Đếm ô có dữ liệu bằng hàm COUNTA chính xác nhất

Trong bài viết trước, mình có đề cập đến một công thức để đếm dữ liệu đó là hàm COUNT. Tuy nhiên, hàm này chỉ dùng để đếm các dữ liệu là số hoặc ngày tháng. Vậy nếu như bạn cần đếm ô có dữ liệu bao gồm cả văn bản và những ký tự khác. Thì bạn sẽ làm như thế nào? Lúc này hãy dùng hàm COUNTA. Cùng Mindovermetal tìm hiểu kỹ hàm COUNTA qua bài viết này nhé!

Công thức của hàm COUNTA

Hàm COUNTA trong Excel dùng để đếm ô có dữ liệu. Hàm này không phân biệt kiểu dữ liệu. Dữ liệu này có thể là văn bản, số hay những kí hiệu đặc biệt. Tuy nhiên, hàm này sẽ không đếm những ô trống.

Hàm COUNTA có công thức khá đơn giản: =COUNTA(value1, value2,…)

Trong đó:

  • Value1, value2,..: là các tham chiếu ô hoặc các mảng muốn đếm. Tham chiếu là bất kì dữ liệu nào là số, văn bản hay ô trống.

Chú ý:

  • Hàm COUNTA chỉ đếm các ô có chứa dữ liệu. Những ô trống hàm này sẽ bỏ qua.
  • Nếu không muốn đếm các ô có chứa dữ liệu là hàm logic, văn bản hay giá trị lỗi thì sử dụng hàm COUNT.
  • Nếu muốn đếm các dữ liệu theo điều kiện cho trước thì dùng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Một số ví dụ về dùng hàm COUNTA để đếm ô có dữ liệu

Đếm ô có dữ liệu trong một phạm vi

Cho bảng dữ liệu sau đây:

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-6

Hãy đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng dữ liệu trên, trong đó sử dụng hàm COUNTA. Tại ô C8 ta nhập công thức sau: =COUNTA(C2:C7)

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-8

Sau đó nhấn Enter, kết quả trả về là 6. Tức là có 6 ô chứa dữ liệu ở cột giá trị. Không phân biệt là số, văn bản hay kí tự đặc biệt.

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-9

Nếu như bạn xóa dữ liệu của một ô bất kì trong cột giá trị. Kết quả sẽ tự động nhảy về 5. Nguyên nhân là vì hàm COUNTA đã tự động bỏ qua và không đếm những ô không chứa dữ liệu.

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-9

Đếm ô có dữ liệu trong nhiều phạm vi

Cho bảng dữ liệu sau đây:

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-2

Hãy đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng dữ liệu trên, trong đó sử dụng hàm COUNTA. Tại ô F9, ta nhập công thức sau: =COUNTA(C2:C7, C10:C15, G2:G7)

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-4

Sau đó nhấn Enter và kết quả trả về là 16. Ở đây hàm COUNTA đã đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu trong phạm vi đã chọn.

dem-o-co-du-lieu-bang-ham-counta-chinh-xac-nhat-7

Có thể thấy, cách sử dụng và hàm COUNTA trong Excel rất đơn giản và dễ thực hiện. Bạn có thể sử dụng hàm này để đếm các ô có chứa dữ liệu bất kỳ. Hy vọng, thông qua bài viết này bạn có thể nắm rõ công thức và ứng dụng của hàm COUNTA. Nếu có thắc mắc gì hãy comment bên dưới cho Mindovermetal biết nhé!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments