dope tiếng Anh là gì?

dope tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dope trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dope tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dope tiếng Anh
dope
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dope

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: dope tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

dope tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dope trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dope tiếng Anh nghĩa là gì.

dope /doup/

* danh từ
– chất đặc quánh
– sơn lắc (sơn tàu bay)
– thuốc làm tê mê; chất ma tuý (thuốc phiện, cocain…); rượu mạnh
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nghiện (thuốc phiện, cocain…), người nghiện ma tuý
– thuốc kích thích (cho ngựa đua…)
– (hoá học) chất hút thu (để chế tạo thuốc nổ)
– (từ lóng) tin mách nước ngựa đua; tin riêng (cho phóng viên báo chí)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người trì độn, người đần độn, người lơ mơ thẫn thờ

* ngoại động từ
– cho dùng thuốc tê mê, cho dùng chất ma tuý; cho (ngựa đua…) uống thuốc kích thích
=to dope oneself with cocaine+ hít cocain
– sơn (máy bay) bằng sơn lắc
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đoán ra được, hình dung được, hiểu được

* nội động từ
– dùng thuốc tê mê, dùng chất ma tuý; (thuốc phiện, cocain…); uống thuốc kích thích

Thuật ngữ liên quan tới dope

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dope trong tiếng Anh

dope có nghĩa là: dope /doup/* danh từ- chất đặc quánh- sơn lắc (sơn tàu bay)- thuốc làm tê mê; chất ma tuý (thuốc phiện, cocain…); rượu mạnh- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nghiện (thuốc phiện, cocain…), người nghiện ma tuý- thuốc kích thích (cho ngựa đua…)- (hoá học) chất hút thu (để chế tạo thuốc nổ)- (từ lóng) tin mách nước ngựa đua; tin riêng (cho phóng viên báo chí)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người trì độn, người đần độn, người lơ mơ thẫn thờ* ngoại động từ- cho dùng thuốc tê mê, cho dùng chất ma tuý; cho (ngựa đua…) uống thuốc kích thích=to dope oneself with cocaine+ hít cocain- sơn (máy bay) bằng sơn lắc- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đoán ra được, hình dung được, hiểu được* nội động từ- dùng thuốc tê mê, dùng chất ma tuý; (thuốc phiện, cocain…); uống thuốc kích thích

Đây là cách dùng dope tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dope tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dope /doup/* danh từ- chất đặc quánh- sơn lắc (sơn tàu bay)- thuốc làm tê mê tiếng Anh là gì?
chất ma tuý (thuốc phiện tiếng Anh là gì?
cocain…) tiếng Anh là gì?
rượu mạnh- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) người nghiện (thuốc phiện tiếng Anh là gì?
cocain…) tiếng Anh là gì?
người nghiện ma tuý- thuốc kích thích (cho ngựa đua…)- (hoá học) chất hút thu (để chế tạo thuốc nổ)- (từ lóng) tin mách nước ngựa đua tiếng Anh là gì?
tin riêng (cho phóng viên báo chí)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) người trì độn tiếng Anh là gì?
người đần độn tiếng Anh là gì?
người lơ mơ thẫn thờ* ngoại động từ- cho dùng thuốc tê mê tiếng Anh là gì?
cho dùng chất ma tuý tiếng Anh là gì?
cho (ngựa đua…) uống thuốc kích thích=to dope oneself with cocaine+ hít cocain- sơn (máy bay) bằng sơn lắc- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đoán ra được tiếng Anh là gì?
hình dung được tiếng Anh là gì?
hiểu được* nội động từ- dùng thuốc tê mê tiếng Anh là gì?
dùng chất ma tuý tiếng Anh là gì?
(thuốc phiện tiếng Anh là gì?
cocain…) tiếng Anh là gì?
uống thuốc kích thích

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments