Trái Nghĩa Của Customary Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Customary Rights (NCR), and the territory name was changed to “Sabah”.

Bạn đang xem:

Bắc Borneo do đó gia nhập Malaysia với vị thế bang tự trị cùng các luật tự trị về kiểm soát nhập cư và quyền lợi phong tục bản địa, và lãnh thổ đổi tên thành “Sabah”.
(Luke 6:20-26) In just a few words, Jesus reversed all the customary evaluations and the accepted human standards.
(Lu-ca 6: 20-26). Chỉ với vài câu vắn tắt mà Giê-su đã đảo ngược mọi giá trị và tiêu chuẩn mà người thời đó thường chấp nhận.
We as members of the Church tend to emphasize marvelous and dramatic spiritual manifestations so much that we may fail to appreciate and may even overlook the customary pattern by which the Holy Ghost accomplishes His work.
Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta thường nhấn mạnh đến những biểu hiện thuộc linh kỳ diệu và gây ấn tượng nhiều đến nỗi chúng ta có thể không cảm kích và ngay cả không nhận thấy mẫu mực điển hình mà Đức Thánh Linh hoàn thành công suckhoedoisong.edu.vnệc của Ngài theo mẫu mực đó.
Abandoning the customary group photograph, its cover – designed by Klaus Voormann, a friend of the band since their Hamburg days – “was a stark, arty, black-and-white collage that caricatured the Beatles in a pen-and-ink style beholden to Aubrey Beardsley”, in Gould”s description.
Chia tay với cách chụp hình truyền thống, phần bìa lần này được thiết kế bởi Klaus Voormann – người bạn thân thiết của nhóm từ những ngày ở Hamburg – “một thứ lạnh lẽo, nghệ thuật, cắt dán trắng-đen khắc họa The Beatles theo kiểu nét vẽ bút mực của Aubrey Beardsley”.
Since the pioneering work of Giuseppe Peano (1858–1932), Dasuckhoedoisong.edu.vnd Hilbert (1862–1943), and others on axiomatic systems in the late 19th century, it has become customary to suckhoedoisong.edu.vnew mathematical research as establishing truth by rigorous deduction from appropriately chosen axioms and definitions.
Kể từ những công trình tiên phong của Giuseppe Peano (1858–1932), Dasuckhoedoisong.edu.vnd Hilbert (1862–1943), và của những nhà toán học khác trong thế kỷ 19 về các hệ thống tiên đề, nghiên cứu toán học trở thành suckhoedoisong.edu.vnệc thiết lập chân lý thông qua suy luận lôgic chặt chẽ từ những tiên đề và định nghĩa thích hợp.
In 1808, Messalas sent Solomos to Italy in order to study law, as was customary with Ionian nobility, but possibly also because of Dionysios” mother”s new marriage.
Năm 1808, Messalas gửi Solomos đến Ý để học luật, như thường lệ với những người cao quý Ionia, nhưng có thể vì Cuộc hôn nhân mới của mẹ Dionysios.
+ 21 But they have heard it rumored about you that you have been teaching all the Jews among the nations an apostasy from Moses, telling them not to circumcise their children or to follow the customary practices.

Xem thêm:

+ 21 Nhưng họ nghe đồn anh dạy tất cả người Do Thái sống giữa dân ngoại rằng họ phải bỏ Luật pháp Môi-se, đừng cắt bì cho con cũng đừng làm theo các tục lệ.
(Deuteronomy 18:9-12) And while it was customary for a man to marry within his own tribe, Abraham’s relatives lived hundreds of miles away in northern Mesopotamia.
Và mặc dù theo phong tục là đàn ông phải kết hôn với người trong cùng chi phái, nhưng bà con của Áp-ra-ham lại sống cách xa ông hàng trăm cây số ở miền bắc vùng Mê-sô-bô-ta-mi.
His brother, Dominique Dinh, a customary chief on the island of Tanna, left the NUP at the same time as he did, and went on to found the Chiefs” Movement of Vanuatu four years later.
Em ông là Dominique Dinh, là một trưởng bộ tộc trên đảo Tanna, cũng rời khỏi NUP cùng thời gian và thành lập đảng Chiefs” Movement of Vanuatu bốn năm sau.
For example, it is customary among many Catholics and Protestants in West Africa to cover mirrors when someone dies so that no one might look and see the dead person’s spirit.
Thí dụ, nhiều người Công giáo và Tin lành sống tại miền Tây Phi Châu thường có phong tục che phủ các gương soi mặt khi có người chết trong nhà hầu cho không ai có thể nhìn thấy vong linh người chết.
In January 1605, Charles was created Duke of York, as is customary in the case of the English sovereign”s second son, and made a Knight of the Bath.
Tháng 1 năm 1605, Charles được tấn phong Công tước xứ York, danh hiệu truyền thống thường dành cho con trai thứ hai của nhà vua, và danh dự Hiệp sĩ xứ Bath.
The Busby Babes were notable not only for being young and gifted, but for being developed by the club itself, rather than bought from other clubs, which was customary then.
Đội “Busby Babes” không chỉ trẻ và tài năng nhưng phát triển cầu thủ theo phương pháp riêng của Câu lạc bộ, chứ không phải mua từ các câu lạc bộ khác, đó là phong tục sau đó, cũng như bây giờ.
Edward”s tomb was an unusually plain sarcophagus of Purbeck marble, without the customary royal effigy, possibly the result of the shortage of royal funds after the King”s death.

Xem thêm:

Mộ phần của Edward có vẻ khác thường khi được dựng lên bằng đá cẩm thạch Purbeck, nhưng lại không có hình nộm hoàng gia, có thể là do kết quả của suckhoedoisong.edu.vnệc thâm hụt ngân sách hoàng gia sau khi nhà vua giá băng.
Phong tục có đòi hỏi phải trao đổi đôi lời nói đùa trước, hoặc người ta muốn bạn phải nói cho biết ngay bạn muốn gì?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

North Borneo then entered Malaysia as an autonomous state with autonomous laws in immigration control and NativeRights (NCR), and the territory name was changed to “Sabah”.Bạn đang xem: Customary là gì Bắc Borneo do đó gia nhập Malaysia với vị thế bang tự trị cùng các luật tự trị về kiểm soát nhập cư và quyền lợibản địa, và lãnh thổ đổi tên thành “Sabah”.(Luke 6:20-26) In just a few words, Jesus reversed all theevaluations and the accepted human standards.(Lu-ca 6: 20-26). Chỉ với vài câu vắn tắt mà Giê-su đã đảo ngược mọi giá trị và tiêu chuẩn mà người thời đóchấp nhận.We as members of the Church tend to emphasize marvelous and dramatic spiritual manifestations so much that we may fail to appreciate and may even overlook thepattern by which the Holy Ghost accomplishes His work.Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta thường nhấn mạnh đến những biểu hiện thuộc linh kỳ diệu và gây ấn tượng nhiều đến nỗi chúng ta có thể không cảm kích và ngay cả không nhận thấy mẫu mực điển hình mà Đức Thánh Linh hoàn thành công suckhoedoisong.edu.vnệc của Ngàimẫu mực đó.Abandoning thegroup photograph, its cover – designed by Klaus Voormann, a friend of the band since their Hamburg days – “was a stark, arty, black-and-white collage that caricatured the Beatles in a pen-and-ink style beholden to Aubrey Beardsley”, in Gould”s description.Chia tay với cách chụp hình truyền thống, phần bìa lần này được thiết kế bởi Klaus Voormann – người bạn thân thiết của nhóm từ những ngày ở Hamburg – “một thứ lạnh lẽo, nghệ thuật, cắt dán trắng-đen khắc họa The Beatles theo kiểu nét vẽ bút mực của Aubrey Beardsley”.Since the pioneering work of Giuseppe Peano (1858–1932), Dasuckhoedoisong.edu.vnd Hilbert (1862–1943), and others on axiomatic systems in the late 19th century, it has becometo suckhoedoisong.edu.vnew mathematical research as establishing truth by rigorous deduction from appropriately chosen axioms and definitions.Kể từ những công trình tiên phong của Giuseppe Peano (1858–1932), Dasuckhoedoisong.edu.vnd Hilbert (1862–1943), và của những nhà toán học khác trong thế kỷ 19 về các hệ thống tiên đề, nghiên cứu toán học trở thành suckhoedoisong.edu.vnệc thiết lập chân lýqua suy luận lôgic chặt chẽ từ những tiên đề và định nghĩa thích hợp.In 1808, Messalas sent Solomos to Italy in order to study law, as waswith Ionian nobility, but possibly also because of Dionysios” mother”s new marriage.Năm 1808, Messalas gửi Solomos đến Ý để học luật, nhưvới những người cao quý Ionia, nhưng có thể vì Cuộc hôn nhân mới của mẹ Dionysios.+ 21 But they have heard it rumored about you that you have been teaching all the Jews among the nations an apostasy from Moses, telling them not to circumcise their children or to follow thepractices.Xem thêm: 1 Point Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Inch? 1 Pt Là Đơn Vị Gì Kích Thước Font Px + 21 Nhưng họ nghe đồn anh dạy tất cả người Do Thái sống giữa dân ngoại rằng họ phải bỏ Luật pháp Môi-se, đừng cắt bì cho con cũng đừng làm theo các(Deuteronomy 18:9-12) And while it wasfor a man to marry within his own tribe, Abraham’s relatives lived hundreds of miles away in northern Mesopotamia.Và mặc dùlà đàn ông phải kết hôn với người trong cùng chi phái, nhưng bà con của Áp-ra-ham lại sống cách xa ông hàng trăm cây số ở miền bắc vùng Mê-sô-bô-ta-mi.His brother, Dominique Dinh, achief on the island of Tanna, left the NUP at the same time as he did, and went on to found the Chiefs” Movement of Vanuatu four years later.Em ông là Dominique Dinh, là một trưởng bộ tộc trên đảo Tanna, cũng rời khỏi NUP cùng thời gian và thành lập đảng Chiefs” Movement of Vanuatu bốn năm sau.For example, it isamong many Catholics and Protestants in West Africa to cover mirrors when someone dies so that no one might look and see the dead person’s spirit.Thí dụ, nhiều người Công giáo và Tin lành sống tại miền Tây Phi Châu thường cóche phủ các gương soi mặt khi có người chết trong nhà hầu cho không ai có thể nhìn thấy vong linh người chết.In January 1605, Charles was created Duke of York, as isin the case of the English sovereign”s second son, and made a Knight of the Bath.Tháng 1 năm 1605, Charles được tấn phong Công tước xứ York, danh hiệu truyền thốngdành cho con trai thứ hai của nhà vua, và danh dự Hiệp sĩ xứ Bath.The Busby Babes were notable not only for being young and gifted, but for being developed by the club itself, rather than bought from other clubs, which wasthen.Đội “Busby Babes” không chỉ trẻ và tài năng nhưng phát triển cầu thủ theo phương pháp riêng của Câu lạc bộ, chứ không phải mua từ các câu lạc bộ khác, đó làsau đó, cũng như bây giờ.Edward”s tomb was an unusually plain sarcophagus of Purbeck marble, without theroyal effigy, possibly the result of the shortage of royal funds after the King”s death.Xem thêm: Stratum Corneum Là Gì – Cấu Trúc Da Thượng Bì (P1) Mộ phần của Edward có vẻ khác thường khi được dựng lên bằng đá cẩm thạch Purbeck, nhưng lại không có hình nộm hoàng gia, có thể là do kết quả của suckhoedoisong.edu.vnệc thâm hụt ngân sách hoàng gia sau khi nhà vua giá băng.có đòi hỏi phải trao đổi đôi lời nói đùa trước, hoặc người ta muốn bạn phải nói cho biết ngay bạn muốn gì?Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments