tiếng Anh
church
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ church

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: church tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

church tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ church trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ church tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

church /tʃə:tʃ/

* danh từ
– nhà thờ
– buổi lễ (ở nhà thờ)
=what time does church begin?+ buổi lễ bắt đầu lúc nào?
– Church giáo hội; giáo phái
!the Catholic Church
– giáo phái Thiên chúa
!as poor as a church mouse
– nghèo xơ nghèo xác
!to go into the church
– đi tu
!to go to church
– đi nhà thờ, đi lễ (nhà thờ)
– lấy vợ, lấy chồng

* ngoại động từ
– đưa (người đàn bà) đến nhà thờ chịu lễ giải cữ

Thuật ngữ liên quan tới church

Tóm lại nội dung ý nghĩa của church trong tiếng Anh

church có nghĩa là: church /tʃə:tʃ/* danh từ- nhà thờ- buổi lễ (ở nhà thờ)=what time does church begin?+ buổi lễ bắt đầu lúc nào?- Church giáo hội; giáo phái!the Catholic Church- giáo phái Thiên chúa!as poor as a church mouse- nghèo xơ nghèo xác!to go into the church- đi tu!to go to church- đi nhà thờ, đi lễ (nhà thờ)- lấy vợ, lấy chồng* ngoại động từ- đưa (người đàn bà) đến nhà thờ chịu lễ giải cữ

Đây là cách dùng church tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ church tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

church /tʃə:tʃ/* danh từ- nhà thờ- buổi lễ (ở nhà thờ)=what time does church begin?+ buổi lễ bắt đầu lúc nào?- Church giáo hội tiếng Anh là gì?
giáo phái!the Catholic Church- giáo phái Thiên chúa!as poor as a church mouse- nghèo xơ nghèo xác!to go into the church- đi tu!to go to church- đi nhà thờ tiếng Anh là gì?
đi lễ (nhà thờ)- lấy vợ tiếng Anh là gì?
lấy chồng* ngoại động từ- đưa (người đàn bà) đến nhà thờ chịu lễ giải cữ

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments