KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT – AN TOÀN HÓA CHẤT

Mục lục nội dung

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

Quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 113 / 2017 / NĐ-CP của nhà nước

2. Đối tượng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Bạn đang đọc: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT – AN TOÀN HÓA CHẤT

3. Nội dung cơ bản của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo quy định tại Điều 39 của Luật hóa chất)

 • tin tức về đặc tính, khối lượng, công nghệ tiên tiến sản xuất, sử dụng hóa chất, đặc thù điều kiện kèm theo địa lý, dân cư, thiên nhiên và môi trường nơi có hoạt động giải trí hóa chất .
 • Dự báo những rủi ro tiềm ẩn gây ra sự cố và kế hoạch kiểm tra, giám sát những nguồn nguy cơ sự cố hóa chất .
 • Dự báo trường hợp xảy ra sự cố hóa chất và những giải pháp phòng ngừa .
 • Năng lực ứng phó sự cố hóa chất gồm có trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch phối hợp với những lực lượng tại địa phương, kế hoạch sơ tán người, gia tài .
 • Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

4. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 • Văn bản ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu ;
 • Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 09 bản .
 • Thời hạn đánh giá và thẩm định, phê duyệt Kế hoạch là 22 ngày thao tác, kể từ ngày cơ quan đảm nhiệm hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không gồm có thời hạn tổ chức triển khai, cá thể phải hoàn hảo hồ sơ .

5. Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công thương và cơ quan quản trị nhà nước có tương quan tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất .

Mẫu Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

Theo hướng dẫn của Thông tư 32/2017 / TT-BCT của Bộ Trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực thi xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất cho nhà xưởng, kho hoá chất có bố cục tổng quan như sau ( tại Phụ lục 6 Thông tư 32/2017 / TT-BCT ) :

I. MẪU BÌA KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

MỞ ĐẦU

 1. Giới thiệu về dự án Bất Động Sản hoặc cơ sở hóa chất .
 2. Tính thiết yếu phải lập Kế hoạch .
 3. Các địa thế căn cứ pháp lý lập Kế hoạch .

Chương 1

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN/CƠ SỞ HÓA CHẤT

 1. tin tức về quy mô góp vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại : Công suất, diện tích quy hoạnh xây dựng, khu vực xây dựng khu công trình .
 2. Các khuôn khổ khu công trình gồm có khu công trình chính, khu công trình phụ trợ và những khu công trình khác, danh mục thiết bị sản xuất chính .
 3. Công nghệ sản xuất, thuyết minh cụ thể những quy trình sản xuất, sử dụng, luân chuyển, tàng trữ hóa chất .
 4. Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, phân loại, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên vật liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm .
 5. Bản diễn đạt những nhu yếu kỹ thuật về bao gói, dữ gìn và bảo vệ và luân chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, gồm có :

– Các loại vỏ hộp, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, dữ gìn và bảo vệ, luân chuyển, vật tư sản xuất và lượng chứa lớn nhất của từng loại ;
– Tiêu chuẩn phong cách thiết kế, sản xuất ( trường hợp vận dụng tiêu chuẩn quốc tế phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức triển khai phát hành ) ;
– Các điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ về nhiệt độ, áp suất ; nhu yếu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện ;
– Các phương tiện đi lại, mạng lưới hệ thống luân chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất .

 1. Mô tả điều kiện kèm theo địa hình, khí hậu, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, mạng lưới hệ thống thoát nước khu vực xung quanh vị trí thực thi dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất .
 2. Bản list những khu công trình công nghiệp, quân sự chiến lược, khu dân cư, hành chính, thương mại, những khu công trình tôn giáo, những khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên trong khoanh vùng phạm vi 1000 m bao quanh vị trí dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất .

Chương 2

DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ HÓA CHẤT

 1. Dự báo điểm rủi ro tiềm ẩn

Lập list những điểm rủi ro tiềm ẩn gồm có những vị trí đặt những thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm đa phần, những thiết bị hoặc khu vực tập trung chuyên sâu tàng trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện kèm theo công nghệ tiên tiến sản xuất, dữ gìn và bảo vệ ; số người lao động dự kiến xuất hiện trong khu vực .

 1. Dự báo những trường hợp

Dự báo trường hợp sự cố nổi bật hoàn toàn có thể xảy ra tại những điểm rủi ro tiềm ẩn đã nêu, ước đạt về hậu quả tiếp theo, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng tác động, mức độ ảnh hưởng tác động đến người và thiên nhiên và môi trường xung quanh khi sự cố không được trấn áp, ngăn ngừa ( việc xác lập hậu quả phải dựa trên mức độ hoạt động giải trí lớn nhất của thiết bị sản xuất hoặc tàng trữ hóa chất nguy hiểm trong điều kiện kèm theo khắc nghiệt nhất ) .

Chương 3

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

 1. Các giải pháp về quản trị

– Nội quy, quy trình, cảnh báo, giám sát.

– Huấn luyện bảo đảm an toàn hóa chất .
– Kế hoạch kiểm định, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị công nghệ tiên tiến .

 1. Giải pháp về kỹ thuật

Các giải pháp phòng ngừa, tương quan đến công nghệ tiên tiến, phong cách thiết kế, trang thiết bị Giao hàng sản xuất .

 1. Kế hoạch kiểm tra, giám sát những nguồn rủi ro tiềm ẩn xảy ra sự cố ; Kế hoạch kiểm tra liên tục, đột xuất ; nghĩa vụ và trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát .

Chương 4

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 1. Kế hoạch ứng phó so với những trường hợp đã dự báo .
 2. Kế hoạch phối hợp những lực lượng bên trong và bên ngoài tham gia ứng phó sự cố hóa chất .
 3. Kế hoạch sơ tán người và gia tài .

Chương 5

NĂNG LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

 1. Năng lực quản trị

Hệ thống tổ chức triển khai, quản lý và điều hành ứng phó sự cố .

 1. Nhân lực của cơ sở hóa chất

– Yêu cầu tối thiểu so với những vị trí thao tác tương quan đến hóa chất và lực lượng ứng phó .
– Kế hoạch giảng dạy, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất so với những ngữ cảnh đã nêu trên .

 1. Năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị

– Danh sách hiện có về trang thiết bị, phương tiện đi lại sử dụng ứng phó sự cố hóa chất : tên thiết bị, số lượng, thực trạng thiết bị ; mạng lưới hệ thống bảo vệ, mạng lưới hệ thống dự trữ nhằm mục đích cứu hộ cứu nạn, ngăn ngừa sự cố, trang bị bảo lãnh cho người lao động và lực lượng tham gia ứng cứu cơ sở tương thích với những hóa chất nguy hiểm trong cơ sở, dự án Bất Động Sản .
– Hệ thống báo nguy, mạng lưới hệ thống thông tin nội bộ và thông tin ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp .
– Kế hoạch thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa, bổ trợ những thiết bị nêu trên .

Chương 6

PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Nội dung của giải pháp khắc phục hậu quả sự cố hóa chất gồm có :

 1. Giải pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả sự cố hóa chất .
 2. Phương án bồi thường thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra .

KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 1. Những yêu cầu của chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất .
 2. Cam kết của chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất .

PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

 1. Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản hoặc Giấy ghi nhận ĐK của cơ sở hóa chất .
 2. Sơ đồ vị trí khu đất đặt dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất ( khổ giấy A3 trở lên ) .
 3. Sơ đồ tổng mặt phẳng của dự án Bất Động Sản, cơ sở hóa chất ( khổ giấy A3 trở lên ) .
 4. Sơ đồ diễn đạt những vị trí tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ hóa chất dự kiến trong mặt phẳng dự án Bất Động Sản, cơ sở và trạng thái dữ gìn và bảo vệ ( ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất ) ( khổ giấy A3 trở lên ) .
 5. Sơ đồ thoát hiểm khi xảy ra sự cố hóa chất .
 6. Các sách vở, tài liệu khác tương quan đến nội dung của kế hoạch .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tìm hiểu thêm ( nếu có ) : Bao gồm tên tài liệu tìm hiểu thêm, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản. / .

Antoanhoachat.vn chuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Chúng tôi vừa chia sẽ 1 số ít nội dung tương quan đến việc triển khai xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho doanh nghiệp theo pháp luật tại Nghị định 113 / 2017 / NĐ-CP của nhà nước và Thông tư 32/2017 / TT-BCT của Bộ Công Thương .

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm các nội dung khác liên quan đến các thủ tục xin cấp giấy phép của hoạt động hoá chất khác tại trang Antoanhoachat.vn

Cám ơn, và chúc các bạn thành công./.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tại Antoanhoachat.vn Anh/Chị vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0938353369 (Mr. Phong) – Email: phongle@antoanhoachat.vn

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments