MODUL TH29: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cứu định tính và nghiên cứu đinh lượng nhưng tập trung chuyên sâu nghiên cứu định lượng vì : – Kết quả nghiên cứu định lượng dưới dạng những số liệu hoàn toàn có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung và tác dụng nghiên cứu.

– Giúp GV/CBQLGD có cơ hội được đào tạo một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá – nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu định lượng.

– Thống kê được sử dụng theo những chuẩn quốc tế – như một ngôn từ thứ hai – làm cho hiệu quả NC được công bố trở nên dễ hiểu

1.Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

I.

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì ? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ( NCKHSPƯD ) là một mô hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm mục đích thực thi một tác động ảnh hưởng hoặc can thiệp sư phạm và nhìn nhận ảnh hưởng tác động của nó. Tác động hoặc can thiệp đó hoàn toàn có thể là việc sử dụng PPDH, sách giáo khoa, PP quản trị, chủ trương mới … của GV, cán bộ quản trị ( CBQL ) giáo dục. Người nghiên cứu ( GV, CBQL ) nhìn nhận ảnh hưởng tác động của ảnh hưởng tác động một cách có mạng lưới hệ thống bằng giải pháp nghiên cứu tương thích.

Hai yếu tố quan trọng của NCKHSPƯD là tác động và n/c

Khi lựa chọn giải pháp ảnh hưởng tác động ( là một giải pháp thay thế sửa chữa cho giải pháp đang dùng ) giáo viên cần tìm hiểu thêm nhiều nguồn thông tin đồng thời phải phát minh sáng tạo để tìm kiếm và thiết kế xây dựng giải pháp mới sửa chữa thay thế. Để thực thi nghiên cứu, người làm công tác làm việc giáo dục ( giáo viên – CBQL giáo dục ) cần biết những chiêu thức chuẩn mực để nhìn nhận ảnh hưởng tác động một cách hiệu suất cao. Hoạt động NCKHSPƯD là một phần trong quy trình tăng trưởng trình độ của giáo viên – CBQLGD trong thế kỷ 21. Với NCKHSPƯD, giáo viên – CBQL giáo dục sẽ lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức mới về khám phá thông tin, xử lý yếu tố, nhìn lại quy trình, tiếp xúc và hợp tác. “ Trong quy trình NCKHSPƯD nhà giáo dục nghiên cứu năng lực học tập của học viên trong mối liên hệ với chiêu thức dạy học. Quá trình này được cho phép những người làm giáo dục hiểu rõ hơn về giải pháp sư phạm của mình và liên tục giám sát quy trình tân tiến của học viên ” ( Rawlinson, D., và Little, M. ( 2004 ). Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong lớp học Tallahassee, FL : Sở Giáo dục đào tạo bang Florida ). “ Ý tưởng về NCKHSPƯD là cách tốt nhất để xác lập và tìm hiểu những yếu tố giáo dục tại chính nơi yếu tố đó Open : tại lớp học và trường học. Thông qua việc thực thi NCKHSPƯD vào những toàn cảnh này và để những người đang hoạt động giải trí trong thiên nhiên và môi trường đó tham gia vào những hoạt động giải trí nghiên cứu, những phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và yếu tố sẽ được xử lý nhanh hơn ”.

II.

Vì sao cần nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ? NCKHSPƯD, khi được vận dụng đúng cách trong trường học, sẽ đem đến rất nhiều quyền lợi, vì nó : l Phát triển tư duy của giáo viên một cách mạng lưới hệ thống theo hướng xử lý yếu tố mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự tăng trưởng của trường học l Tăng cường năng lượng xử lý yếu tố và đưa ra những quyết định hành động về trình độ một cách đúng chuẩn l Khuyến khích giáo viên nhìn lại quy trình và tự nhìn nhận l Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác làm việc quản trị giáo dục ( lớp học, trường học ) l Tăng cường năng lực tăng trưởng trình độ của giáo viên. Giáo viên thực thi NCKHSPƯD sẽ tiếp đón chương trình, chiêu thức dạy học mới một cách phát minh sáng tạo có sự phê phán một cách tích cực.

2. Cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2.1. Xác định đề tài nghiên cứu

a 1. Tìm hiểu thực trạng.

  * Suy ngẫm về tình hình hiện tại ( Nhìn lại các vấn đề trong dạy học/QLGD). Vấn đề thường được GV đưa ra:

+ Vì sao nội dung / bài học kinh nghiệm này không lôi cuốn học viên tham gia ? + Vì sao hiệu quả học tập của học viên sụt giảm khi học nội dung này ? + Phương pháp này có nâng cao tác dụng học tập của học viên hay không ? + Có cách nào tốt hơn để đổi khác nhận thức của cha mẹ học viên về giáo dục trong nhà trường không ? + Vì sao GV không thực thi thay đổi PPDH ? + Vì sao có nhiều HS bỏ học / đi học muộn / … ? + Vì sao chất lượng tu dưỡng GV về thay đổi PPDH ở địa phương chưa hiệu suất cao ? + Vì sao thiếu GV ở vùng sâu, vùng xa ? … … .. Từ những câu hỏi này Giáo viên khởi đầu tập trung chuyên sâu vào yếu tố đơn cử để triển khai NCKHSPƯD : * Xác định những nguyên do gây ra tình hình. * Chọn một nguyên do hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động.

a.2. Đưa ra các giải pháp thay thế: với một vấn đề NC cụ thể, giáo viên suy nghĩ và tìm các giải pháp thay thế cho giải pháp đang sử dụng.

Lưu ý : – Tính khả thi của giải pháp. – Tần suất Open của giải pháp. a. 3. Xác định yếu tố nghiên cứu Việc liên hệ với thực tiễn dạy học và đưa ra giải phấp thay thể cho trường hợp hiện tại sẽ giúp giáo viên hình thành những yếu tố nghiên cứu Một đề tài NCKHSPƯD thường có từ 1 đến 3 yếu tố nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi. a. 4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu là một câu vấn đáp giả định cho yếu tố nghiên cứu và sẽ được kiểm chứng bằng tài liệu. Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính : – Giả thuyết không có nghĩa ( Ho ) : Dự đoán hoạt động giải trí thực nghiệm sẽ không mang lại tác dụng. – Giả thuyết có nghĩa ( Ha ) : Dự đoán hoặc hoạt động giải trí thực nghiệm sẽ mang lại hiệu suất cao có hoặc không có xu thế. Giả thuyết có xu thế sẽ dự đoán xu thế của hiệu quả nghiên cứu Giả thuyết không có khuynh hướng chỉ Dự kiến sự biến hóa.

 

 

 

 


2.2. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu( bước 4 của quá trình nghiên cứu)

Thiết kế nghiên cứu sẽ được cho phép người nghiên cứu thu thập dữ liệu tương quan một cách đúng chuẩn đề chứng tỏ giả thuyết nghiên cứu Có 5 dạng phong cách thiết kế nghiên cứu : – Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động ảnh hưởng so với nhóm duy nhất ( TK1 ) – Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động ảnh hưởng so với những nhóm tương tự ( TK2 ) – Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động ảnh hưởng so với những nhóm ngẫu nhiên ( TK3 ) – Thiết kế kiểm tra sau ảnh hưởng tác động với những nhóm ngẫu nhiên ( TK4 ) – Thiết kế cơ sở AB · Quy ước ký hiệu nhóm đối tượng người dùng nghiên cứu là N ; N1 ; N2 … · Ký hiệu tác dụng nghiên cứu trước tác động là O1 · Ký hiệu hiệu quả nghiên cứu sau ảnh hưởng tác động là O2 Cụ thể cho từng dạng phong cách thiết kế như sau : a. Thiết Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động ảnh hưởng so với nhóm duy nhất ( TK1 ) Nhóm Kiểm tra trước tác động ảnh hưởng Tác động Kiểm tra sau tác động ảnh hưởng N O1 X O2 Kết quả sẽ được đo bằng việc so sánh chênh lệch giá trị trung bình của tác dụng bài kiểm tra trước tác động và sau ảnh hưởng tác động. ½O2 – O1½ > 0 X ( tác động ảnh hưởng ) có tác động ảnh hưởng b. Thiết kế kiểm tra trước và sau ảnh hưởng tác động với những nhóm tương tự TK2 Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động ảnh hưởng N1 O1 X O3 N2 O2 — O4 N1 : Nhóm thực nghiệm, N2 : Nhóm đối chứng N1 và N2 là hai lớp học viên có trình độ tương tự. Ví dụ : N1 là học viên lớp 7A ( có 40 em ) và N2 là lớp 7B ( có 43 em ). ½O3 – O4½ > 0 X ( tác động ảnh hưởng ) có tác động ảnh hưởng c. Thiết kế KT trước và sau tác động ảnh hưởng với những nhóm được phân loại ngẫu nhiên TK3 Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động ảnh hưởng N1 O1 X O3 N2 O2 — O4 • N1 : Nhóm thực nghiệm, N2 : Nhóm đối chứng. • ½O3 – O4½ > 0 X ( ảnh hưởng tác động ) có ảnh hưởng tác động.

•         N1 và N2 có các thành viên được phân chia ngẫu nhiên đảm bảo tương đương.

+ Ưu điểm:

Có thể trấn áp được hầu hết những rủi ro tiềm ẩn so với giá trị của tài liệu và việc lý giải có cơ sở vững chãi hơn.

+ Hạn chế:

Có thể tác động ảnh hưởng tới hoạt động giải trí thông thường của lớp học do việc phân loại ngẫu nhiên học viên vào những nhóm. d. Thiết kế chỉ KT sau tác động ảnh hưởng với những nhóm được phân loại ngẫu nhiên TK4 Nhóm Tác động Kiểm tra sau tác động ảnh hưởng N1 X O3 N2 — O4

 

• ½O3 – O4½ > 0 è X ( ảnh hưởng tác động ) có ảnh hưởng tác động • Thành viên của 2 nhóm được phân loại ngẫu nhiên bảo vệ tương tự. Ưu điểm : • Không có kiểm tra trước tác động bảo vệ không có rủi ro tiềm ẩn tương quan đến kinh nghiệm tay nghề làm bài kiểm tra. • Bớt được thời hạn kiểm tra và chấm điểm Hạn chế : Có thể ảnh hưởng tác động tới hoạt động giải trí thông thường của lớp học do việc phân loại ngẫu nhiên học viên vào những nhóm. e. Thiết kế cơ sở AB – A là quá trình cơ sở ( Hiện trạng chưa có ảnh hưởng tác động can thiệp vào ) – B là quy trình tiến độ tác động ảnh hưởng ( can thiệp ) – Thiết kế chỉ có một quá trình cơ sở A, một quá trình tac động B được gọi là phong cách thiết kế AB

2.3. Đo lường, thu thập dữ liệu ( Bước 5)

a. Thu thập dữ liệu a. 1. Người nghiên cứu thu thập dữ liệu đáng an toàn và đáng tin cậy và có giá trị để vấn đáp cho những câu hỏi nghiên cứu. a. 2. Có 3 dạng tài liệu cần tích lũy là : kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, thái độ. + Kiến thức : Biết, hiểu, vận dụng … .. + Kỹ năng / hành vi : Sự tham gia, thói quen, sự thuần thục trong thao tác .. + Thái độ : Hứng thú, tích cực, tham gia, chăm sóc, quan điểm … a. 3. Đo bằng cách nào + Kiến thức : Đo bằng bài kiểm tra viết. + Kỹ năng : Đo bằng bảng kiểm quan sát ; thang xếp hạng. + Thái độ : Đo bằng thang thái độ. a. 4. Cụ thể + Bài kiểm tra viết gồm : – Các bài thi cũ – Các bài kiểm tra thường thì trong lớp – Bài kiểm tra được phong cách thiết kế riêng ( Trắc nghiệm, tự luận ) + Đo kiến thức và kỹ năng

–         Sử dụng kính lúp, kính hiển vi, công cụ trong xưởng thực hành

– Chơi nhạc cụ, dánh máy tính – Đọc diễn cảm bài thơ, thuyết trình – Thể hiện năng lực chỉ huy + Đo hành vi – Đi học đúng giờ – Ăn mặc tương thích – Nộp bài đúng thời hạn – Giơ tay trước khi phát biểu + Đo thái độ Sử dụng thang đo gồm từ 8 đến 12 câu dưới dạng câu hỏi. mỗi câu hỏi gồm một mệnh đề nhìn nhận và một thang đo gồm nhiều mức độ phản hồi ( thường dùng thang đo gồm 5 mức độ ). Ví dụ : tôi thích đọc sách hơn là làm một số ít việc khác a ) Hoàn toàn chấp thuận đồng ý b ) Đồng ý c ) thông thường d ) không chấp thuận đồng ý e ) trọn vẹn không đồng ý chấp thuận Các dạng phản hồi của thang đo hoàn toàn có thể sử dụng là : đồng ý chấp thuận ; tần suất ; tính tức thì ; tính update ; tính thiết thực. b ) Độ an toàn và đáng tin cậy và độ giá trị Các tài liệu tích lũy được trải qua việc kiểm tra kỹ năng và kiến thức, đo kỹ năng và kiến thức và đo thái độ có độ an toàn và đáng tin cậy và độ giá trị. b. 1. Độ an toàn và đáng tin cậy

– Độ tin cậy là tính nhất quán, có sự thống nhất của các dữ liệu giữa các lần đo khác nhau và tính ổn định của dữ liệu thu thập được.

Ví dụ : Khi bạn cân khối lượng của mình trong 3 ngày liên tục và có những tài liệu về cân nặng gồm : 58 kg ; 65 kg ; 62 kg. Vì cân nặng của bạn khó hoàn toàn có thể biến hóa trong khoảng chừng thời hạn ngắn như vậy, nên bạn sẽ hoài nghi tính đúng chuẩn của chiếc cân đã sử dụng. Chúng ta có sự hoài nghi về sự không đáng đáng tin cậy của chiếc cân, hiệu quả không có năng lực tái diễn, không không thay đổi và đồng nhất giữa những lần đo khác nhau. – Độ giá trị

Độ giá trị là tính xác thực của dữ liệu thu thập được, các dữ liệu có giá trị là phản ánh trung thực về nhận thức, thái độ, hành vi được đo.

Ví dụ : Khi đo chiều cao bằng thước, bạn sẽ được những tác dụng gần giống nhau là 1,60 m, 1,63 m, 1,64 m. Trong trong thực tiễn, những số đo này tương đối thống nhất. Nhưng khi nhớ lại số đo của bạn cách đó 1 tháng là 1,55 m bạn sẽ hoài nghi chiều cao của mình tăng quá nhanh. Bạn biết mình sẽ cao lên nhưng không hề cao nhanh như thế được. Các tác dụng đo sẽ không phản ánh đúng chuẩn chiều cao của bạn. Cuối cùng bạn phát hiện ra thước đô bị gãy một đầu. Trong trường hợp này những số đo đáng đáng tin cậy nhưng không có giá trị. Các số đo tương đối thống nhất nhưng không phản ánh thực tiễn. b. 2. Mối quan hệ giữa độ đáng tin cậy và độ giá trị – Độ an toàn và đáng tin cậy và độ giá trị là chất lượng của tài liệu, không phải là công cụ để thu thập dữ liệu. – Độ an toàn và đáng tin cậy và độ giá trị có liên hệ ngặt nghèo với nhau. Ví dụ : bắn súng Chúng ta sử dụng loại suy trong việc bắn súng. Mục tiêu đặt ra là bắn trúng vào hồng tâm do đó xạ thủ nào đạt được tiềm năng này sẽ cho tác dụng đáng đáng tin cậy và có giá trị. b. 3. Kiểm chứng độ an toàn và đáng tin cậy Bằng cách : Kiểm tra nhiều lần ; Sử dụng những dạng đề tương tự ; chia đôi những tài liệu. b. 4. Kiểm tra độ giá trị những tài liệu bằng ba giải pháp sau : – Độ giá trị nội dung. – Độ giá trị đồng qui. – Độ giá trị dự báo.

2.4. Phân tích dữ liệu (bước 6)

Sử dụng chiêu thức toán học thống kê Có ba công dụng của thống kê là : mộ tả dữu liệu ; So sánh tài liệu ; liên hệ tài liệu – Mô tả tài liệu : + Các điểm số có độ tập trung chuyên sâu tốt như thế nào ? + Các điểm số có độ phân tán như thế nào ? – So sánh tài liệu : + Kết quả những nhóm có sự độc lạ không ? + Mức độ tác động ảnh hưởng đến đâu ? – Liên hệ tài liệu : Hai tập hợp điểm số có liên hệ gì không ?

2.5. Báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (bước 7)

a. Mục đích của báo cáo giải trình – Để trình diễn với những nhà chức trách, những nhà hỗ trợ vốn và những người làm nghiên cứu khác. – Chứng minh bằng tài liệu về qui trình và những hiệu quả nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng bằng văn bản là một dạng báo cáo giải trình phô biến. b. Nội dung có bản của báo cáo giải trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Các nôi dung cơ bản của báo cáo giải trình gồm : – Vấn đề nghiên cứu phát sinh như thế nào ; vì sao yếu tố lại quan trọng ? – Giải pháp đơn cử là gì ? Các hiệu quả dự kiến là gì ? – Tác động nào đã được thực thi ? Trên đối tượng người dùng nào ? và bằng cách nào ? – Đo những hiệu quả bằng cách nào ? Độ an toàn và đáng tin cậy của phép đo thế nào ? – Kết quả nghiên cứu cho thấy điều gì ? Vấn đề nghiên cứu đã được xử lý chưa ? – Có những Tóm lại và đề xuất kiến nghị gì ?

 

 

c. Cấu trúc báo cáo giải trình ( mẫu báo cáo giải trình ) c. 1. Trang bìa và trang sơ mi bìa : – Tên đề tài – Tên tác giả – Tên tổ chức triển khai c. 2. Mục lục c. 3. Tóm tắt đề tài c. 4. Giới thiệu c. 5. giải pháp – Khách thể nghiên cứu – Thiết kế nghiên cứu – Quy trình nghiên cứu – Đo lường và thu thập dữ liệu c. 6. Phân tích tài liệu và tích lũy tác dụng c. 7. Kết luận và khuyến nghị c. 8. Tài liệu tìm hiểu thêm c. 9. Phụ lục d. Ngôn ngữ và trình diễn báo cáo giải trình Báo cáo cần tập trung chuyên sâu vào trọng tâm của yếu tố nghiên cứu, không lan man. Báo cáo cần sử dụng ngôn từ đơn thuần, tránh diễn đạt phức tạp hoặc sử dụng những từ trình độ không thiết yếu. Sử dụng những bảng, biểu đồ đơn thuần khi hoàn toàn có thể. Các biểu đồ hình học ba chiều trông hoàn toàn có thể đẹp nhưng không tăng thêm giá trị cho tài liệu cần trình diễn. Có phần chú giài cho những bảng, biểu đồ, không nên để người đọc tự phán đoán ý nghĩa của những bản, biểu đồ. Sử dụng thống nhất một cách trích dẫn cho hàng loạt văn bản.

 

3.Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Lập kế hoạch là sự khởi đầu của NCKHSPƯD. Kế hoạch NCKHSPƯD giúp người nghiên cứu lần lượt đi theo những bước của NCKHSPƯD. Bảng C. 1. Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Bước

Hoạt động

1. Hiện trạng

1. Mô tả yếu tố trong việc dạy học, quản trị hoặc hoạt động giải trí hiện tại của nhà trường 2. Liệt kê những nguyên do gây ra yếu tố 3. Lựa chọn một hoặc hai nguyên do muốn đổi khác

2. Giải pháp thay thế

1. Tìm hiểu lịch sử dân tộc yếu tố ( xem yếu tố NC đã được xử lý ở một nơi khác hoặc đã có giải pháp tựa như tương quan đến yếu tố chưa ) 2. Thiết kế giải pháp thay thế sửa chữa để xử lý yếu tố 3. Mô tả quá trình và khung thời hạn triển khai giải pháp thay thế sửa chữa.

3. Vấn đề NC

Xây dựng những yếu tố NC và giả thuyết NC tương ứng

4. Thiết kế

1. Lựa chọn 1 trong những phong cách thiết kế sau : – KT trước và sau ảnh hưởng tác động với nhóm duy nhất – KT trước và sau tác động ảnh hưởng với những nhóm tương tự – KT trước và sau ảnh hưởng tác động với những nhóm ngẫu nhiên – KT sau tác động ảnh hưởng với những nhóm ngẫu nhiên – Thiết kế cơ sở AB / đa cơ sở AB 2. Mô tả số HS trong nhóm thực nghiệm / đối chứng

5. Đo lường

1. Thu thập dữ liệu nào ( nhận thức, hành vi, thái độ ) ? 2. Sử dụng công cụ đo / bài KT ( thông thường trên lớp hay phong cách thiết kế đặc biệt quan trọng ) ? 3. Kiểm chứng độ giá trị bằng cách nhờ GV khác hoặc chuyên viên 4. Kiểm chứng độ đáng tin cậy bằng giải pháp chia đôi tài liệu sử dụng công thức Spearman-Brown hoặc kiểm tra nhiều lần

1.     Phân tích

dữ liệu

Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê tương thích : – T-test độc lập – T-test theo cặp – Mức độ tác động ảnh hưởng – Khi bình phương test – Hệ số đối sánh tương quan

7. Kết quả

Trả lời cho những câu hỏi : – Kết quả so với từng yếu tố nghiên cứu có ý nghĩa không ? – Nếu có ý nghĩa, mức độ tác động ảnh hưởng như thế nào ? – Tương quan giữa những bài KT như thế nào ?

Lưu ý: Trong bước lập kế hoạch, GV – người nghiên cứu có thể chưa điền nội dung của mục này vì chưa thu thập được dữ liệu.

Bằng việc liệt kê toàn bộ những hoạt động giải trí thiết yếu trong mỗi bước, bạn đã hoàn tất việc lập kế hoạch NCKHSPƯD. Từ đó, người NC hoàn toàn có thể tự tin hơn về thành công xuất sắc của nghiên cứu. Ví dụ về kế hoạch NCKHSPƯD

Tên đề tài: Nâng cao kết quả đọc hiểu của HS thông qua các câu chuyện được cá nhân hóa

Bước

Hoạt động

1. Hiện trạng

1. HS lớp 4 cảm thấy việc đọc hiểu SGK rất khó. Kết quả là điểm kiểm tra không như mong ước. 2. Các câu truyện không mê hoặc.

2. Giải pháp thay thế

1. Đổi tên những nhân vật trong truyện thành tên HS và những thành viên trong mái ấm gia đình HS. Dự đoán hiệu quả là HS cảm thấy những câu truyện mê hoặc hơn. 2. Yêu cầu HS phân phối tên những thành viên trong mái ấm gia đình và bạn hữu của những em. 3. Khi đọc những câu truyện, HS sẽ nhắc đến tên những thành viên trong mái ấm gia đình. GV tổ chức triển khai 6 bài dạy như thế trong 1 tháng.

3. Vấn đề NC

Giả thuyết NC

Những câu truyện được cá thể hóa có nâng cao hiệu quả đọc hiểu của HS không ? Có, nó giúp nâng cao tác dụng đọc hiểu của HS

4. Thiết kế

Chỉ kiểm tra sau ảnh hưởng tác động với nhóm ngẫu nhiên Nhóm Tác động KT sau tác động ảnh hưởng TN ( N = 30 ) X O1 ĐC ( N = 33 ) — O2

5. Đo lường

1. Kết quả KT của HS vấn đáp 5 câu hỏi nhiều lựa chọn và 5 câu vấn đáp ngắn. 2. Bài KT tương tự như như những bài KT thường trên lớp. 3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KT sau TĐ với 2 GV khác 4. Kiểm chứng độ đáng tin cậy bằng cách chấm điểm nhiều lần do 2 GV khác đảm nhiệm.

6. Phân tích dữ liệu

Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập và mức độ ảnh hưởng tác động

7. Kết quả

Kết quả so với mỗi yếu tố nghiên cứu có ý nghĩa không ?

Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế nào?

Chú ý: Chưa có dữ liệu

Tác giả : ( Sưu tầm )

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments