Defamation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Defamation là gì?

Defamation là Làm tổn hại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defamation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Làm của statement xúc phạm (s) trong tư nhân hoặc công cộng về thực tiễn của một người kinh doanh, nhân vật, tình hình tài chính, đạo đức, hoặc danh tiếng. phỉ báng bằng miệng là một vu khống trong khi in hoặc phỉ báng công bố là một tội phỉ báng. Các nguyên đơn phải chứng minh rằng phỉ báng đã được thông báo cho một người nào đó khác hơn là anh ta hoặc cô. Và, nếu tuyên bố là không rõ ràng làm mất danh dự, nó phải được chỉ ra rằng nó mang một ý nghĩa làm mất danh dự (xem ám chỉ) và rằng mọi người hợp lý sẽ nghĩ rằng nó đề cập đến nguyên đơn. Trong trường hợp phỉ báng không chủ ý, bị cáo có thể giảm thiểu thiệt hại hoặc thoát khỏi trách nhiệm bằng cách cung cấp một lời xin lỗi. Phỉ báng với mục đích xấu (xem ác ý) làm mất hiệu lực bảo vệ nhận xét công bằng và quyền lực. Phỉ báng rằng imputes một hành vi phạm tội bị trừng phạt hình sự với tù, thường là một mặt bằng đủ cho một hành động của tòa án, ngay cả trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh thiệt hại đặc biệt. Theo luật Anh, thiệt hại phỉ báng được đánh giá bởi một ban giám khảo và không phải là một thẩm phán.

Xem thêm: flattering tiếng Anh là gì?

Definition – What does Defamation mean

Making of false, derogatory statement(s) in private or public about a person’s business practices, character, financial status, morals, or reputation. Oral defamation is a slander whereas printed or published defamation is a libel. The plaintiff must prove that the defamation was communicated to someone other than him or her. And, if the statement is not obviously defamatory, it must be shown that it carries a defamatory meaning (see innuendo) and that reasonable people would think that it refers to the plaintiff. In case of unintentional defamation, the defendant may mitigate damages or escape liability by offering an apology. Defamation with malicious intent (see malice) invalidates the defense of fair comment and qualified privilege. Defamation that imputes a criminal offense punishable with imprisonment, is usually a sufficient ground for a court action even in the absence of a proof of special damages. Under the UK law, defamation damages are assessed by a jury and not a judge.

Source: Defamation là gì? Business Dictionary

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments