Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc…

Bài tập và thực hành thực tế 11 : E-Mail và máy tìm kiếm thông tin – Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10. Hãy kể thêm tên những dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không ? Nếu có, cho biết những quyền lợi mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó .

Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

Ngoài những dịch vụ của Internet đã nêu ở trên, ta có thể kể thêm một sô dịch vụ khác, đó là:

– E-mail là dịch vụ thư điện tử. Đây là dịch vụ tích cực nhất trên Internet. Nó được cho phép người dùng gửi, nhận, chuyển tiếp những thư điện tử ( kể cả thư có tệp dính kèm ) .
– WWW là mạng lưới hệ thống thông tin dựa trên siêu văn bản. Có thể coi nó là dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết những dịch vụ trên Internet được cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức triển khai link những website .
– FTP ( File Transfer Protocol ) là dịch vụ truyền tệp ( file ) trên mạng. Các file hoàn toàn có thể ở dạng văn bản, ảnh tình, ảnh video, những thư viện, đặc biệt quan trọng là những ứng dụng ứng dụng được phân phối không tính tiền hoặc thử nghiệm .
– Telnet là dịch vụ truy nhập từ xa. Đây là một công cự cơ bản của Internet. Telnet được cho phép người sử dụng hoàn toàn có thể truy vấn vào một máy tính ở ; và khai thác những tài nguyên của máy đó trọn vẹn giống như đang ngồi trước máy của mình .

– Chat là dịch vụ cho phép hội thoại trực tuyến (gồm có: text Chat, Voice Chat, Video Chat). Chat là phương tiện thời gian thực, nghĩa là những từ bạ gõ vào máy tính sẽ xuất hiện gần như tức thời trên màn hình của người nhị và trả lời của họ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn như vậy.

Quảng cáo
– NewsGroup là dịch vụ được cho phép một nhóm người sử dụng mạng để trao đổi thông tin xung quanh một đề tài .

– Usenet là dịch vụ cho phép tập hợp vài ngàn nhóm NewsGroup. những nhóm trao đổi tin tức theo những chủng loại chuyên môn nhất đị (máy tính, khoa học, tin tức, ..). Giống như bản tin một người có thể gửi i để những người khác có thể đọc và trả lời hay tranh luận.

– VOIP là dịch vụ điện thoại cảm ứng trên Internet .
– Video Conference là dịch vụ Giao hàng những hội nghị từ xa. Nhờ dịch vụ nà những người ở những vị trí địa lí cách xa. nhau hoàn toàn có thể tham gia hội thảo chiến lược : đọc được văn bản, nghe được lời nói, nhìn thấy hình ảnh của nhau trải qua một phòng họp ảo .
– WAP là dịch vụ liên kết điện thoại di động vào Internet .

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments