ĐỀ TÀI :NGHIÊN CỨU GIAO THỨC RTP VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING

Ngày đăng : 19/08/2019, 01 : 48

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tel (84-511) 736 949, Fax (84-511) 842 771 Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ NGÀNH : 05115 ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU GIAO THỨC RTP VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING Mã số : 06T1-108 06T1-118 Ngày bảo vệ : 15,16/06/2011 SINH VIÊN : HUỲNH PHƯƠNG ĐỨC NGUYỄN VĂN HƯNG LỚP : 06T1 CBHD : KS.GVC.NGUYỄN THẾ XUÂN LY ĐÀ NẴNG, 06/2011 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Thầy Cô giảng dạy chúng em suốt thời gian qua Cảm ơn thầy KS.GVC.Nguyễn Thế Xuân Ly – người hướng dẫn, gợi mở đóng góp ý tưởng để chúng em thực đề tài Bên cạnh đó, để hồn thành đề tài này, chúng em nhận nhiều giúp đỡ, lời động viên quý báu bạn bè, anh chị thân hữu; chúng em xin hết lòng ghi ơn Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp, nỗ lực mình, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận thông cảm bảo tận tình q Thầy bạn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp thầy KS.GVC.Nguyễn Thế Xuân Ly Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Sinh viên, Huỳnh Phương Đức Nguyễn Văn Hưng MỤC LỤC CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Khái niệm truyền dòng: .3 II Q trình truyền dòng: .4 CÁC GIAO THỨC TRUYỀN TẢI CƠ BẢN I Giao thức TCP:(Transmision Control Protocol) I.1 Đặc điểm giao thức TCP: I.2 Cấu trúc đơn vị truyền tải TCP: .10 I.3 Điều khiển luồng liệu: 12 I.4 Thiết lập huỷ bỏ liên kết: 12 Thiết lập liên kết TCP: 12 Huỷ bỏ liên kết: 12 I.5 Truyền nhận liệu: 13 II Giao thức UDP:(User Datagram Protocol) .13 II.1 Định tuyến Multicast: 14 Khái niệm nhóm Multicast: 15 Địa Multicast: 15 TỔNG QUAN GIAO THỨC THỜI GIAN THỰC RTP(REAL TIME PROTOCOL) 16 I Những khái niệm ban đầu: 16 II Ứng dụng RTP hội thảo đa phương tiện: 18 II.1 Hội thảo thoại sử dụng multicast đơn giản (Simple Multicast Audio Conference): 18 II.2 Hội thảo sử dụng thoại video (Audio and Video Conference): 19 GIAO THỨC TRUYỀN TẢI THỜI GIAN THỰC(RTP:REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL) 21 I Một số khái niệm liên quan đến RTP: 21 II Cấu trúc phần tiêu đề gói RTP: 25 III Ghép phiên truyền RTP: 28 IV Sự thay đổi tiêu đề số trường hợp: 28 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN RTP (RTCP:REAL TIME CONTROL PROTOCOL) 30 I Chức hoạt động giao thức RTCP: 30 II Các loại gói tin RTCP: .32 III Khoảng thời gian truyền gói RTCP: (RTCP Transmision Interval) 34 IV Cập nhật số thành viên tham gia phiên truyền: .37 V Quy định việc gửi nhận gói tin RTCP: 37 VI Các tin thông báo người gửi người nhận: 43 VI.1 Phần đầu: 44 i .VI.2 Phần thứ 2: 45 VI.3 Phần thứ 3: 46 CÁC BỘ RTP TRANSLATORS VÀ RTP MIXERS 58 I Khái niệm chung: 58 II Hoạt động Translators: .60 III Hoạt động Mixers: 62 IV Các Mixer mắc phân tầng: 64 MỘT SỐ THUẬT TOÁN CƠ BẢN .66 I Phân phối định danh SSRC: 66 I.1 Xác suất xung đột: 66 II Vấn đề bảo mật RTP: 69 II.1 Khả che dấu liệu: 70 III Điều khiển tắt nghẽn: 70 IV RTP với giao thức lớp Network lớp Transport: 71 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING 73 I Phân tích yêu cầu đặt ra: 73 I.1 Thông lượng đường truyền: .73 I.2 Độ trễ: .73 I.3 Jitter: .73 I.4 Kiểm soát cân lưu lượng: 73 Kiểm soát lưu lượng: 73 Cân lưu lượng: .74 Các phương pháp điều khiển lưu lượng dòng video: 74 Thực hiện: .74 II Kết quả: 75 [1] Thinh PQ Nguyen and Avideh Zakhor 82 Berkeley, CA, USA DISTRIBUTED VIDEO STREAMING OVER INTERNET, 10 tr 82 [2] Eric Setton, Bernd Girod Peer-to-Peer Video Streaming 2007 Springer Science+Business Media, LLC, trang 5-18,trang 87-93 82 [3] Công nghệ ANT 82 [4] website : http://www.mediacollege.com/video/streaming/server.html .82 http://namthanh.com.vn/forum/Tim-hieu-ve-cong-nghe-Streaming-t84665.html? s=3344d0f88a5a349f91b7e448b0b14a16& 82 http://www.cs.umbc.edu/~pmundur/courses/CMSC691C/lab5-kurose- ross.html 82 ii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Có nhiều ứng dụng đòi hỏi tính thời gian thực (real time) Trong dịch vụ truyền hình qua mạng, hội thảo trực tuyến, chat hình, chat tiếng…mỗi ứng dụng có đặc điểm riêng nó, nhiên có số điều chung mà dịch vụ yêu cầu việc truyền liệu theo dòng (streaming) Do bắt đầu với việc tìm hiểu khái niệm truyền dòng .I Khái niệm truyền dòng: Khái niệm truyền dòng hiểu nội dung audio hay video truyền tới nơi nhận, nơi nhận thể q trình truyền mà khơng cần phải đợi đến toàn nội dung video truyền xong Cơ chế hoàn toàn khác với chế download file giao thức HTTP hay FTP Truyền dòng cho phép thể dòng video thời gian thực mà không phụ thuộc vào độ dài video Điều có ý nghĩa truyền file video có kích thước lớn hay dòng video có độ dài khơng xác định Khi đó, giao thức khác FTP hay HTTP sử dụng Chúng ta bắt gặp nhiều trường hợp sử dụng chế truyền dòng chương trình truyền hình trực tiếp, hội thảo qua mạng Với khả truyền tải nội dung video, audio thơng qua mạng, có phương pháp giao tiếp truy nhập thơng tin Với góc nhìn bao qt, truyền dòng phương pháp truyền thơng tin liên tục, nội dung video truyền theo thời gian thể nội dung video Bên nhận nhận dòng thơng tin nội dung video thể nội dung video theo thời gian Khả có ý nghĩa loại liệu phụ thuộc thời gian video, audio, để đảm bảo chất lượng cảm thụ video phải đảm bảo mối quan hệ mặt thời gian khung hình Để hình dung cách đơn giản chế truyền dòng thời gian thực, lấy ví dụ sau Giả thiết có hai máy kết nối với nhau, máy đóng vai trò máy truyền máy đóng vai trò máy nhận Bên truyền trang bị camera để thu hình giảng viên giảng liệu video thu được truyền tới máy nhận Bên nhận có nhiệm vụ nhận dòng liệu từ bên truyền gửi tới thể lên thiết bị TV hay hình máy tính Khi với việc sử dụng chế truyền dòng thời gian thực, hình ảnh giảng viên mà bên nhận thể phản ánh cách tức thời (về mặt lí thuyết) xảy giảng viên bên truyền Còn với giảng lưu trữ trước, truyền dòng thời gian thực đảm Huỳnh Phương Đức-Nguyễn Văn Hưng, LỚP 06T1 bảo việc thể video tương đương thể máy truyền Khi đó, mơi trường mạng suốt người sử dụng, người sử dụng có cảm giác việc thể đoạn video thực máy cục .II Q trình truyền dòng: Truyền dòng video hay audio phải trải qua nhiều công đoạn với nhiệm vụ riêng để đến kết cuối đạt khả thể bên nhận Giải Giảinén nénvideo/audio video/audio Dòng video/audio Lấy Lấymẫu mẫu Khơi Khôiphục phụcdữ dữliệu liệuvàvà đồng đồng Network RTP Packets Hình Q trình truyền dòng video/audio Để tìm hiểu sâu chế truyền dòng, cần sâu vào q trình mà thơng tin truyền thông qua môi trường mạng Bất nội dung video hay audio truyền dạng truyền dòng phải trải qua bước sau: Bước – Mã hoá: Việc mã hoá video, mà cụ thể nén video công đoạn không bắt buộc cần thiết Với loại liệu video thô liệu thu từ camera, việc lưu trữ hay truyền video khơng nén phải trả giá cao, điều Ta lấy ví dụ với định dạng tiêu biểu thường sử dụng ứng dụng hội nghị từ xa video định dạng CIF (Common Intermediate Format) CIF sử dụng độ phân giải 352 pixel dòng 288 dòng tất Một ảnh khơng nén cho frame hình (chế độ 352x288x16bpp) chiếm 202752 byte Việc ghi video khơng nén với tốc độ 15 hình giây cần xấp xỉ MB giây truyền qua mạng Huỳnh Phương Đức-Nguyễn Văn Hưng, LỚP 06T1 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming băng thông cần thiết cho dòng video khơng nén 24 Mbps Từ ví dụ đây, ta thấy việc nén video gần khơng thể thiếu dòng video truyền môi trường mạng tốc độ thấp Bảng sau cho biết độ nén cần thiết môi trường mạng khác nhau: Dạng kết nối Bit Rate Tỉ lệ nén OC3 155 Mbps 1:1 T3 42 Mbps 4:1 Ethernet 10 Mbps 17:1 T1 1.5 Mbps 110:1 ISDN 128 Kbps 1300:1 Modem 56 Kbps 3000:1 Bảng Băng thơng mạng tỉ lệ nén u cầu Có thể sử dụng nhiều chuẩn nén khác cho việc nén video Tuỳ theo yêu cầu chất lượng băng thông, mà ta lựa chọn phương pháp nén thích hợp Với việc áp dụng chuẩn nén cho liệu video, không gian lưu trữ cần thiết băng thơng mạng u cầu cho dòng video giảm đột ngột Ví dòng video trên, sử dụng chuẩn nén H.263 băng thơng u cầu cho việc truyền dòng video vào khoảng 140 Kbps không gian lưu trữ cần thiết cho ngày với 24 vào khoảng 1.4 MB Hiện phổ biến hai họ chuẩn nén, họ CCITT với chuẩn dạng H.26x, H.36x họ ISO MPEG với chuẩn MPEG-1, MPEG2, MPEG-4, MPEG-7 Sự phát triển chuẩn nén tham khảo sơ đồ đây: Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming H.261 – Một kĩ thuật với tốc độ dòng bit nhỏ, đưa vào năm 1984 ITU sử dụng cho dịch vụ audiovisual MPEG-1 – Chuẩn ISO, ứng dụng ngành công nghiệp quảng bá MPEG-1 tạo sửa đổi H.261 cho việc chuyển video vào đĩa CD với tốc độ dòng bit thấp MPEG-2 – Được phát triển cho việc quảng bá video chất lượng cao cách sử dụng tỉ lệ nén thấp H.263 – Một sửa đổi theo MPEG-2 với mục đích thu độ nén cao đảm bảo chất lượng hình ảnh cao H.263+ H.263++ phiên mở rộng H.263 MPEG-4 – Được phát triến song song với H.263 phương pháp thay cho MPEG-1 với tốc độ dòng bit thấp H.323 – Một hệ thống hoàn hảo cho việc truyền thơng multimedia, Hình Sự phát triển phần chuẩn nén.được thực thành video sở H.261/263 JPEG-2000 – Chuẩn JPEG nhất, dựa sở DWT (Discrete Wavelet Việc lấy mẫu thực chất việc chia nhỏ nội dung video hay audio thành Transform), ban đầu phát triển cho khối nhỏ thích hợp để truyền môi trường mạng Đối với liệu việc nén ảnh tĩnh, áp dụng audio, việc lấy mẫu thực theo thời gian Tương ứng sau khoảng thời cho video gian chu kì lấy mẫu phần liệu audio tương ứng khoảng thời gian H.263, chưa sử dụng để truyền đi.Với liệu video,H.264 ngoài- Mở việcrộng lấy mẫu theo thời gian phát triển có việc lấy mẫu theo không gian Việc lấy mẫu theo thời gian tương ứng với thời gian thể khung hình việc lấy mẫu theo khơng gian thực cách chia nhỏ khung hình thành phần với kích thước thích hợp việc truyền Bước – Lấy mẫu: Khi lấy mẫu, mẫu phải chứa đựng đầy đủ thông tin dùng cho việc khôi phục lại liệu video hay audio mặt không gian thời gian bên Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming nhận nhận mẫu Với việc sử dụng giao thức giao thức truyền thông thời gian thực RTP, trình lấy mẫu tiến hành tự động Bước – Truyền mẫu qua mạng: Việc truyền mẫu liệu video thực cách trực tiếp thông qua giao diện môi trường mạng Socket hay thực thông qua giao thức cấp cao tầng ứng dụng RTP Thông thường người ta chọn giải pháp thứ hai, tức sử dụng giao thức truyền dòng thời gian thực cho việc truyền mẫu giao thức hỗ trợ phần cứng phần mềm Việc sử dụng giao thức truyền dòng thời gian thực có nhiều ưu điểm Ưu điểm thứ tính hiệu quả, giao thức truyền thông thời gian thực thiết kế cho việc truyền loại liệu động, liệu video chẳng hạn, tính thời gian thực trọng tính xác mặt liệu Ví dụ giao thức RTP, giao thức truyền thông lớp thường sử dụng UDP (User Datagram Protocol) giao thức với độ tin cậy thấp có tốc độ truyền liệu cao giao thức với độ tin cậy cao TCP Ưu điểm thứ hai giao thức thời gian thực hỗ trợ mạnh việc đồng dòng liệu từ nguồn khác có quan hệ với mặt thời gian thực Ví dụ việc truyền âm hình ảnh vật, bên nhận thể phải đảm bảo yêu cầu âm phải phù hợp với hình ảnh Ngồi ra, giao thức điều khiển cung cấp dịch vụ cho phép quản lí thành viên tham gia điều khiển chất lượng việc phân phối liệu Với việc sử dụng giao thức truyền thơng thời gian thực cho việc truyền, mẫu đóng gói thành gói tin Các gói tin mang đầy đủ thơng tin nhãn thời gian, số thứ tự gói tin thông tin khác đủ dùng cho việc khôi phục liệu đồng dòng bên nhận tiến hành nhận thể nội dung video hay audio Thông qua giao thức lớp dưới, gói tin truyền mơi trường mạng Bước – Nhận khôi phục liệu đồng dòng: Đây q trình ngược với bước thứ ba, thực bên nhận liệu dạng gói tin truyền đến Các gói tin truyền đến nhiều dòng tương ứng với nhiều nguồn liệu khác thứ tự gói tin nhận không giống chúng gửi Khi bên nhận phải vào thơng tin ghi gói tin để xác định vị trí mặt khơng gian thời gian mẫu liệu mà gói tin mang theo Việc xác định vị trí mẫu liệu gói tin giúp cho việc khơi phục lại nội dung video hay audio cách xác Với việc truyền dòng đơn lẻ khơng có quan hệ với mặt thời gian, nội dung audio hay video vừa khơi phục Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming CHƯƠNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING I Phân tích yêu cầu đặt ra: I.1 Thông lượng đường truyền: Tuỳ thuộc vào băng thơng cho phép mạng, ta định sử dụng chuẩn nén thích hợp Với mạng cục bộ, chuẩn nén sử dụng bao gồm MPEG, H.263 JPEG Việc sử dụng chuẩn nén cho phép đạt băng thơng dòng video khoảng từ 200 kbps tới Mbps .I.2 Độ trễ: Độ trễ làm ảnh hưởng đến chất lượng video Điều mong muốn đạt độ trễ nhỏ bị giới hạn kênh truyền Độ trễ chấp nhận hội thoại video nằm khoảng từ 150 ms tới 200 ms Với dòng video có độ trễ lớn 200 ms, tính thời gian thực không đảm bảo tai người phát độ trễ làm hội thoại trở nên khó khăn .I.3 Jitter: Thông thường giá trị jitter nằm khoảng từ 10 ms tới 30 ms coi chấp nhận việc truyền hình .I.4 Kiểm sốt cân lưu lượng: Kiểm soát lưu lượng: Với băng thông cho trước, hạn chế dung lượng, phải phân phối băng thông cách hợp lý để ứng dụng chạy hiệu nhất, đảm bảo nhiều client xem đồng thời – Băng thơng cho dòng video: Với băng thơng khoảng 740kbps dùng chuẩn nén MPEG cho ta chất lượng hình ảnh tương đối tốt 73 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming – Băng thơng cho dòng audio: Thơng thường, băng thơng mà dòng audio cần khoảng từ 56 đến 128kbps Với mạng LAN, có điều kiện băng thơng (10Mbps) ta chọn tốc băng thơng dành cho dòng thoại 128M – Băng thơng dùng điều khiển: Đây băng thông giành cho thông tin điều khiển giao thức RTP nằm gói RTP, RTCP Nó tính tốc độ phần tiêu đề gói RTP+tốc độ gói RTCP Để kiểm sốt lưu lượng, ta sử dụng chế tĩnh chế động • Cơ chế tĩnh: Băng thông cố định sẵn cho phiên truyền RTP, trì suốt phiên giải phóng kết thúc phiên • Cơ chế động: Băng thông cấp phát cho phiên truyền RTP thay đổi phụ thuộc vào khả cung cấp đường truyền, hay phụ thuộc số phiên RTP tham gia toàn mạng Cân lưu lượng: Cơ chế sử dụng để làm giảm độ chênh lệch lớn dòng video Để thực việc ta phải thực theo trình tự – Kiểm tra lưu lượng dòng video lớn xem có chất lượng có vượt chất lượng tối thiểu khơng? – Nếu chất lượng vượt qua chất lượng tối thiểu khoảng giảm lưu lượng dòng video xuống – Lặp lại trình dòng đạt tổng lưu lượng cho phép Các phương pháp điều khiển lưu lượng dòng video: – Thay đổi độ phân giải – Thay đổi tốc độ khung hình – Thay đổi chất lượng hình ảnh (số mầu ảnh)… Thực hiện: Chương trình ta thực streaming video Từ Server ta mở port giao thức RTSP (port 554),Server Client kết nối với sử dụng giao thức RTSP (Real Time Streaming Protocol) gửi liệu sử dụng giao thức RTP (Real-time Transfer Protocol).Chúng ta thể giao thức RTSP bên phía Client 74 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming II Kết quả: Server thực mở port 554 Khởi động chương trình Client, trỏ đường dẫn đến file media chứa Server Client tác động đến Server, phía Server thơng báo trạng thái phiên truyền RTP 75 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming 76 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming 77 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming Client thể file media yêu cầu 78 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming PHỤ LỤC KIỂM TRA PHẦN TIÊU ĐỀ RTP : RTP Data Header Validity Checks Bên nhận giao thức RTP phải kiểm tra tính hợp lệ phần tiêu đề RTP gói tới, trường hợp chúng mã mật gói tin bị nhầm địa từ ứng dụng khác Tương tự, mã hoá mật theo phương thức mơ tả phần 9, phải thực kiểm tra phần tiêu đề để khẳng định q trình giải mã mật xác Việc kiểm tra tính hợp lệ phần tiêu đề RTP thực theo số qui tắc sau: Giá trị trường RTP version phải Kiểu tải (payload type) phải xác định, phải khác kiểu SR RR Nếu bit P thiết lập 1, byte cuối gói phải chứa số byte hợp lệ (nhỏ tổng kích thước gói trừ kích thước phần tiêu đề) Bit X phải kiểu ứng dụng chưa xác đinh, phần tiêu đề mở rộng sử dụng Ngược lại, trường kích thước mở rộng (extension length field) phải nhỏ tổng kích thước gói trừ kích thước phần tiêu đề cố định phần thêm (padding) Kích thước gói phải quán với CC payload type (nếu phần tải có kích thước biết) Trong qui định trên, qui tắc cuối phức tạp bỏ qua Nếu phần định danh SSRC gói giá trị nhận trước đây, gói hợp lệ số thứ tự nằm khoảng giá trị cho phép Nếu định danh SSRC lần nhận, gói tin mang định danh bị coi không hợp lệ nhận số gói tin có số thứ tự liên tiếp hững gói coi khơng hợp lệ bị loại bỏ lưu lại đem sử dụng bắt đầu có gói tin hợp lệ thời gian trễ cho phép Ngoài ra, việc kiểm tra khắt khe với yêu cầu nhiều gói tin liên tiếp KIỂM TRA PHẦN TIÊU ĐỀ RTCP: Việc kiểm tra phần tiêu đề gói RTCP thực tương tự với qui tắc sau: RTP version Trường payload type gói RTCP gói ghép phải SR RR Bit đệm (P) phải gói gói ghép RTCP Bởi phần đệm thêm, cần thiết, vào cuối gói 79 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming Những trường kích thước gói RTCP riêng cộng lại phải tổng kích thước gói RTCP ghép nhận Việc kiểm tra nhằm chuẩn hố Nếu trường hợp gói RTCP có kiểu chưa xác định phải nhận bỏ qua CÁC HẰNG SỐ DÙNG CHO PAYLOAD TYPE: PT Name Type Clock rate (Hz) Audio channels References PCMU Audio 8000 RFC 3551 1016 Audio 8000 RFC 3551 G721 Audio 8000 RFC 3551 GSM Audio 8000 RFC 3551 G723 Audio 8000 DVI4 Audio 8000 RFC 3551 DVI4 Audio 16000 RFC 3551 LPC Audio 8000 RFC 3551 PCMA Audio 8000 RFC 3551 G722 Audio 8000 RFC 3551 10 L16 Audio 44100 RFC 3551 11 L16 Audio 44100 RFC 3551 12 QCELP Audio 8000 13 CN Audio 8000 RFC 3389 14 MPA Audio 90000 15 G728 Audio 8000 16 DVI4 Audio 11025 17 DVI4 Audio 22050 18 G729 Audio 8000 19 reserved Audio 25 CellB Video 90000 RFC 2029 26 JPEG Video 90000 RFC 2435 nv Video 90000 RFC 3551 31 H261 Video 90000 RFC 2032 32 MPV Video 90000 RFC 2250 RFC 2250, RFC 3551 RFC 3551 20 24 27 28 29 30 80 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming 33 MP2T Audio/Video 90000 RFC 2250 34 H263 Video 90000 dynamic GSM-HR Audio 8000 dynamic GSM-EFR Audio 8000 variable variable 35 71 72 76 Reserved 77 95 96 127 dynamic dynamic L8 Audio dynamic RED Audio dynamic VDVI Audio variable dynamic BT656 Video 90000 dynamic H263-1998 Video 90000 dynamic MP1S Video 90000 dynamic MP2P Video 90000 dynamic BMPEG Video 90000 81 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thinh PQ Nguyen and Avideh Zakhor Berkeley, CA, USA DISTRIBUTED VIDEO STREAMING OVER INTERNET, 10 tr [2] Eric Setton, Bernd Girod Peer-to-Peer Video Streaming 2007 Springer Science+Business Media, LLC, trang 5-18,trang 87-93 [3] Công nghệ ANT [4] website : http://www.mediacollege.com/video/streaming/server.html http://namthanh.com.vn/forum/Tim-hieu-ve-cong-nghe-Streaming-t84665.html? s=3344d0f88a5a349f91b7e448b0b14a16& http://www.cs.umbc.edu/~pmundur/courses/CMSC691C/lab5-kurose- ross.html 82 Nghiên cứu giao thức RTP xây dựng ứng dụng Video streaming TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Các ứng dụng RTP đà phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí đa phương tiện, nghiên cứu tích cực.Đồ án thực nghiên cứu phần kiến thức RTP Chương trình Video streaming thực hành giúp chúng em hiểu rõ nắm khái niệm thuật toán giao thức RTP, nhiều hạn chế Nếu có điều kiện,em tiếp tục tìm hiểu sâu giao thức RTP,phát triển phần live streaming chất lượng dịch vụ(QoS), hồn thiện chương trình tốt hơn, đáp ứng cầu dịch vụ VoD hồn hảo 83 DANH MỤC HÌNH VẼ HÌNH Q TRÌNH TRUYỀN DỊNG VIDEO/AUDIO HÌNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHUẨN NÉN HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC TCP TRONG VIỆC CUNG CẤP KẾT NỐI 10 HÌNH 4.KHUÔN DẠNG TCP SEGMENT 10 HÌNH 5.KHN DẠNG UDP DATAGRAM 13 HÌNH TRUYỀN MULTICAST 14 HÌNH 7.ĐỊA CHỈ MULTICAST 15 HÌNH MƠ HÌNH TỔNG QT VỀ GIAO THỨC RTP 16 HÌNH NHÃN THỜI GIAN VÀ SỰ ĐỒNG BỘ .17 HÌNH 10 KIỂM SỐT QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI DỮ LIỆU .17 HÌNH 11 VỊ TRÍ RTP TRONG CÁC ỨNG DỤNG MULTIMEDIA 18 HÌNH 12.RTP TRONG HỘI THẢO SỬ DỤNG CẢ VIDEO/AUDIO .19 HÌNH 13 MƠ HÌNH PHIÊN RTP 22 HÌNH 14 MINH HOẠ CÁC NGUỒN ĐỒNG BỘ SSRC 23 HÌNH 15.HOẠT ĐỘNG CỦA MIXER 23 HÌNH 16 MINH HOẠ VIỆC CHÈN DANH SÁCH CSRC KHI ĐI QUA BỘ MIXER 24 HÌNH 17.TTRANSLATOR 24 HÌNH 18 CẤU TRÚC PHẦN HEADER GĨI RTP 25 HÌNH 19.CẤU TRÚC PHẦN TIÊU ĐỀ MỞ RỘNG 29 HÌNH 20 HOẠT ĐỘNG CỦA RTCP 30 HÌNH 21.MINH HOẠ VIỆC GHÉP CÁC GĨI RTCP VÀO GĨI UDP 34 HÌNH 22.CẤU TRÚC BẢN TIN SR-RTCP 44 HÌNH 23 CẤU TRÚC BẢN TIN RR-RTCP 48 HÌNH 24.CẤU TRÚC GÓI TIN SDES-RTCP .51 HÌNH 25.CẤU TRÚC SDES ITEM 51 HÌNH 26.CẤU TRÚC CNAME-SDES 52 HÌNH 27.CẤU TRÚC NAME-SDES 53 HÌNH 28.CẤU TRÚC EMAIL-SDES 53 i ii HÌNH 29.CẤU TRÚC PHONE-SDES 53 HÌNH 30.CẤU TRÚC LOC-SDES 54 HÌNH 31.CẤU TRÚC TOOL-SDES .54 HÌNH 32.CẤU TRÚC NOTE-SDES .54 HÌNH 33.CẤU TRÚC PRIV-SDES .55 HÌNH 34.CẤU TRÚC GĨI RTCP BYE .56 HÌNH 35.CẤU TRÚC GĨI RTCP-APP 57 HÌNH 36.MƠ HÌNH MẠNG VỚI CÁC BỘ TRANSLATOR VÀ MIXER.60 HÌNH 37.HOẠT ĐỘNG CỦA TRANSLATOR 61 HÌNH 38.HOẠT ĐỘNG CỦA MIXER 63 HÌNH 39.KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VỊNG LẶP HOẶC XUNG ĐỘT CỦA MIXER .64 HÌNH 40.MƠ HÌNH PHÂN TẦNG CÁC MIXER 65 HÌNH 41.MINH HOẠ LẶP VỊNG .68 ii Tãn tạc gi åí âáy, LÅÏP XXX

– Xem thêm –

Xem thêm: ĐỀ TÀI :NGHIÊN CỨU GIAO THỨC RTP VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING, ĐỀ TÀI :NGHIÊN CỨU GIAO THỨC RTP VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VIDEO STREAMING

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments