comb tiếng Anh là gì?

comb tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng comb trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ comb tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm comb tiếng Anh
comb
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ comb

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: comb tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

comb tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ comb trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ comb tiếng Anh nghĩa là gì.

comb /koum/

* danh từ
– cái lược
=a rake (large-tooth, dressing) comb+ lượt thưa
=a small-tooth+ lượt bí
– (nghành dệt) bàn chải len
– lỗ tổ ong
– mào (gà)
=cock’s comb+ mào gà
– đỉnh, chóp, ngọn đầu (núi, sóng…)
– (nghĩa bóng) tính kiêu ngạo
=to cut someone’s comb+ làm cho ai mất kiêu ngạo, làm cho ai cụt vòi

* ngoại động từ
– chải (tóc, len, ngựa…)
– (nghĩa bóng) lùng, sục

* nội động từ
– nổi cuồn cuộn, dập dồn (sóng)
!to comb out
– chải cho hết rối, gỡ (tóc)
– lùng sục, bắt bớ, ráp (những người tình nghi…)
– thải, thải hồi (những thứ, những người không cần thiết)
– (thông tục) vét sạch (người để đưa ra mặt trận; hàng trong kho…)
!to comb somebody’s hair for him
– (xem) hair

Xem thêm: Chủ đầu tư tiếng Anh là gì? Bạn đã biết hay chưa??

Thuật ngữ liên quan tới comb

Tóm lại nội dung ý nghĩa của comb trong tiếng Anh

comb có nghĩa là: comb /koum/* danh từ- cái lược=a rake (large-tooth, dressing) comb+ lượt thưa=a small-tooth+ lượt bí- (nghành dệt) bàn chải len- lỗ tổ ong- mào (gà)=cock’s comb+ mào gà- đỉnh, chóp, ngọn đầu (núi, sóng…)- (nghĩa bóng) tính kiêu ngạo=to cut someone’s comb+ làm cho ai mất kiêu ngạo, làm cho ai cụt vòi* ngoại động từ- chải (tóc, len, ngựa…)- (nghĩa bóng) lùng, sục* nội động từ- nổi cuồn cuộn, dập dồn (sóng)!to comb out- chải cho hết rối, gỡ (tóc)- lùng sục, bắt bớ, ráp (những người tình nghi…)- thải, thải hồi (những thứ, những người không cần thiết)- (thông tục) vét sạch (người để đưa ra mặt trận; hàng trong kho…)!to comb somebody’s hair for him- (xem) hair

Đây là cách dùng comb tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ comb tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

comb /koum/* danh từ- cái lược=a rake (large-tooth tiếng Anh là gì?
dressing) comb+ lượt thưa=a small-tooth+ lượt bí- (nghành dệt) bàn chải len- lỗ tổ ong- mào (gà)=cock’s comb+ mào gà- đỉnh tiếng Anh là gì?
chóp tiếng Anh là gì?
ngọn đầu (núi tiếng Anh là gì?
sóng…)- (nghĩa bóng) tính kiêu ngạo=to cut someone’s comb+ làm cho ai mất kiêu ngạo tiếng Anh là gì?
làm cho ai cụt vòi* ngoại động từ- chải (tóc tiếng Anh là gì?
len tiếng Anh là gì?
ngựa…)- (nghĩa bóng) lùng tiếng Anh là gì?
sục* nội động từ- nổi cuồn cuộn tiếng Anh là gì?
dập dồn (sóng)!to comb out- chải cho hết rối tiếng Anh là gì?
gỡ (tóc)- lùng sục tiếng Anh là gì?
bắt bớ tiếng Anh là gì?
ráp (những người tình nghi…)- thải tiếng Anh là gì?
thải hồi (những thứ tiếng Anh là gì?
những người không cần thiết)- (thông tục) vét sạch (người để đưa ra mặt trận tiếng Anh là gì?
hàng trong kho…)!to comb somebody’s hair for him- (xem) hair

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments