Thuộc tính display trong CSS (inline – block -none)

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao thẻ p lại có chiều rộng là 100%, hay thẻ div, thẻ header, footer đều có chiều rộng là 100%. Nhưng ngược lại với các thẻ span, a, strong…  thì nó có chiều rộng phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ, không những vậy mà nó cũng không thể sử dụng được hai thuộc tính margin (top và bottom). Vậy thì trong bài này chúng ta tìm hiểu thuộc tính display và các giá trị của nó để các bạn trả lời các câu hỏi trên.

Các thuộc tính của display chính gồm có :banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc: Thuộc tính display trong CSS (inline – block -none)

 • inline: hiển thị trên một hàng

 • block: hiển thị dang khối

 • inline-block: kết hợp cả 2 cách hiển thị trên

 • none: không hiển thị

1. Phân biệt display inline – block của thẻ HTML

Trước tiên tất cả chúng ta cần khám phá hai thuộc tính inline và block của thẻ HTML .

Inline:

Là cách hiển thị trên một hàng và chiều rộng của thẻ đó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ. Vì vậy nhiều thẻ có thể nằm trên cùng một hàng và một số thuộc tính CSS không sử dụng được như thuộc tính margin-top, margin-bottom. Các thẻ HTML được hiển thị mặc định inline là: spana, strong, b, i, …

Ví dụ: Trong ví dụ này mình sử dụng thẻ span


  
    Dòng thứ nhất: 
  
  
    Dòng thứ hai: 
  
  
    Dòng thứ ba: 
  

Chạy lên bạn sẽ thấy nó nằm cùng trên một hàng như hình dưới đây .

thuoc tinh display inline block 1 png

Bây giờ giả sử bạn thêm một chút ít CSS nhu sau :

Chạy lên giao diện sẽ như sau :

thuoc tinh display inline block 2 png

Rõ ràng thuộc tính margin đã không Open ở vị trí top và bottom .

Block:

Là cách hiển thị chiêm một khoảng rộng (một khối) và có chiêu rộng bằng 100%. Vì vậy khi bạn dùng thẻ này thì mặc dù nội dung ngắn nhưng các thẻ khác ở phía dưới vẫn phải nằm ở vị trí bên dưới nó. Các thẻ HTML hiển thị mặc đinh block là: div, p, h1 -> h6, header, footer, section, nav, …

Ví dụ: Trong ví dụ này mình  sử dụng thẻ div


  
Dòng thứ nhất:
Dòng thứ hai:
Dòng thứ ba:

Chạy lên bạn sẽ thấy nó có xuống dòng :

thuoc tinh display inline block 3 png

Bổ sung thêm một chút ít CSS như sau :

Lúc này giao diện sẽ Open margin top và bottom :

thuoc tinh display inline block 4 png

Inline-block

Là cách hiển thị phối hợp cả hai cách trên, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể sử dụng CSS để chia khổi và nằm cùng trên cùng một hàng. Thuộc tính này thường được sử dụng khi bạn muốn một thẻ hiển thị dạng khối và hoàn toàn có thể nằm trên cùng một hàng .

2. Ẩn thẻ HTML với thuộc tính display none

Nếu bạn muốn ẩn một thẻ HTML nào đó thì bạn sẽ sử dụng thuộc tính display:none, vì nó ẩn thẻ cấp cao nhất nên tất cả các thẻ con của nó cũng sẽ ẩn theo. 

Ví dụ: XEM DEMO


  
  
NỘI DUNG SẼ NHÌN THẤY

Mình có thêm hai class cho hai thẻ div trên và mình muốn thẻ div.hidden sẽ ẩn và thẻ div.show sẽ hiển thị thì viết CSS như sau:

3. Thay đổi giá trị display cho các thẻ HTML

Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị inline, block, inline-block, none cho các thẻ HTML thì bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính CSS:

display: value

Ví dụ: Thiết lập display block cho the span

XEM DEMO

  
    thay đổi thuộc tính display:none - freetuts.net
    
    
  
  
    
      NỘI DUNG SẼ BỊ ẨN 
    
  

4. Lời kết

Như vậy là mình đã nêu lên được một số vấn đề liên quan đến thuộc tính display trong CSS. Dựa vào các ví dụ trên tôi tin rằng bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó và áp dụng vào từng  trường hợp cụ thẻ.

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments