Ứng Dụng Độ Bất Bão Hòa Và Ứng Dụng, Công Thức Tính Độ Bất Bão Hòa K

Phương pháp khai thác độ bất bão hoà

PHƯƠNG PHÁP 8: KHAI THÁC ĐỘ BẤT BÃO HÒA TRONG

PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. ĐỘ BẤT BÃO HÒA

Bạn đang đọc: Ứng Dụng Độ Bất Bão Hòa Và Ứng Dụng, Công Thức Tính Độ Bất Bão Hòa K

Độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ là đại lượng đặc trưng cho độ không no của phân tử hợp chất hữu cơ .

Độ bất bão hòa có thể được ký hiệu là k, a, ,… Thường ký hiệu là k.

You watching: độ bất bão hòa và ứng dụng

Bạn đang xem: Công thức tính độ bất bão hòa k

Giả sử một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là CxHyOzNt thì tổng số link  và vòng của phân tử được gọi là độ bất bão hòa của phân tử đó. Công thức tính độ bất bão hòa :Đối với hợp chất CxHyOzNt, ta có :vàII. PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Sơ đồ phản ứng đốt cháy hiđrocacbon

Suy ra :

2. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa oxi của hiđrocacbon

Suy ra :

3. Sơ đồ phản ứng đốt cháy dẫn xuất chứa nitơ, oxi của hiđrocacbon

Suy ra :● Như vậy :Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa C, H hoặc chứa C, H, O thì :Còn khi đốt cháy hợp chất chứa nitơ hoặc chứa đồng thời cả oxi và nitơ thì :

III. BẢNG MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỐ MOL H2O, Clasta.com.vn VỚI SỐ MOL CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY

HIĐROCACBON

Tên hiđrocacbon

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2k

Mối quan hệ giữa số mol H2O, CO2 và số mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Ankank = 0CnH2n + 2Xicloankan hoặc Ankenk = 1CnH2nAnkađien hoặc Ankink = 2CnH2n-2Benzen và Ankylbenzenk = 4CnH2n-6

DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n+2-2kOx

Mối quan hệ giữa mol H2O, mol CO2 và mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Ancol no, đơn chức, mạch hở hoặc ete no, đơn chức, mạch hởk = 0 ,x = 1CnH2n + 2OAncol no, đa chức, mạch hởk = 0 ,x2CnH2n + 2O xAncol không no, phân tử có 1 link C = C, mạch hở, đơn chứck = 1 ,x = 1CnH2nOAnđehit no, đơn chức, mạch hở hoặc xeton no, đơn chức, mạch hởk = 1 ,x = 1CnH2nOAnđehit không no, có 1 link C = C đơn chức, mạch hở, có 1 link C = C hoặc xeton no, đơn chức, mạch hởk = 2 ,x = 1CnH2n-2OAxit no, đơn chức, mạch hở hoặc este no, đơn chức, mạch hởk = 1 ,x = 2

CnH2nlasta.com.vn

Axit không no, có 1 link C = C, đơn chức, mạch hở hoặc este không no, có 1 link C = C, đơn chức, mạch hởk = 2 ,x = 1CnH2n-2lasta. com.vn

DẪN XUẤT CHỨA NITƠ, OXI CỦA HIĐROCACBON

Tên dẫn xuất

Độ bất bão hòa k

Công thức phân tử tổng quát

CnH2n + 2-2 k + tOxNt

Mối quan hệ giữa mol H2O, mol CO2 và mol hợp chất hữu cơ trong phản ứng đốt cháy

Amin no, đơn chức, mạch hởk = 0 ,x = 0 ,t = 1CnH2n + 3NAmino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm– COOH và 1 nhóm – NH ­ 2k = 1 ,x = 2 ,t = 1CnH2n + 1lasta.com. vnNĐipeptit tạo bởi amino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH ­ 2k = 2 ,x = 3 ,t = 2CnH2nO3N2Tripeptit tạo bởi amnino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH ­ 2k = 3 ,x = 4 ,t = 3CnH2n-1O4N3Tetrapeptit tạo bởi amnino axit no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH ­ 2k = 4 ,x = 5 ,t = 4CnH2n-2O5N4

IV. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Sử dụng mối liên hệ giữa độ bất bão hòa k với số mol của hợp chất hữu cơ và số mol Clasta. com.vn, H2O, giúp ta giải nhanh những dạng bài tập tương quan đến phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ .

1. Đốt cháy hiđrocacbon

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam Clasta.com.vn và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

A. một anken và một ankin. B. hai ankađien.

C. hai anken. D. một ankan và một ankin.

( Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012 )

Hướng dẫn giải

Cách 1 : Nhận xét đánh giá

Vì hai hiđrocacbon có công thức đơn thuần nhất khác nhau nên chúng thuộc những dãy đồng đẳng khác nhau. Loại giải pháp B và C .Theo giả thiết, khi đốt cháy X, thu đượcĐốt cháy anken, thu được .Đốt cháy ankan, thu được .

Đốt cháy ankin, thu được .

See more: Hòa Minzy Bị Loại Ở Gương Mặt Thân Quen Sau Khi Giả Mỹ Chi, 12 Sắc Thái Của Hòa Minzy Ở Gương Mặt Thân Quen

Nên khi đốt cháy hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin thì ( loại A ) .Vậy đáp án đúng là D .

Cách 2 : Dựa vào độ bất bão hòa

Vì hai hiđrocacbon có công thức đơn thuần nhất khác nhau nên chúng thuộc những dãy đồng đẳng khác nhau. Loại giải pháp C và B .Đặt công thức trung bình của hai hiđrocacbon là .Ta có : Loại A vì so với hỗn hợp anken và ankin thì .Vậy hỗn hợp hai chất trong X gồm

Ví dụ 2: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam Clasta.com.vn và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là :

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8 đều là ankan .Khi đốt cháy ankan, ta có :

Ví dụ 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10 (đktc) thu được 16,8 lít khí Clasta.com.vn (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là :

A. 6,3. B. 13,5. C. 18,0. D. 19,8.

Hướng dẫn giải

CH4, C2H6, C3H8, C4H10 đều là ankan.

See more: Download Shadow Of The Tomb Raider Việt Hóa Game, Dowload Shadow Of The Tomb Raider Full

Khi đốt cháy ankan, ta có : .

Vậy

Ví dụ 4: Để oxi hóa hoàn toàn m gam một hiđrocacbon X cần 17,92 lít lasta.com.vn (đktc), thu được 11,2 lít Clasta.com.vn (đktc). CTPT của X là :

Chuyên mục: Chuyên mục : Blog

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments