Nghĩa của từ ‘đánh đồng’ trong Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đánh đồng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đánh đồng, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đánh đồng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nên đừng đánh đồng em với cô ta bằng việc nói dối em.

2. Cô ấy có đánh đồng lời khuyên của cô ấy với tôi không?

3. Bí quyết số sáu: Đừng đánh đồng trải nghiệm của bạn với người khác.

4. Đừng có đánh đồng tôi với cái rạp xiếc quái dị của Lily chứ.

5. Thế anh nói gì mà để ông ta đánh đồng rằng anh từng đi trại?

6. Làm thế quái nào mà công tố viên Roswall lại có thể đánh đồng megabit và megabyte?

7. Lịch sử văn hóa phương Tây đầy những ngôn ngữ đánh đồng tình yêu với bệnh tâm thần.

8. Đức dự định tổ chức cho 2 trung đoàn tiến đánh đồng thời tại 2 khu vực liền kề nhau.

9. Đất nước này từ lâu đã đánh đồng dân chủ với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư bản với Chúa.

10. Vì vậy mà trong lúc câu hỏi đó là hợp lý thì việc đánh đồng người tị nạn với khủng bố là cực kì phi lý

11. Kết quả là, phần lớn người Brasil không đánh đồng quốc tịch của họ với dân tộc của họ, thường ôm ấp và tán thành cả hai cùng một lúc.

12. Sai lầm mà chính phủ phạm phải khi họ hợp tác theo cách đó với nền công nghiệp, là việc họ đánh đồng lợi ích chung với quan điểm chung.

Xem thêm: Cuộc sống bí mật của các hóc môn trong cơ thể

13. Nghe này, tôi… tôi không cố gắng đánh đồng kinh nghiệm của chúng ta, nhưng siêu năng lực là nhờ dựa vào khoa học, và tôi là người của khoa học.

14. Ví dụ, thần chiến tranh Trung Quốc, Quan Vũ, giờ đây đã được đánh đồng với một nhân vật được xác định từ lâu với anh hùng dân tộc Tây Tạng và Mông Cổ Geser Khan.

15. Điều này cho thấy cách phụ nữ nhìn nhận vai trò tôn giáo trong xã hội được định hình bởi văn hóa và bối cảnh ở nước họ hơn là quan điểm đánh đồng rằng tôn giáo đơn giản là xấu cho phụ nữ.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments