convenience tiếng Anh là gì?

convenience tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng convenience trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ convenience tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm convenience tiếng Anh
convenience
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ convenience

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: convenience tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

convenience tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ convenience trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ convenience tiếng Anh nghĩa là gì.

convenience /kən’vi:njəns/

* danh từ
– sự tiện lợi, sự thuận lợi; sự thích hợp
=for greater convenience+ để thuận lợi hơn
=that is a matter of convenience+ vấn đề là xem có thích hợp (có tiện) không
=at your earliest convenience+ lúc nào thuận tiện nhất cho ông (trong thư giữa các hãng buôn)
=to like one’s+ thích tiện nghi
– đồ dùng, các thứ tiện nghi
=the house is full of conveniences of every sort+ nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi
– lợi ích vật chất, điều lợi
=marriage of convenience+ sự lấy nhau vì lợi
– nhà tiêu, hố xí
!to await (suit) somebody’s convenience
– lưu tâm đến sự thuận tiện của ai, làm cho phù hợp với ý thích ai
!to make a convenience of somebody
– lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm
!to meet someone’s convenience
– thích hợp với ai

Thuật ngữ liên quan tới convenience

Tóm lại nội dung ý nghĩa của convenience trong tiếng Anh

convenience có nghĩa là: convenience /kən’vi:njəns/* danh từ- sự tiện lợi, sự thuận lợi; sự thích hợp=for greater convenience+ để thuận lợi hơn=that is a matter of convenience+ vấn đề là xem có thích hợp (có tiện) không=at your earliest convenience+ lúc nào thuận tiện nhất cho ông (trong thư giữa các hãng buôn)=to like one’s+ thích tiện nghi- đồ dùng, các thứ tiện nghi=the house is full of conveniences of every sort+ nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi- lợi ích vật chất, điều lợi=marriage of convenience+ sự lấy nhau vì lợi- nhà tiêu, hố xí!to await (suit) somebody’s convenience- lưu tâm đến sự thuận tiện của ai, làm cho phù hợp với ý thích ai!to make a convenience of somebody- lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm!to meet someone’s convenience- thích hợp với ai

Đây là cách dùng convenience tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ convenience tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

convenience /kən’vi:njəns/* danh từ- sự tiện lợi tiếng Anh là gì?
sự thuận lợi tiếng Anh là gì?
sự thích hợp=for greater convenience+ để thuận lợi hơn=that is a matter of convenience+ vấn đề là xem có thích hợp (có tiện) không=at your earliest convenience+ lúc nào thuận tiện nhất cho ông (trong thư giữa các hãng buôn)=to like one’s+ thích tiện nghi- đồ dùng tiếng Anh là gì?
các thứ tiện nghi=the house is full of conveniences of every sort+ nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi- lợi ích vật chất tiếng Anh là gì?
điều lợi=marriage of convenience+ sự lấy nhau vì lợi- nhà tiêu tiếng Anh là gì?
hố xí!to await (suit) somebody’s convenience- lưu tâm đến sự thuận tiện của ai tiếng Anh là gì?
làm cho phù hợp với ý thích ai!to make a convenience of somebody- lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm!to meet someone’s convenience- thích hợp với ai

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments