Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tài

Ngày đăng : 16/06/2017, 09 : 35

TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG TỔNG ÔN: HÀM SỐ – ỨNG DỤNG HÀM SỐ Chủ đề 1.ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 1: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số y  f ( x)  ax  b x  (a  0) Trong khẳng định đây, khẳng định đúng? A Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng B Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng C Với a  0, hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác cân D Với giá trị tham số a, b ( a  0) hàm số có cực trị Câu 2: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Các giá trị tham số m để phương trình x x   m có nghiệm thực phân biệt là: A  m  Câu 3: B m  C m  D m  ax  b Với giá trị thực a x 1 b sau đồ thị hàm số cắt trục tung A  0; 1 có đường tiệm cận ngang (THPT AN NHƠN – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  y 1? A a  1, b  Câu 4: B a  1, b  C a  1, b  1 D a  1, b  (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục R có bảng biến thiên : x -∞ y’ – + -∞ + +∞ y +∞ -3 Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ  D Hàm số đat cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu 5: (THPT LÝ TỰ TRỌNG – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d Nếu đồ thị hàm số có hai điểm cực trị gốc tọa độ O điểm A  2; 4  phương trình hàm số là: A y  3 x  x Câu 6: B y  3 x  x C y  x  x D y  x  x (THPT TUY PHƯỚC – BÌNH ĐỊNH) Cho đồ thị hàm số y  ax  bx  c có đồ thị sau TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG y x -3 -2 -1 -2 Xác định dấu a; b; c Câu 7: A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  (THPT TUY PHƯỚC – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị sau y x -4 -2 -1 Xác định số điểm cực tiểu hàm số y  f  x  A.3 Câu 8: B C.1 (THPT TRIỆU SƠN – THANH HÓA) Hàm số y   x3   m   x  3m  có hai điểm phân biệt đối xứng qua gốc tọa độ O giá trị m là: A m  1 B m  1, m  C m  1, m  Câu 9: D.0 D m  3x  Có điểm x2 đồ thị  C  cho tổng khoảng cách từ điểm đến đường tiệm cận  C  6? (THPT VIỆT ĐỨC – HÀ NỘI) Cho đường cong  C  : y  A B C D Câu 10: (THPT VIỆT ĐỨC – HÀ NỘI) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 11: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị y  f ( x ) cắt trục Ox ba điểm có hoành độ a  b  c hình vẽ Mệnh đề đúng? A f ( c )  f ( a )  f (b) | THBTN – CA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B f (c )  f (b)  f ( a ) C f ( a )  f (b )  f ( c ) D f (b)  f ( a )  f (c ) Câu 12: (THPT ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH) Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục tập D   \ 1 có bảng biến thiên: x y’   1       y  2 Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  f  x  Khẳng định sau khẳng định sai? A.Giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;8 2 B.Phương trình f  x   m có nghiệm thực phân biệt m  2 C.Hàm số đạt cực tiểu x  D.Hàm số nghịch biến khoảng  ;3 Câu 13: (THPT NGÔ SĨ LIÊN) Hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A a  0; b  0; c  B a  0; b  0; c  C a  0; b  0; c  D a  0; b  0; c  Câu 14: (THPT PHẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN)Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 15: (THPT PHẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN)Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   đồ thị hàm số f   x  cắt trục hoành điểm a, b, c, d (hình sau) TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Chọn khẳng định khẳng định sau: A f  a   f  b   f  c   f  d  B f  a   f  c   f  d   f  b  C f  c   f  a   f  d   f  b  D f  c   f  a   f  b   f  d  Chủ đề TIỆM CẬN Câu 1: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Đồ thị hàm số y  x3 có đường tiệm x  x2 cận đứng: A Câu 2: B C (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số y  D x  3x  m Để đồ thị hàm số không xm có tiệm cận đứng giá trị tham số m là: Câu 3: A m  B m  0; m  C m  D Không tồn m (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Đồ thị hàm số y  x có đường tiệm x 1 cận ngang: A Câu 4: B C D 2mx  m Với giá trị m x 1 đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số hai trục tọa độ tạo thành (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  hình chữ nhật có diện tích ? A m  Câu 5: B m   C m  4 D m  2 (THPT AN NHƠN – BÌNH ĐỊNH) Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x  2016 x  2016 A y  1; y  1 Câu 6: B y  C y   2016 (THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG) Cho hàm số y  x 1 D y  2016 Các đường tiệm cận đứng x 2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số cho có phương trình là: TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 A x  2, y  Câu 7: TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B x  4, y  C x  4, y   (CHUYÊN KHTN HÀ NỘI) Đồ thị hàm số y  x  m  D x  2, y  1 Đường tiệm cận xiên x 1 đồ thị hàm số cho qua điểm A0;1 m A Câu 8: Câu 9: C 2 B D (CHUYÊN THÁI BÌNH) Tìm các giá trị thực của m để đồ thị hàm số y  không có tiệm cận đứng A m  B m  0, m  C m  1 D m  x  3x  m xm mx  có tiệm cận đứng đường x , x m tiệm cận ngang đường y  Giá trị m là: (THPT ĐÔNG QUAN) Để đồ thị hàm số y  A B Câu 10: (THPT ĐÔNG QUAN) Cho hàm số y  C 1 x 1 (m tham số) Với giá trị m mx  đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng ? A m   \ 0;1 B m   \ 0 Câu 11: (THPT ĐÔNG QUAN) Đồ thị hàm số y  A.2 B D C m   \ 1 D m   x 1 có đường tiệm cận? x  3x  C D Câu 12: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số x2  m y có hai đường tiệm cận? x  3x  A m  m  B m  C m  D m  Câu 13: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊNH) Tìm tất giá trị thực tham số m cho 3x  đồ thị hàm số y  có hai tiệm cận ngang : mx  A m  B m  C m  D 2  m  x3  3x  Khẳng định sau đúng? x2  4x  A Đồ thị hàm số cho tiệm cận đứng Câu 14: (THPT KIẾN AN) Cho hàm số y  B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận đứng đường thẳng y  y  D.Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  x  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG x  x2 có tiệm cận đứng x2  2x  m C m  m   D m  Câu 15: (SỞ GD BÌNH ĐỊNH) Tìm m để đồ thị hàm số y  A m  m   B m  m   Câu 16: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH) Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số : x 1 : y x2  1 B y  C y  D y  A y   2 Câu 17: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH) Biết đồ thị hàm số y  trục hoành trục tung làm tiệm cận : m  n  ? A B  C  8 (2m  n ) x  mx  nhận x  mx  n  D 2mx  m Với giá trị m x 1 đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số hai trục tọa độ tạo thành Câu 18: (THPT PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  hình chữ nhật có diện tích A m  B m   C m   D m   Câu 19: (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  m đồ thị hàm số có ba tiệm cận ? A m   B m  x5, với giá trị x  6x  m C m  m  D m  m  mx  Đồ thị hàm số nhận trục x  3n  hoành trục tung làm tiệm cận ngang tiệm cận đứng Khi tổng m  n bằng: 1 A  B C D 3 Câu 20: (THPT YÊN LẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số: y  Câu 21: (THPT TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG) Cho hàm số y  x  3x  m có đồ thị  C  Tìmtất xm giá trị m để  C  tiệm cận đứng A m  B m  C m  D m  m  x2 có đồ thị  C  Tìm tọa độ x2 điểm M có hoành độ dương thuộc  C  cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận Câu 22: (THPT TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG) Cho hàm số y  nhỏ A M  0; 1 B M  2;  C M 1; 3 D M  4;3 Câu 23: (THPT QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA) Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm 2x   x2  x  x  5x  A x  3 x  2 B x  3 số y  | THBTN – CA C x  x  D x  BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 24: (THPT QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA) Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm x3 2 số y  là: x2  A B C D Câu 25: (THPT QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA) Biết đồ thị hàm số y  (4a  b) x  ax  x  ax  b  12 nhận trục hoành trục tung làm hai tiệm cận giá trị a  b bằng: A 10 B C 10 D 15 Câu 26: (SGD BẮC NINH) Xét các mệnh đề sau: 1) Đồ thị hàm số y  có đường tiệm cận đứng đường tiệm cận 2x  ngang 2) Đồ thị hàm số y  x  x2  x  có hai đường tiệm cận ngang đường tiệm cận x đứng 3) Đồ thị hàm số y  x  2x  có đường tiệm cận ngang hai đường tiệm cận x2 1 đứng Số mệnh đề đúng là A B C Câu 27: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Hỏi đồ thị hàm số y  (gồm tiệm cận đứng tiệm cận ngang)? B A D 3x  có tất tiệm cận 2x 1  x C .D Câu 28: (THPT ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  A m  x  3x  m tiệm cận đứng xm B m  C m  D m  m  Câu 29: (THPT NGÔ SĨ LIÊN) Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C 2x x 1  x D Câu 30: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI) Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số x m có hai đường tiệm cận m để đồ thị hàm số y  x 1 A  ;    \ 1 B  ;    \ 1; 0 ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 C  ;    TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG D  ;    \ 0 Câu 31: (CHUYÊN DHSP HÀ NỘI) Tập hợp giá trị m để đồ thị hàm số 2x 1 có đường tiệm cận y  mx  x  1 x  4mx  1 A 0 B  ; 1  1;   C  D  ; 1  0  1;   x Câu 32: (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – NAM ĐỊNH) Cho hàm số y   x2  2x  x  có đồ thị x 1 C  Kí hiệu n số tiệm cận ngang, d số tiệm cận đứng Mệnh đề sau đúng? A n  d  B n  d C n  d  D n  d Câu 33: (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – NAM ĐỊNH) Tìm tất giá trị thực tham số m để m đồ thị hàm số y  x   x có tiệm cận ngang A Không tồn m B m  m  2 C m  1 m  D m  2 ax  x  có đồ thị  C  ( a, b x  bx  số dương, ab  ) Biết  C  có tiệm cận ngang y  c có tiệm cận Câu 41 (THPT GIA LỘC – HẢI DƯƠNG) Cho hàm số y  đứng Tính tổng T  3a  b  24c A T  B T  C T  Câu 42 (THPT GIA LỘC – HẢI DƯƠNG) Cho hàm số y   2m  1 x D T  11 3, ( m tham số thực) x4  Tìm m để tiệm cận ngang đồ thị hàm số qua điểm A 1; 3 A m  1 B m  C m  D m  2 Câu 43 (THPT TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG) Tất giá trị thực tham số m để đồ thị x2  hàm số y  có tiệm cận x  2mx  m A m  1 m  m  B m  1 m  1 C m  1 m  D 1  m  m  3 x   3x  x2  x D Câu 44 (CHUYÊN BẮC GIANG) Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A | THBTN – CA B C BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 34: (CHUYÊN ĐH VINH) Tìm tất giá trị tham số a để đồ thị hàm số x2  a y có đường tiệm cận x  ax A a  0, a  1 B a  0, a  1 C a  0, a  1 D a  Chủ đề SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Câu 35: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Trong tất giá trị tham số m để hàm số y  x  mx  mx  m đồng biến , giá trị nhỏ m là: A –4 B –1 C D Câu 36: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Xác định giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx  m nghịch biến khoảng (0; 1)? A m  B m  C m  D m  Câu 37: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG) Hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  1) x  đồng biến tập xác định  m  1  m  1  m  2  A  B  m  2 C 2  m  1 D 2  m  1 Câu 38: (THPT CHUYÊN HẠ LONG) Tìm giá trị m  sin x   y nghịch biến khoảng  0;  cos x  6 5 A m  B m  C m  2 thực tham số m để hàm số D m  Câu 39: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất giá trị tham số m để mx  hàm số y  đồng biến khoảng xác định xm B m  1 m  A m  1 m  C m  1 m  D   m  Câu 40: (THPT ĐÔNG QUAN) Hàm số y  A 1  m  B m  mx  đồng biến khoảng (1;  ) khi: x m C m   \ 1;1 D m  Câu 41: (THPT HÀ TRUNG – THANH HÓA) Tìm tất giá trị m để hàm số y  đồng biến khoảng xác định  m  2 A  B 2  m  m   m  2 C  m  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM mx  2x  m D 2  m  | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 42: (THPT HÀM RỒNG) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số tan x    đồng biến khoảng  0;  y tan x  m  4 m  A m  B  m  C  D m  1  m  Câu 43: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊNH) Tìm tất ex  m  đồng biến khoảng hàm số y  x e  m2 A m   1;2 C m  1;  giá trị thực tham số m cho    ln ;  :    1 B m   ;   2  1 D m    ;   1;   2 Câu 44: (THPT HÙNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH) Xác định m để hàm số y  x3   m  1 x  x  có độ dài khoảng nghịch biến A m  2, m  B m  1, m  C m  0, m  1 Câu 45: (THPT KIẾN AN) Tìm tất giá trị m để hàm số y    khoảng  0;   2 A m  1 B m  D m  2, m  4 sin x  đồng biến sin x  m C m  Câu 46: (THPT KIẾN AN) Tìm tất giá trị m để hàm số y  D m  1 x  x  mx  nghịch biến khoảng  0;3 : A m  B m  C m  D m  Câu 47: (THPT LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH PHƯỚC) Tập hợp giá trị m để hàm số y  mx  ( m  1) x  3(m  2) x  đồng biến khoảng  2;   : 2  2  2  A S   ;1 B S   ;   C S   ;1 D S   ;1 3  3  3  Câu 48: (THPT LỤC NGẠN – BẮC NINH) Hãy chọn câu trả lời đúng: Hàm số y  2 x  sin x : A Nghịch biến tập xác định B.Đồng biến  ;  C.Đồng biến tập xác định D.Đồng biến  0;   Câu 49: (SỞ GD BÌNH ĐỊNH) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số  m  1 x  2m  nghịch biến khoảng 1;  y   xm A m (;1)  (2; ) B m  C   m  10 | THBTN – CA D  m  BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 A m  1 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B 1  m  C 1  m  Câu 119: (HẬU LỘC – THANH HÓA) Tìm m để hàm số y  D m  x   m  1 x   m  3m   x  đạt cực đại tại x  A m  B m  C m  D m  hoặc m  Câu 120: (HẬU LỘC – THANH HÓA) Đồ thị hàm số y   x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều A m  hoặc m  27 B m  hoặc m  3 C m  3 D m  Câu 121: (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊNH) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y   x  3mx  có hai điểm cực trị A, B cho tam giác OAB tạo thành tam giác vuông O, O gốc tọa độ A m  1 B m  D m  C m  Câu 122: (THPT KIẾN AN) Tìm m để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m2  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m  B m  1 C m  D m   Câu 123: (THPT KIẾN AN) Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  Ta có bảng biến thiên sau: x  –1  f ‘ x f  x – + –  –1  Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  f  x  có cực đại cực tiểu B Hàm số y  f  x  có cực đại cực tiểu C Hàm số y  f  x  có cực trị D Hàm số y  f  x  có cực đại cực tiểu – TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 124: (THPT LỤC NGẠN – BẮC GIANG) Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y   x  2mx  có điểm cực trị tạo thành tam giác có tâm đường tròn ngoại tiếp trùng với gốc tọa độ O 1  1  A m  m  2 C m  1hoặc m  B m  m  1  1  D m  m  Câu 125: (THPT LÝ TỰ TRỌNG – BÌNH ĐỊNH) Giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  có ba điểm cực trị A  0;1, B, C thỏa mn BC  ? A m  4 B m  C m  D m   Câu 126: (THPT LÝ TỰ TRỌNG – BÌNH ĐỊNH) Gọi x1 ; x2 hai điểm cực trị hàm số y  x  3mx   m  1 x  m  m Giá trị m để x12  x2  x1 x2  là: A m  Câu 127: (THPT B m   NGÔ GIA TỰ) Với giá C m   trị tham y  2(m  3)sin x  2m sin x  3m  đạt cực đại x  D m  2 số m hàm số  A.Không tồn giá trị m B m  C m  3 D m  3, m  Câu 128: (THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  4m  3) x  m có cực trị x1, x2 Giá trị lớn biểu thức A  x1 x2  4( x1  x2 ) bằng: A.0 B.8 C.9 D  Câu 129: (THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x  x  m (m tham số) Với giá trị m đồ thị hàm số hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hoành ? A m  B  m  C m  D m  0; m  Câu 130: (THPT NGUYỄN DIỆU – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x  mx  x  m  Tìm m để hàm số có cực trị tại A, B thỏa x 2A  xB2  A m  1 B m  C m  3 D m  Câu 131: (THPT QUANG TRUNG – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x   m  1 x   m  1 x  Với giá trị sau tham số m hàm số có hai cực trị đường thẳng nối hai điểm cực trị qua M  0; 3 A m  B m  C m  D m  3 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 132: (THPT TUY PHƯỚC – BÌNH ĐỊNH) Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m có điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân: A m  B m  1; m  C m  1 D m  1 Câu 133: (THPT TRẦN QUANG DIỆU – BÌNH ĐỊNH) Hàm số y  x3  ( m  1) x  2( m  4) x  có điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn x12  x22  khi: A m   7; 1 B m   7; 1 C m   7; 1 D m   7; 1 Câu 134: (THPT VĨNH THANH – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x   3m  1 x  2m3  m4  có đồ thị  Cm  Xác định m để đồ thị  Cm  có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị lập thành tam giác có diện tích  16 16 16  A B C 3 D 16  Câu 135: (THPT YÊN LẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số y  mx   2m  1 x  Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực đại 1 A   m  B m   C   m  2 D m   Câu 136: (SGD VŨNG TÀU) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai  a; b  x0   a; b  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Nếu hàm số đạt cực đại điểm x0 f   x0   f   x0   B Nếu f   x0   f   x0   x0 điểm cực tiểu hàm số C Nếu x0 điểm cực trị hàm số f   x0   f   x0   D.Nếu f   x0   f   x0   x0 điểm cực đại hàm số Câu 137: (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG) Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  mx  (2m  1) x  m  có cực đại cực tiểu m  m   A  B m  C D m  m  m    Câu 138: (THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH) Tìm giá trị m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm với gốc O tạo thành tứ giác nội tiếp được? A m  3 B m  1 C m  1 Câu 139: (THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH) Tìm các y  ( m  2) x  ( m  1) x  có đúng một cực tiểu? 22 | THBTN – CA D m  giá trị của m để hàm số BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 A 2  m  TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B m  2 C m  D m  2 Câu 140: (SGD BẮC NINH) Hàm số y  x  5x  có điểm cực trị? A C B D Câu 141: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Tìm tất giá trị thực tham số a cho hàm số 1 y  x  x  ax  đạt cực trị x1, x2 thỏa mãn: ( x12  x2  2a )( x22  x1  2a )  A a  B a  4 C a  3 D a  1 Câu 142: (THPT ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH) Chohàm số y  x3  ax2  bx  c giả sử A, B hai điểm cực trị đồ thị hàm số Khi đó, điều kiện sau cho biết AB qua gốc tọa độ O ? A 2b   3a B c  C ab  9c D a  Câu 143: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI) Cho hàm số 2 y  2x   2m 1 x   m 1 x  Hỏi có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số cho có hai điểm cực trị A B C D Câu 144: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  mx   m   x  có hai cực tiểu cực đại A m    m  B   m  C m  D  m  Câu 145: (THPT PHẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN) Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2( m  1) x  m  có ba điểm cực trị lập thành tam giác cân có góc đỉnh 120o? A m  B m   C m   3 D m   3 Câu 146: (THPT PHẢ LAI) Cho hàm số y  x   m  2 x  m2  5m  Với giá trị m đồ thị hàm số có điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích ?  m  7 A m  2 B m  C  D m  7 m  1 x  x  có đồ thị  C  Gọi d đường thẳng qua điểm cực đại  C  có hệ số góc k Tìm k để tổng khoảng cách từ Câu 147: (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU) Cho hàm số y  hai điểm cực tiểu  C  đến d nhỏ A k   16 B k   C k   D k  1 Câu 148: (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  có điểm cực trị nằm trục tọa độ ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 23 | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 A m  TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B m  2 C m  m  2 D Không có m Câu 149: (THPT TIÊN LÃNG – HẢI PHÒNG) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số 1 y  x   m   x  mx có cực đại, cực tiểu xCĐ  xCT  D m  0; 6 A m  B m  6 C m  6;0 Chủ đề TƯƠNG GIAO CỦA CÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 150: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Tìm giá trị tham số m để phương trình x  3x  m  m có nghiệm phân biệt? A 2  m  B 1  m  C m  Câu 151: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số y  D m  21 2x  có đồ thị (C) đường thẳng x2 ( d ) : y  x  m Các giá trị tham số m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt là: A m  B m  C m  D m  m  Câu 152: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số y  x3  3x  m có đồ thị (C) Để đồ thị (C) cắt trục hoành điểm A, B, C cho B trung điểm AC giá trị tham số m là: A m  2 B m  C m  4 D 4  m  Câu 153: (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) ho hàm số y  x  2(2m  1) x  4m2 (1) Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3, x4 thoả mãn x12  x22  x32  x42  là: A m  B m   C m   D m   Câu 154: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Tìm m để đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  x  x  bốn điểm phân biệt 13 3 A   m  B m  4 C m   13 D  13 m 4 Câu 155: (THPT AN NHƠN – BÌNH ĐỊNH) Để phương trình x  x  m  3m ( m tham số) có ba nghiệm thực phân biệt giá trị m A m   3;1 \ 0; 2 B m   3;1 C m  3 D m  Câu 156: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG) Giá trị m để phương trình x  3x   m x  có nghiệm phân biệt là: A m  B m  24 | THBTN – CA C  m  D  m  BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 157: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG) Điều kiện cần đủ để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y  x  x  điểm phân biệt là: A  m  B  m  C m  D  m  x 1 đường thẳng y  2 x  m x 1 Điều kiện cần đủ để đồ thị để hai hàm số cho cắt điểm A, B phân là: biệt, đồng thời điểm trung điểm đoạn thẳng AB có hoành độ A B 11 C 10 D Câu 158: (THPT NGÔ SĨ LIÊN – BẮC GIANG) Cho hàm số y  Câu 159: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng cắt đồ thị d : y  mx – 2m –  C  : y  x3 – x  x – A m  3 điểm phân biệt B m  C m  3 D m  Câu 160: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất giá trị tham số m để 2 x  hai điểm A, B cho đường thẳng d : y  – x  m cắt đồ thị  C  : y  x 1 AB  2 A m  1; m  7 B m  1; m  C m  7; m  D m  1; m  1 Câu 161: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  x –    m có nghiệm phân biệt A m  B m  C m  D m  m  Câu 162: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TPHCM) Đường thẳng y   x  m cắt đồ thị hàm x 1 số y  hai điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  x  m  3  m  1 m  A  B  C  D m  m   m  2 m  Câu 163: (THPT KIẾN AN) Đường thẳng y  1 cắt đồ thị hàm số y  x   3m   x  3m bốn điểm phân biệt  m  A  B 1  m  m  1  m   C   m   m   D   m  Câu 164: (THPT KIẾN AN) Dựa vào bảng biến thiên sau, tìm m để phương trình f  x   2m  có nghiệm phân biệt: ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM 25 | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 x f  x A  m    f  x TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG      1 B  m  C 1  m  D 1  m  Câu 165: (THPT LỤC NGẠN – BẮC NINH) Đồ thị hàm số y  x  mx  cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2 ; x3 thoả mãn x1   x2  x3 khi: A m  B  m  C m  D m  Câu 166: (THPT LỤC NGẠN – BẮC GIANG) Tìm m để đồ thị hàm số y  x3  2mx2  (m  2) x cắt trục hoành điểm phân biệt m  A   m  1 B   m  m  C   m  1 m   D   m  1  m  2  Câu 167: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH) Hai đồ thi hàm số y  x  x  y  mx  tiếp xúc : A m  B m  2 C m   Câu 168: (THPT NGÔ GIA TỰ) Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D m  điểm có hoành độ x 1 x0  1 có phương trình là: Cho đồ thị hàm số y  f ( x) hình bên Hỏi phương trình f ( x)  m có hai nghiệm phân biệt m nhận giá trị bằng bằng nhiêu? A m  B m  C m  D m     Câu 169: (THPT NGUYỄN DIỆU – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị C Gọi   d đường thẳng qua A 1; có hệ số góc k Tìm m để đường thẳng d cắt đổ   thị C điểm phân biệt A, B, C cho diện tích tam giác OBC A k  B k  C k   D k   TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG x 1 ,(C ) Tập tất giá trị x 1 tham số m để đường thẳng y  2x  m cắt (C ) hai điểm phân biệt A, B cho góc  AOB nhọn : Câu 170: (THPT QUANG TRUNG – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y  A m  B m  C m  D m  Câu 171: (THPT TĂNG BẠT HỔ – BÌNH ĐỊNH) Tìm m để đồ thị (C) y  x  x  đường thẳng y  mx  m cắt điểm phân biệt A(-1;0), B, C cho OBC có diện tích A m  B m  C m  D m  Câu 172: (THPT TRẦN QUANG DIỆU – BÌNH ĐỊNH) Để đường thẳng  d  : y  mx  m cắt đồ thị hàm số y   x3  x  điểm phân biệt M  1; 0, A, B cho AB  2MB khi: m  A  m  m  B  m  m  C  m  m  D  m  Câu 173: (THPT TRẦN QUANG DIỆU – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số: y  x3  x  mx   d  : y  x 1 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cắt  d  ba điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thoả mãn: x12  x22  x32  A m  B.Không tồn m C  m  D  m  10 x4 đường x2 hai điểm phân biệt A B, cho M  1; 4  Câu 174: (THPT TRƯNG VƯƠNG – BÌNH ĐỊNH)  H  đồ thị hàm số y  thẳng d : y  kx  Để d cắt  H  trung điểm đoạn thẳng AB Thì giá trị thích hợp k A B C D Câu 175: (SGD HƯNG YÊN) Tìm m để phương trình x  x   log m có nghiệm phân biệt A  m  B Không có giá trị m C  m  D   m  x 1 Xác định m để đường thẳng x2 y  x  m cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A, B cho trọng tâm tam giác Câu 176: (THPT YÊN LẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số y  OAB nằm đường tròn x  y  y   m  3   m  3 m    A B C 15 m    m  15 15   m  m  1 D  m  x2 Xác định m để đường thẳng 2x  y  mx  m  cắt đồ thị hàm số hai điểm thuộc hai nhánh đồ thị Câu 177: (THPT YÊN LẠC – VĨNH PHÚC) Cho hàm số: y  A m  B m  C m  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM D m  27 | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG mx  có đồ thị  Cm  ( m tham số) Với x2 giá trị m đường thẳng y  x  cắt đồ thị  Cm  điểm phân biệt A, B Câu 178: (THPT VIỆT ĐỨC – HÀ NỘI) Cho hàm số y  cho AB  10 A m   B m   C m  D m  Câu 179: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f  x   m có đúng nghiệm thực phân biệt A m  4; m  B  m  C  m  D 4  m  x 1 có đồ thị  C  Biết x 1 đồ thị  C  cắt Ox, Oy A, B Tìm M thuộc  C  cho diện tích tam giác Câu 180: (THPT LƯƠNG ĐẮC GIANG – THANH HÓA) Cho hàm số y  MAB  1 A M  2;   3  1   B M  3; , M   ; 3   2   C M  2; 3, M  3;  1 1 D M  ;    3 Câu 181: (THPT LƯƠNG ĐẮC GIANG – THANH HÓA) Cho hàm số  C  : y  x  x  Tìm m để đường thẳng d : y  60 x  m tiếp xúc với  C  A m  164 B m  C m  60 D.Đáp án khác 2x 1 A  2; 3, 2x  m C  4; 1 Tìm m để đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị  C  điểm phân biệt B, D Câu 182: (THPT LƯƠNG ĐẮC GIANG – THANH HÓA) Cho đồ thị  C  : y  cho tứ giác ABCD hình thoi A m  B m  C m  D m  m  1 Câu 183: (SGD BẮC NINH) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  m  1 x  m cắt trục hoành bốn điểm phân biệt có tổng bình phương hoành độ 10 A m  1  B m  C m  D m  Câu 184: (SGD BẮC NINH)Cho hàm số y  f x  có đồ thị hình bên Tìm tất giá trị y thực tham số m để phương trình f x   m   có bốn nghiệm phân biệt -1 O x A 3  m  2 B 4  m  3 28 | THBTN – CA -3 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 -4 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG C 3  m  2 D 4  m  3 Câu 185: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Cho hàm số y  f ( x ) liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: Tìm m để phương trình f ( x )  m  có nhiều nghiệm thực m  B   m  15  m  1 A   m  15  m  1 C   m  15 m  D   m  15 Câu 186: (CHUYÊN THÁI BÌNH) Tập hợp tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  ( x  1)(2 x  mx  1) cắt trục hoành ba điểm phân biệt       A m  ; 2  2;      B m  ; 2  2;  \ 3   D m  ; 2    2;  \ 3 C m  2 2; 2 Câu 187: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI) Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y   x  x  m cắt trục hoành điểm 32 A m  B m  27 C m  m  32 27 D  m  32 27 Câu 188: (THPT GIAO THỦY – NAM ĐỊNH) Cho hàm số y   x  bx  cx  d có 1  b  c  d  Tìm số giao điểm phân biệt đồ thị hàm số cho với trục   8  4b  2c  d  hoành A B C D Câu 189: (SGD BÌNH PHƯỚC) Đồ thị hàm số f  x   x  ax  bx  c tiếp xúc với trục hoành gốc tọa độ cắt đường thẳng x  điểm có tung độ A a  2, b  2, c  B a  c  0, b  C a  b  0, c  D a  2, b  c  Câu 190: (THPT NGÔ GIA TỰ – VĨNH PHÚC) Điều kiện của tham số m để đồ thị của hàm số y  x  x  2m cắt trục hoành tại ít nhất hai điểm phân biệt là TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017  m  2 A  m  TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG B m  2 C 2  m  D 2  m  Câu 191: (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU) Biết đường thẳng y   3m  1 x  6m  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  ba điểm phân biệt cho giao điểm cách hai giao điểm lại Khi m thuộc khoảng đây? A  1;0   3 C 1;   2 B  0;1 3  D  ;  2  2x  C  đường thẳng x 1 d m : y  x  m Tìm m để  C  cắt d m hai điểm phân biệt A, B cho OAB vuông Câu 192: (THPT GIA LỘC – HẢI DƯƠNG) Cho hàm số y O A m  B m  C m  D m   Câu 193: (THTPT DỊU HIỀN – CẦN THƠ) Cho hàm số y  x3  x  x  m  C , với m tham số Giả sử đồ thị C  cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn x1  x2  x3 Khẳng định sau đúng? A  x1  x2   x3  B  x1   x2   x3  C x1    x2   x3  D  x1   x2   x3 y Câu 194: (CHUYÊN ĐH VINH) Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Tất giá trị tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị A m  1 m  B m  3 m  C m  1 m  D  m  O 3 x3  x  x  2017 Định m để phương trình y   m  m có hai ngiệm thuộc đoạn [0; m ] Câu 195: (CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC) Cho hàm số y  1  A   ;    30 | THBTN – CA  1 2  B   ;     1 2  C   ;     1 2  D   ; 2   BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 x TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Chủ đề TOÁN THỰC TẾ – TỐI ƯU Câu 196: (THPT AN LÃO – BÌNH ĐỊNH) Một đường dây điện nối từ nhà máy điện A đến đảo C Khoảng cách ngắn từ C đến B km Khoảng cách từ B đến A km Mỗi km dây điện đặt nước 5000 USD, đặt đất 3000 USD Hỏi điểm S bờ cách A để mắc dây điện từ A qua S đến C tốn 15 13 A km B km 4 C 10 km D 19 km Câu 197: (THPT AN NHƠN – BÌNH ĐỊNH) Một sợi dây kim loại dài 60 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình vuông, đoạn thứ hai uốn thành vòng tròn Hỏi tổng diện tích hình vuông hình tròn nhỏ chiều dài đoạn dây uốn thành hình vuông (làm tròn đến hàng phần trăm)? A 26,43 cm B 33,61 cm C 40,62 cm D 30,54 cm Câu 198: (THPT CHUYÊN HẠ LONG) Một đường dây điện nối từ nhà máy điện đất liền vị trí A đến vị trí C đảo Khoảng cách ngắn từ C đến đất liền BC  1km, khoảng cách từ A đến B km Người ta chọn vị trí điểm S nằm A B để mắc đường dây điện từ A đến S, từ S đến C hình vẽ Chi phí km dây điện đất liền 3000 USD, km dây điện đặt ngầm biển 5000 USD Hỏi điểm S phải cách điểm A km để chi phí mắc đường dậy điện A 3, 25 km B km C km D 1,5 km Câu 199: (THPT ĐÔNG QUAN) Một kho hàng đặt ví trí A bến cảng cần chuyển tới kho C đảo, biết khoảng cách ngắn từ kho C đến bờ biển AB độ dài CB  60 km khoảng cách điểm A, B AB  130 km Chi phí để vận chuyển toàn kho hàng đường 300.000 đồng/km, chi phí vận chuyển hàng đường thủy 500.000 đồng/km Hỏi phải chọn điểm trung chuyển hàng D (giữa đường đường thủy) cách kho A khoảng tổng chi phí vận chuyển hàng từ kho A đến kho C nhất? TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG A 45 km B 65 km C 85 km D 105km Câu 200: (THPT ĐÔNG QUAN) Một hộp tôn hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông cạnh x (cm), chiều cao h (cm) tích 500cm Tìm x để hết nguyên liệu tôn nhất? A B.9 C.10 D.11 Câu 201: (THPT LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH PHƯỚC) Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng : P ( n)  480  20n Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ đề sau vụ thu hoạch nhiều cá A 12 B 22 C 24 D 26 Câu 202: (THPT TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG)Từ miếng tôn hình bán nguyệt có bán kính R , người ta muốn cắt hình chữ nhật (xem hình) có diện tích lớn Diện tích lớn có miếng tôn hình chữ nhật là: A B C D Câu 203: (THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH) Có một bể bơi hình chữ nhật rộng 50m, dài 200m Một vận động viên chạy phối hợp với bơi sau: Xuất phát từ điểm A, chạy đến điểm M và bơi từ điểm M đến điểm B (như hình vẽ) Hỏi nên chọn điểm M cách A gần bằng mét để đến B nhanh nhất (làm tròn đến hàng đơn vị)? Biết vận tốc chạy 4,8m /s, vận tốc bơi 2, 4m / s A M 50m 200m B A AM  171m B AM  182m C AM  179m D AM  181m Câu 204: (THPT LƯƠNG ĐẮC GIANG – THANH HÓA) Bạn A muốn làm thùng hình trụ không đáy từ nguyên liệu mảnh tôn hình tam giác ABC có cạnh 90  cm  Bạn muốn cắt mảnh tôn hình chữ nhật MNPQ từ mảnh tôn nguyên liệu (với M, N thuộc cạnh BC ; P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB ) để tạo thành hình trụ có chiều cao MQ Thể tích lớn thùng mà bạn A làm là: A 91125  cm3  4 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 B 91125  cm3  2 C 108000  cm3   D 13500 cm3    TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG A Q B M P N C Câu 205: Từ bờ tường có sẵn, người ta muốn rào quanh khu đất với số vật liệu cho trước 100 m thẳng hàng rào Vậy làm để rào khu đất theo hình chữ nhật cho có diện tích lớn Khi đó: chiều dài chiều rộng hình chữ nhật A 50 25 B 35 35 C 75 25 D 50 50 Câu 206: Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thuê tăng thêm giá cho thuê hộ 100.000 đồng tháng có hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao công ty phải cho thuê hộ với giá tháng A 2.255.000 B 2.100.000 C 2.200.000 D 2.250.000 Câu 207: Ta có miếng tôn phẳng hình vuông với kích thước a(cm), ta muốn cắt góc hình vuông cạnh x (cm ) để uốn thành hình hộp chữ nhật nắp Phải cắt để hình hộp tích lớn nhất? a a a A x  B x  C x  D x  a Câu 208: Một đĩa tròn thép trắng có bán kính R Người ta phải cắt đĩa theo hình quạt, sau gấp lại thành hình nón để làm phễu Cung tròn hình quạt bị cắt phải độ để thể tích phễu lớn nhất? B  294o C  12, 56o D  2, 8o A  66o Câu 209: Chi phí nhiên liệu tàu chia làm hai phần Trong phần thứ không phụ thuộc vào vận tốc 480 ngàn đồng/giờ Phần thứ hai tỷ lệ thuận với lập phương vận tốc, v = 10km/h phần thứ hai 30 ngàn đồng/giờ Hãy xác định vận tốc tàu để tổng chi phí nguyên liệu km đường nhỏ nhất? A  15(km / h ) B  8(km / h ) C  20(km / h ) D  6.3(km / h ) 1 t  3t  2t , t tính giây (s) S tính mét (m) Tại thời điểm nào, vận tốc chuyển động đạt giá trị lớn nhất? Câu 210: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S t   A t  B t  C t  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM D t  33 | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 211: Một sợi dây có chiều dài 28 m cắt thành hai đoạn để làm thành hình vuông hình tròn Tính chiều dài đoạn dây làm thành hình vuông cắt cho tổng diện hình vuông hình tròn tối thiểu? 196 112 28 A 14 B C D 4 4 4 Câu 212: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f t   45t  t (kết khảo sát tháng vừa qua) Nếu xem f ‘ t  tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ: A 12 B 30 C 20 D 15 Câu 213: CHUYÊN THÁI BÌNH Một chất điểm chuyển động theo qui luật s  6t  t (trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây mà chất điểm bắt đầu chuyển động) Tính thời điểm t (giây) mà tại đó vận tốc (m / s ) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất A t  B t  C t  D t  “HẠNH PHÚC NHƯ CÁI BÓNG MÌNH TRONG GƯƠNG HÃY MỈM CƯỜI VỚI NÓ ” HƯNG YÊN, NGÀY 21/4/2017 THẦY TRẦN TÀI – 0977.413.341 THÂN TẶNG ! 34 | THBTN – CA BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 … A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ứng Câu 14: (THPT KIẾN AN) Cho hàm số y  B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ứng C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ứng đường thẳng y  y  D.Đồ thị hàm số cho có… cận ứng đường thẳng x  x  ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 – TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM | THBTN TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN : HÀM SỐ & ỨNG DỤNG x  x2 có tiệm cận ứng x2… VÀ SƯU TẦM THẦY TÀI: 0977.413.341 TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2017 TỔNG ÔN: HÀM SỐ & ỨNG DỤNG Câu 50: (THPT NGHĨA HƯNG – NAM ĐỊNH) Cho hàm số y  x  2mx  m  Với giá trị xm m hàm số

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tài, Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tài, Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tài

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments