dây chuyền trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nó có thể áp dụng cho toàn bộ dây chuyền cung cấp và mạng lưới phân phối.

It can apply to whole supply chains and distribution networks.

WikiMatrix

Nó đang giấu gì đó về cái dây chuyền.

She’s obviously Covering up something about that necklace.

OpenSubtitles2018. v3

Phải, và hắn cho cô 1 sợi dây chuyền quý giá, vật từng thuộc về bà hắn.

Yes, and he gave you a priceless necklace that once belonged to his grandmother.

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền này được vận hành bởi SNCA và có khả năng để sản xuất 48 chiếc Do 24 khác.

This line was operated by SNCAN and was able to produce another 48 Do 24s.

WikiMatrix

Mặt dây chuyền với tấm ảnh của mẹ?

The locket with Mama’s picture?

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền phật của anh.

Your Buddhas.

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc dây chuyền cưới trên cổ tôi cũng là của anh.

Your nuptial necklace around my neck.

OpenSubtitles2018. v3

Nhận được Mặt Dây Chuyền Honor Bee

Earn an Honor Bee

LDS

Và người chế tạo cái mặt dây chuyền đó cũng là người làm cái mề đay này.

Then the jeweller that made this pendant also made this medallion.

OpenSubtitles2018. v3

Cait, phản ứng dây chuyền, anh không thể đảo ngược nó được.

Cait, the chain reaction, I can’t reverse it.

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền dễ thương luôn.

That necklace is cute, too.

OpenSubtitles2018. v3

Và đây là dây chuyền của Mẹ.

And that’s Mom’s medallion.

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền cô ta đang đeo là Đôi mắt của thần Midalia

The necklace that she is wearing is the Eye of Gods medallion.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: favorable là gì ? nghĩa của từ favorable trong tiếng việt

khi cô nói tới dây chuyền của mẹ cô.

The other day, when you mentioned your mother’s necklace.

OpenSubtitles2018. v3

Cái mặt dây chuyền?

The bumblebee pendant?

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền của mẹ ta!

My mother’s necklace!

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao không hỏi em về sợi dây chuyền này?

Why not ask me about the necklace?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi tiếp tục tiến lên và xây dựng dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc.

So then we went forward and built our production line in China.

ted2019

Giao sợi dây chuyền ra và cậu có lại bạn của cậu.

Hand over the necklace and you get your friend back.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

That’s the finished production line there .

QED

Dây chuyền sản xuất đó rất nhanh.

That’s a production line and a very fast one.

ted2019

Cảnh sát sử dụng một hoist để đạt tới đỉnh cột đèn và cắt dây chuyền của mình.

Police used a hoist to reach the top of the lamp post and cut his chains.

WikiMatrix

Bảo các em có đeo dây chuyền đứng theo thứ tự và hát bài ca này lần nữa.

Invite the children with the necklaces to stand in order, and sing the song again.

LDS

Thông lượng tổng của dây chuyền được xác định bởi máy này.

The overall throughput of the line is determined by this machine.

WikiMatrix

Dây chuyền ngọc trai đúng không? ” ” Vâng. ”

I said, ” Pearl necklace? ” ” Yeah. “

Xem thêm: Neocortex là gì

QED

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments