Const – biến không thay đổi giá trị trong ES6

Khái niệm const (hằng số) đã tồn tại trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao như C#, Java. Nhưng với Javascript thì chỉ vào năm 2015 kể từ lúc ES6 ra đời mới tồn tại khái niệm này.

1. Const trong ES6

Về định nghĩa thì const có nghĩa là hằng số, điều này có nghĩa nếu một biến được khai báo là hằng số thì bạn phải gán giá trị lúc khai báo luôn, và kể từ đó về sau bạn sẽ không thể thay đổi giá trị cho biến đó được nữa. Tuy nhiên có một lưu ý là biến const là một block-scoped (giống với let), vì vậy nó chỉ tồn tại trong phạm vi nó được khai báo mà thôi.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Với ngôn ngữ C#, PHP thì hằng số phải có giá trị là kiểu chuỗi, kiểu số hoặc kiểu boolean, ta không thể thiết lập giá trị cho hằng số là một mảng hoặc một đối tượng được, nhưng với Javascript thì biến const có thể chứa bất kì gí trị gì.

Ví dụ: Giá trị của const là một Object

const info = {
  name : "Nguyen Van Cuong",
  domain : "Freetuts.net"
};

console.log(info);

Kết quả :

const trong es6 png

Nếu bạn cố tình thay đổi giá trị cho biến const thì sẽ bị lỗi ngay.

Ví dụ: Cố tình đổi giá trị const nên bị lỗi

// Khai báo const
const domain = 'freetuts.net';

// Thay đổi giá trị
domain = 'qa.freetuts.net';

Chạy lên ngay lập tức bạn sẽ nhận một thông báo lỗi như sau:

const trong es6 1 png

Nếu bạn khai báo biến const trong phạm vi của cặp {} thì nó chỉ tồn tại trong phạm vi đó mà thôi.

Ví dụ: Sử dụng biến const ngoài phạm vi nên bị lỗi.

{
  // Khai báo const
  const domain = 'freetuts.net';
  console.log(domain);
}
{
  console.log(domain);
}

Kết quả :

const trong es6 2 png

2. Const trong vòng lặp

Theo định nghĩa thì biến const không được thay đổi giá trị, vậy liệu ta có đặt biến const trong vòng lặp được không? Câu trả lời là được nhé các bạn, bởi vì trong mỗi vòng lặp là một block-scoped nên khi qua vòng lặp kế tiếp biến const sẽ không tồn tại nữa, vì vậy đoạn code khai báo coi như là bắt đầu lại từ đầu nên sẽ không bị lỗi.

var domains = [
  'freetuts.net',
  'google.com',
  'facebook.com'
];

for (domain of domains){
  const message = "Domain " + domain;
  console.log(message);
}

Kết quả:

const trong es6 3 png

3. Lời kết

Như vậy cả constlet đều có cách sử dụng và tác dụng như nhau. Vậy có câu hỏi đặt ra là khi nào thì sử dụng let và khi nào thì sử dụng const? Với đặc tính không thể thay đổi giá trị của const thì những biến nào có tính cố định thì bạn nên dùng const. Ví dụ biến chứa giá trị của PI thì bạn dùng const, biến chứa giá trị người dùng nhập vào từ bàn phím thì dùng let.

Ok bài này cũng đơn thuần thôi nên mình sẽ dừng tại đây, hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments