Cựu chiến binh là gì?

Hội chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đồng thời hội cựu chiến binh cũng là một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. Vậy cựu chiến binh là gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.

Cựu chiến binh là gì?

Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị chức năng vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc bản địa, làm trách nhiệm quốc tế, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên hoặc xuất ngũ .
Cựu chiến binh là những người đã góp sức cho tự do của quốc gia do đó theo truyền thống lịch sử “ uống nước nhớ nguồn ” Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương chăm sóc đến những người có công với Tổ quốc, trong đó có đối tượng người dùng là Cựu chiến binh .

Bạn đang đọc: Cựu chiến binh là gì?

Đối tượng nào được coi là cựu chiến binh?

Ngoài việc hiểu rõ cựu chiến binh là gì? thì những đối tượng nào được coi là cựu chiến binh cũng là vấn đề mà Quý bạn đọc cần nắm được. Cụ thể theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cựu chiến binh bao gồm những đối tượng sau:

– Cán bộ, chiến sỹ đã tham gia những đơn vị chức năng vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức triển khai trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 như Đội tự vệ đỏ, du kích Ba Tơ, du kích Bắc Sơn, Cứu quốc quân, Nước Ta tuyên truyền Giải phóng quân và những đơn vị chức năng vũ trang khác do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức triển khai và chỉ huy .
– Cán bộ, chiến sỹ gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Nước Ta thuộc bộ đội nòng cốt, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 quay trở lại trước ( ngày miền Nam trọn vẹn giải phóng ) .
– Cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc gồm :
+ Đội viên đội công tác làm việc vũ trang trong vùng địch tạm chiếm ở miền Bắc từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 về trước ( ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm hết cuộc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Nước Ta và Đông Dương ) ;
+ Cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ, du kích tập trung chuyên sâu ở miền Bắc từ ngày 27 tháng 01 năm 1973 quay trở lại trước ( ngày ký Hiệp định Pari chấm hết cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc ) ;

+ Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích tập trung ở miền Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

– Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, ship hàng chiến đấu chống ngoại xâm từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 về trước .
– Cán bộ, chiến sỹ gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Nước Ta, cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, làm trách nhiệm quốc tế, trực tiếp ship hàng chiến đấu trong thời kỳ kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã triển khai xong trách nhiệm tại ngũ trong thời kỳ kiến thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu, chuyển ngành .
Ngoài ra, những đối tượng người dùng kể trên không được công nhận là Cựu chiến binh trong những trường hợp : Người đầu hàng địch ; phản bội ; người vi phạm kỷ luật bị tước thương hiệu quân nhân ; công nhân viên quốc phòng bị kỷ luật buộc thôi việc ; người bị phán quyết tù mà chưa được xoá án tích .

Chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh

Mỗi cựu chiến binh góp thêm phần không nhỏ tạo nên Hội cựu chiến binh với vai trò quan trọng trong công tác làm việc của Đảng ta lúc bấy giờ .
– Hội cựu chiến binh Nước Ta có tính năng đại diện thay mặt ý chí, nguyện vọng và quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội đồng thời cũng tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, hoạt động Cựu chiến binh triển khai những trách nhiệm chính trị, xã hội của cách mạng. Hội cựu chiến binh tham gia giám sát hoạt động giải trí của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước .

– Hội cựu chiến binh có các nhiệm vụ chính sau:

+ Tham gia kiến thiết xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền sở tại, chính sách xã hội chủ nghĩa ; đấu tranh chống mọi thủ đoạn, hoạt động giải trí phá hoại của những thế lực thù địch ; chống những quan điểm sai lầm với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Hội cũng có trách nhiệm triển khai những lao lý của pháp lý về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, tệ nạn xã hội ; giám sát hoạt động giải trí của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo lao lý của pháp lý .
+ Tham gia tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh ; yêu cầu với cơ quan Nhà nước, chính quyền sở tại địa phương về thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý có tương quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh .

Trên đây là những nội dung chúng tôi mang đến Quý bạn đọc với chủ đề Cựu chiến binh là gì? Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội cựu chiến binh Việt Nam đãgóp phần cùng nhân dân từng bước hoàn thành các mục tiêu và phát triển Hội ngày càng vững mạnh, tỏa sáng phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Trường hợp còn bất cứ thắc mắc nào, Quý vị đừng ngần ngại liên hệ để được hỗ trợ.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments